РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО


Урок № 3

Тема: Звертання. Вставні слова. Розділові знаки в простому реченні

 

Мета: повторити  вивчене про звертання та вставні слова, удосконалювати вміння виділяти звертання та вставні слова в реченнях, правильно інтонувати речення із звертаннями та вставними словами, розставляти розділові знаки в реченнях із звертаннями та вставними словами, розрізняти вставні та однозвучні з ними слова (може, здається, кажуть та ін.), що виступають членами речення, правильно й доцільно вживати звертання та вставні слова у власному мовленні; розвивати логічне й образне мислення, культуру усного і писемного мовлення,; виховувати любов до рідної землі, праці, образного влучного слова.

Тип уроку: урок повторення вивченого.

Обладнання: підручник, таблиця.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку.


ІІ. Повторення  ключових питань  теми «Звертання».

Прочитати речення, правильно їх інтонуючи. Назвати в кожному з речень слова, які називають того, до кого звертаються з мовленням. Пояснити вживання розділових знаків. Пояснити, чому  звертання не є членами речення.

Учись, людино, в рідної землі добра святого, щедрості й любові. (І. Савич.) Люди, в радості, в горі ми такі подібні одне до одного… (М. Томенко.) Поля мої!  Сьогодні я до вас прийшов у гості. (Р. Юзва.)

Бесіда.

·       Що називається звертанням?

·       Які розділові знаки ставлять у реченнях зі звертаннями? Навести приклади.

·       Як уживання розділових знаків залежить від інтонації?

·       Чи є звертання членом речення? Чому?

·       Які звертання називають непоширеними? Які – поширеними? Навести приклади.


ІІІ. Виконання  вправ  на  повторення.

Робота біля дошки.

Записати речення, визначити звертання. Пояснити вживання розділових знаків. Вказати звертання поширені та непоширені. Прочитати речення, правильно їх інтонуючи.

Україно! Ти моя молитва… (В. Симоненко.) Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш (Б. Олійник.) Як тебе не любити, Києве мій! (Д. Луценко.) Я люблю тебе, місто бурхливе, твоє царство і мідяний спів. (М. Шульга-Шульженко.) І хто тебе оббризкав, місто, таким зеленим ластовинням? (Н. Матвійчук.)

Творча робота. Скласти речення, у яких  слово, словосполучення і сполучення слів Україна, вулиця моя, села і міста виступали б то звертаннями, то підметами (усно).

Самостійна робота. Переписати заздалегідь записані на дошці речення, розставляючи розділові знаки (подаємо речення без їх вилучення) і вставляючи пропущені літери. Звертання підкреслити.

1. Дівчино Марино, здорова була! Невже ти, серд..нько, мене забула? Продай, милий, сиві бички, купи мені чер..вички! Стій, чумаче, постривай, шляху в людей поп..тай! Куди їдеш, куди йдеш, козаченьку Марку? Нащо мене пок..даєш у в..сокім замку?  Бр..ди, бр..ди, діду, у луг по калину. Як не підеш по калину, я, напевно, згину.

Народна творчість.

2. Добрий вечір тобі, з..лена діброво! (Нар. творч.) Не шуми, ліщинонько у лузі, не х..ли додолу голі віти! (М. Шульга-Шульженко.) Як змінився н..бокрай, як змінився! Та чого ж ти, жовтий клене, зажурився? Що не л..не вже дзвінкий птичий цвенькіт? Ще ти будеш, гаю мій, зел..ненький! (В. Сосюра.) Дубе, хто тобі дав сили устояти проти вітру й злив? (Л. Забашта.) Старі дуби, спасибі вам за осінь, за відлітання радості і птиць (Л. Костенко.)


ІV. Повторення  ключових питань  теми «Вставні слова».

Опрацювання  таблиці.


Вставнi слова можуть виражати або вказувати на:

Невпевненiсть

Може, може бути, мабуть, можливо, здається, очевидно

Упевненiсть

Звичайно, певно, безперечно, без сумнiву, правда, дiйсно, безумовно, справдi, певна річ

Джерело повiдомлення

По-моєму, як менi здається, кажуть, на думку..., за теорiєю..., за свiдченням, як вiдомо, як зазначено, за повідомленням ...

Оцiнку висловленого

На щастя, на жаль, на диво, на сором, як навмисне, дивна рiч

Оцiнку повiдомлюваного як звичайного

Було, бувало,  як завжди, як  водиться

Порядок викладу думок

по-перше, по-друге, нарештi, отже, таким чином, значить, насамперед, виявляється, виходить, проте, однак

Ввiчливiсть

Будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте

Привернення уваги

Уявiть собi, зрозумiйте, звернiть увагу, вiрите, знаєте, між нами кажучи


V. Виконання  вправ  на  повторення.

Вибірковий диктант.

Виписати вставні слова. Яка роль у реченні кожного з них?

Своїм трудом виборювати щастя – найвище щастя то, напевно,  є (С. Кононенко.) У праці – філософія життя. Здається, зрозуміло це і просто (М. Сингаївський.) І, мабуть, над усе до загину треба віри людині в людину (В. Забаштанський.) Все буде добре, тільки б, головне, не заморозить розум, серце, душу (С. Охріменко.) На згадку вам весела казка. А мені, будь ласка, убуликів в’язку (В. Іванович.)

Робота біля дошки. Записати речення, вказати вставні слова, пояснити вживання розділових знаків у реченнях. У вказаному вчителем реченні підкреслити члени речення. Пояснити, чому вставні слова не є членами речення.

Я мислю, отже, існую. (Античний вислів.) Потік, напевне, пам’ятає що був і кригою, і снігом (О. Шугай.) У калині, кажуть, живе материнська любов і мудрість. (З підручн.) Здається, папороті цвіт я в темну нічку відшукала (Л. Забашта.) Я, либонь, таки дочекаюся. (Г. Чубач.) А листопад, на диво, розіслав  зелений килим скверів та бульварів. (С. Охріменко.) А в кущах ямки глибокі, видно, лосі йшли гуртом. (В. Скомаровський.) Кажуть, у степу є такі криниці, у яких навіть удень відбиваються зорі. (В. Яринич.)

Прочитати. Пояснити, чому в одному з речень виділене слово є вставним, а в  другому – ні. Скласти речення, у яких то вставними словами, то певними членами речення виступали б слова може  та  очевидно.

·       Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. (Л. Костенко.)

·       Світ отой напівзабутий здається нині зітканим з туману. (В. Базилевський.)

Диктант із коментуванням. У вказаних учителем реченнях підкреслити члени речення. Пояснити, чому звертання та вставні слова  не є членами речення.

Лебедю! Ти повертаєш додому на тихії води, на зорі Вкраїни ясні… (Л. Забашта.) Матінко, усміх твій ніжний ловлю. (Н. Красоткіна.) Ти, мабуть, чула, певно, чула, як поїзди мене гукнули. (В. Мордань.) Може, хто б послухав казки? Ось послухайте, панове! (Леся Українка.) Посміхайся веселково, земле рідна, калинова. (Л. Яцура)

Самостійна  творча робота за варіантами.

·       І варіант. Скласти висловлювання (обсяг -  3-4 речення) на тему «Моє місто», використавши два-три звертання. Прочитати, правильно інтонуючи речення зі звертаннями.                              

·       ІІ варіант. Скласти висловлювання на тему «Ким би я хотів стати» (обсяг - 3 - 4 речення), використавши два-чотири вставних слова. Прочитати, правильно інтонуючи речення зі вставними словами.


VІ. Підбиття підсумків уроку.


VІІ. Домашнє завдання. З творів художньої літератури виписати по чотири речення зі звертаннями та вставними словами. Звертання та вставні слова підкреслити.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити