РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ІМЕННИК


<р align="center">Урок № 35 <р align="center">Тема: Зв’язне мовлення. Особливості опису природи. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Мета:  пояснити  особливості будови речень опису природи, а також  відмінність між науковим та художнім описами; організувати спостереження за мовою зразків високохудожніх пейзажів, створених українськими письменниками; повторити вивчене школярами на уроках літератури про художні засоби та їхню роль у мовленні; повправляти у вибірковому переказі тексту; розвивати спостережливість; сприяти збагаченню словникового запасу учнів.

Хід уроку

І. Повідомлення мети і завдань уроку.


ІІ. Актуалізація опорних знань..

Прочитати (прослухати).

Дати відповіді на запитання:

·       До якого типу мовлення слід віднести уривок? 

·       Який куточок  природи тут описано? 

·       Які предмети описав автор, щоб відтворити картину природи? Розповісти, як будуються речення  тексту-опису.

Жовтень засвітив свічки обабіч дороги – це пожовкли липи. Стоять вони у величній задумі й гублять своє листя без розпачу і без жалю. На день, а чи на два одягла їх осінь у нову обнову, а їм не жаль її. Чи надто важка вона для них, чи надто витончено пошита, що не держиться на їх плечах.

Поміж липами тополі – палаючі свічі осені.

А в парку – обсипані золотом білі берези. Червоною загравою зайнялись осики. Не торкнулася осінь лише сосен. Зав’язані в колючі зелені хустки, вони сумовито хитають верхів’ям. Осінь обійшла їх.

Дзвонять клени жовтим листям, палають тихим вогнем тополі, ронять золото берези, а червінці – осики. Лиш сосни не можуть скинути набридлі хустки. Вони не знають, що голі липи скоро заздритимуть їм, чом не зелені?

В саду опадало листя. Зрідка-зрідка якийсь листочок не бажав жовкнути і цупко держався хвостиком гілки.

Дрімав сад в осінній задумі під чистим голубим небом.

За Б. Харчуком.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Прочитати уривки, визначити стиль кожного. Свою думку довести. Сформулювати  мету  наукового та художнього описів природи. У двох-трьох реченнях художнього опису вказати «відоме» та «нове».

1. У лісах  із широколистих порід  є звичайно три яруси дерев і чагарників.  Під кронами великих дерев – дубів, кленів, в’язів, ясенів – ростуть дерева  меншого (другого) розміру: черемха, клен татарський, глід, дикі яблуня і груша.  Під ними росте підлісок - великі чагарники: ліщина,  європейська і бородавчаста блуслини, жимолость, жостір, калина.  Крім цих трьох ярусів дерев і чагарників, у діброві можна відрізнити три,  а то й чотири яруси трав’янистих рослин.

З Дитячої енциклопедії.

2. Трьома ярусами розкинулось зелене мереживо лісу.

У найвищому ярусі шуміли вершинами дуби, схилялися до них розлогі клени та узорчасті ясени, ледь ворушили довгими косами нарядні берези.

А нижче – густим вбранням своїм пишалися липи, несли щедрі дари і грілися під сонцем рясні від урожаю дикі кислиці та груші, вигравали густим багрянцем китиці горобини, чорніли ягоди черемхи, шуміли безперестанку завжди неспокійні осики.

А третій, найнижчий, ярус суцільно покрив благодатну землю. Тут росли колючі кущі терну, шипшини та глоду, красувалися й дозрівали на вітах ламкої крушини темно-червоні ягоди, що їх у народі звуть вовчими.

Багатий ліс. Красивий ліс. В’ється стежка поміж деревами, обгинає придорожні кущі, що рясним гіллям нависають, тягнуться до світла й тепла.

За А. Шияном.

Прочитати речення,  визначити вжиті в них художні засоби. З якою метою вони вжиті? Пригадати визначення епітета, порівняння, уособлення. Зробити висновок про доречність використання художніх засобів у описах природи.

Небеса були темно-сині, глибокі, як вода у ставку. (Є. Гуцало.) Висока трава починає гнутись, хилитись, поверх неї тільки гарячий вітер гуляє та сонце розсіва своє пекуче, іскристе проміння. (Панас Мирний.) Пишається проти сонця гай, увесь у блискучих краплях, як у дорогому намисті. (С. Васильченко.)


ІV. Робота над  вибірковим переказом.

Прочитати. Визначити тему тексту та його головну думку.  Які типи мовлення у ньому поєднано? Колективно скласти план опису природи. Усно переказати опис природи за планом.

Море радісно й ніжно блакитніло крізь світанкову імлу. Воно було посипане дрібними порошинками сонячних іскор. Вода пахтіла  йодистою свіжістю. Ласкаві білі хвильки скипали кучерявою піною.

Сніжинками мигтіли в морі козацькі чайки. Байдак під гетьманським прапором ішов спереду, як ватажок в журавлиному ключі.

Джура Максим  сидів на носі й бренькав на кобзі. Він мав добрий слух і молодий сильний голос. Хлопець підтягнув стуни і провів по них пальцями. Тоді заспівав. Цю пісню давно почали складати козаки і після кожного походу додавали нові строфи.

А коли в поході жали хліб козацький

Й все палало,-

Проміняв він жінку на тютюн, на люльку,

На кресало.

Максимка запнувся. Кінець пісні вилетів у нього з голови. Раптом, наче кидаючись у бурхливу річку, він перейшов на імпровізацію:

А мені на людях з жінкою в поході

Не возиться.

А тютюн та люлька козаку в поході

Знадобиться.

Максим сам здивувався, як легко і складно творилася пісня. І раптом проковтнув язик, бо побачив гетьмана. Хлопці розступилися, як пустуни школярі перед вчителем. Але суворий гетьман всміхнувся Максимові  лагідно й привітно:

- Вірно, синку! Не козацьке діло – баби!  Жінка – так жінка. Похід – так похід.

А море навколо стелилося безмежним блакитним килимом. Легка прозора небесна баня здіймалася безмежною височінню. У ній танула маленька пухнаста хмаринка, наче загублене пір’ячко казкового білого птаха… (За З. Тулуб,  205 сл.)

Завдання.

·       Назвати вжиті в тексті застарілі слова, пояснити їхнє лексичне  значення (джура – зброєносець у козацької старшини; чайка – бойовий довбаний човен запорозьких козаків з вітрилами та веслами, обшитий зовні дошками або очеретом для кращої плавучості; байдак – великий човен, кресало – залізне або сталеве приладдя для викрешування вогню з каменю). Назвати іншомовні слова (імповізація – складання музики, віршів, виконання  мистецького твору без попередньої підготовки).

·       Дібрати синонім до слова баня (купол), пустун (шибеник).

·       Пояснити значення фразеологізму проковтнути язик.

·       Скласти план опису природи (орієнтовний: 1. Море блакитніло крізь світанкову імлу. 2. Порошинки сонячних іскор. 3. Запах йоду. 4. Кучерява піна хвильок. 5. Байдак – як ватажок в журавлиному ключі. 6. Безмежний блакитний килим. 7. Безмежна височінь небесної бані. 8. Хмаринка – як пір’я казкового птаха.)

·       Усно переказати  опис природи за складеним планом.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити