РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ІМЕННИК


Урок № 17

Тема: Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення


Мета: дати поняття про офіційно-діловий стиль, пояснити сферу його вживання, основні види (жанри), функції стилю (інформативну та волюнтативну), ознаки стилю (точність, доступність, лаконічність, конкретність, чіткість), мовні особливості; дати поняття про ділові папери, їхні види та призначення; формувати вміння складати такі ділові папери, як план роботи та оголошення; розвивати логічне мислення, відчуття стилю, культуру усного та писемного спілкування, сприяти збагаченню словникового запасу учнів.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.


ІІ. Підготовка до роботи над складанням ділових паперів.

Робота з підручником. Виконання вправ 43, 45.

Робота зі словником. З’ясувати значення слів документ, офіційний, стандарт.

Для довідок.  Документ – письмове свідоцтво, діловий папір, що підтверджує певний факт, засвідчує право на щось, служить доказом чогось. Офіційний – такий, що виходить від державних установ або службових осіб.  Стандарт – зразок, щось, що відповідає конкретно визначеним вимогам.

Тестування. Вибрати і позначити правильну відповідь.

1. Основний закон держави, що закріплює суспільний лад і державний устрій, визначає права та основні обов’язки громадян:

а) статут; б) устав; в) конституція; г) акт.

2. Офіційний документ, що засвідчує особу власника та його громадянство:

а) автобіографія; б) довідка; в) характеристика; г) паспорт.

3. Письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи, її результати:

а) довідка; б) звіт; в) заява; в) акт.

4. Документ, який сповіщає, повідомляє про щось:

а) заява; б) пояснювальна записка; в) оголошення; г) наказ.

5. Документ, у якому із зазначенням термінів виконання подано перелік намічених заходів:

а) діловий щоденник; б) наказ; в) протокол; в) план роботи.


ІІІ. Робота над складанням ділових паперів.

Робота з підручником. Виконання вправ  48, 50.

Робота біля дошки. Визначити помилки, допущені в тексті заздалегідь написаного на дошці оголошення. Скласти оголошення відповідно до сформульованих у вправі 50 вимог.


Об’ява!!!

Хто хоче подивитися на членів драматичного гуртка,  збирайтеся в четвер надвечір.


Зразок.

Оголошення

20 жовтня в актовому залі школи відбудеться вистава, підготовлена членами шкільного драматичного гуртка.

Початок вистави о 17.00.  Вхід вільний.

Адміністрація школи.


ІV. Підбиття підсумків уроку.


V. Домашнє завдання: вправа 52.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити