РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ПРИКМЕТНИК


Урок № 46

Тема: Прикметник (узагальнення). Тематичне тестування


Мета: узагальнити та систематизувати вивчене про прикметник як частину мови, з»ясувати рівень засвоєння теми «Прикметник»; розвивати логічне мислення, увагу, удосконалювати навички самостійної роботи.

Тип уроку: комбінований урок (узагальнення і систематизація вивченого; перевірка й облік здобутих знань і вмінь).

Обладнання: підручник, тестові завдання.

Хід уроку

І. Повідомлення теми і мети уроку.


ІІ. Аналіз матеріалу  з метою узагальнення вивченого.

Бесіда.

·       Яка частина мови називається прикметником?

·       Чому прикметник – самостійна частина мови?

·       Від чого залежить рід, число та відмінок прикметника? Навести приклади.

·       На якій основі  прикметники поділяються на якісні та відносні? Навести приклади.

·       Які прикметники належать до присвійних? Навести приклади.

·       Які є ступені порівняння прикметників?

·       Які є їхні форми? Як вони утворюються? Навести приклади.


ІІІ. Виконання вправ на застосування узагальнених знань.

Пояснювальний диктант.

Прикметники підкреслити. Визначити рід, число, відмінок кожного. Виділені прикметники розібрати як частину мови.

Не славна Січ густими дубами, а славна Січ куренями (Нар. творч.) Для України вірним заборолом постала горда Запорізька Січ (В. Ткаченко.) Нехай велика, люба нам тінь Байди на боротьбу святу благословляє! (П. Куліш.) Клянемось в благословенну мить стати рівними в народів колі, на свободі й для свободи жить! (Д. Павличко.)

Самостійна робота.

Переписати, від поданих у дужках прикметників утворюючи форми вищого та найвищого ступенів порівняння. Використані при творенні суфікси та префікси підкреслити.

Любов (сильний) смерті. У друга  вода (солодкий)  від вражого меду. Долі і (швидкий) конем не об»їдеш. Нащо (хороший) скарб, якщо в сім»ї лад?  І (великий) люди мали (малий) колиску. Перші кроки (тяжкий). Слабий та малий (старший) у хаті. Зі всіх скарбів (цінний) є молодість.

Народна творчість.

 

ІV. Перевірка рівня здобутих знань і вмінь про прикметник як частину мови.

Пояснення способів перевірки знань і вмінь (інструктаж  до проведення тестування).

Проведення тестування.

Тестові завдання

1. Прикметник означає:

     А предмет;

ü  Б ознаку предмета або його приналежність;

     В кількість предметів або їх порядок при лічбі.

Дібрати й записати прикметник.

2.  Ступені порівняння можна утворити від

ü  А якісних прикметників;

     Б відносних прикметників;

     В присвійних прикметників.

Від самостійно дібраного прикметника утворити  всі форми вищого й найвищого ступенів порівняння (напр.: мудрий – мудріший; більш (менш)  мудрий; наймудріший; найбільш (найменш) мудрий).

3. Ознайку предмета за його відношенням до часу, місця, матеріалу тощо позначають:

     А якісні прикметники;

ü  Б відносні прикметники;

     В присвійні прикметники.

Від іменника лебідь  утворити прикметник, увести його до словосполучень або речень так, щоб він був присвійним та відносним (напр.: лебедине гніздо; лебедина вірність).

4. На питання чий? чия? чиє?  Відповідають:

А якісні прикметники;

Б відносні прикметники;

В присвійні прикметники.

Визначити, до якої групи за значенням належить прикметник у виразі ведмежа послуга.

5. У формі найвищого ступеня порівняння стоять прикметники:

     А гарніший, біліший, гіркіший;

     Б більш легкий, менш вдалий, більш творчий;

ü  В найкращий, найбільш міцний.

Утворити просту форму найвищого ступеня порівняння прикметника стрункий (близький) (апр..: стрункий – найстрункіший)  або скласти (пригадати) й записати речення з прикметником у формі вищого ступеня порівняння (напр..: Чим більший тягар несемо на плечах, тим глибші лишаєм сліди! (Л. Талалай). Йде стежка берегом, шовковіша од стрічки (М. Доленго).

6. Короткі форми прикметників - це

А золотая, широкеє, відважнії;

Б юний, мужній, блакитний;

В повен, рад, золот, зелен.

Пригадати й записати речення з народної пісні (або прислів»я), що вміщує коротку форму прикметника (напр.: Пливе човен, води повен. Так голоден, що робити не годен (Нар. творч.)

Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).


ІV. Підбиття підсумків уроку.


V. Домашнє завдання.

Повторити П. 23-27.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити