РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


ПРИКМЕТНИК


Урок № 49

Тема: Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників


Мета: дати учням відомості про поділ прикметників на тверду та м’яку групи, формувати в них уміння визначати належність прикметників до певної групи, вміння відмінювати прикметники, знаходити орфограму «буква и, і, ї у відмінкових закінченнях прикметників», обгрунтовувати вибір написання відповідним орфографічним правилом; розвивати  навички самостійної роботи; удосконалювати культуру мовлення; виховувати любов до рідного краю.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, таблиці.

Хід уроку

І. Повідомлення теми  і  мети уроку. Мотивація навчання.


ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

Робота з підручником.  Колективне виконання вправи 235.

Розподільний диктант.  Прикметники твердої та м’якої груп записати в дві колонки.

Величний, майстерний, давній, працьовитий, літній, сторонній, молодий, середній, присутній, батьків, Андріїв, Маріїн,  мужній, задній, подорожній,  певен, жив, ясен, ближній, колишній, житній, рад, художній, телячий, будній, сизий.

Переписати прикметники, на місці крапок дописуючи закінчення називного відмінка однини чоловічого роду. Визначити, до якої групи належить кожний прикметник. Навіщо прикметники поділено на групи?

Веснян.. , учорашн.. , крайн.. , модн.. , городн.. , кутн.. , західн.. , туг.. , тямущ.. , міцн.. , зовнішн.. .


ІІІ. Вивчення  нового матеріалу.

Робота з таблицею.


   

Відмінювання прикметників твердої групи

Відмінки

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Множина (для всіх родів)

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

народн-ий

народн-ого

народн-ому

як Н.абоР.

народн-им

(у)народн-ому (-ім)

народн-а

народн-ої

народн-ій

народн-у

народн-ою

(у)народн-ій

народн-е

народн-ого

народн-ому

народн-е

народн-им

(у)народн-ому (-ім)

народн-і

народн-их

народн-им

як Н. або Р.

народн-ими

(у)народн-их

Відмінювання прикметників м’якої групи

Відмінки

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Множина (для всіх родів)

Н.

Р.

Д.

З.

О.

М.

давн-ій

давнь-ого

давнь-ому

як Н.абоР.

давн-ім

(у)давнь-ому (-ім)

давн-я

давнь-ої

давн-ій

давн-ю

давнь-ою

(у)давн-ій

давн-є

давнь-ого

давнь-ому

давн-є

давн-ім

(у)давнь-ому (-ім)

давн-і

давн-іх

давн-ім

давн-іх

давн-іми

(у)давн-іх


Робота біля дошки. Провідміняти  прикметники  навчальний, освітній, довгошиїй.


ІV. Виконання  вправ  на закріплення.

Подані словосполучення поставити у родовому  та орудному  відмінках однини. Пояснити  правопис відмінкових закінчень прикметників та іменників.

Висока круча, вужча межа, гаряча каша, простора площа, родюча вишня, пахуча груша, розкішна черешня, лагідна теща, боязка миша, заяча душа, ведмежа послуга, теляча покірність, овеча вдача, вовча паща, ближня дача.

Самостійна робота. Провідміняти за варіантами: самітний, самотній.


V. Підбиття підсумків уроку.


VІ. Домашнє завдання.

П. 26, вправа 238.




1 Див.: Сучасна українська мова: Підручник / О.Д.Пономарів, В.В.Різун, Л.Ю.Шевченко та ін. – К.: Либідь, 1991.- 312 с.

1 Опис приміщення поєднує опис місця та опис преметів. В описі місця «відомим» є вказівки на місце розташування предметів (помередині, праворуч, у кутку), «новим» – назви наявних у приміщенні предметів. В описі предмета «відомим» є назва предмета або його частин, «новим» – ознаки. Таким чином, опис приміщення будується так:  ДЕ? – ЩО? – ЯКЕ ЦЕ ЩО?

1 Перелік текстотворчих умінь подано у меті уроку № 10.

1 Див.  Український правопис/ АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. – 4-те вид., випр. й доп. – К.: Наук. думка, 1993.

1 Перелік текстотворчих умінь подано в меті уроку № 10.

1 Повністю фразеологізм звучить так: на тихії води, на яснії зорі, у край веселий, у мир хрещений.

2Див: Жаборюк А.А. Український живопис останньої третини ХІХ - початку ХХ століття. – К.; Одеса: Либідь, 1990. –312 с.

1 Див: Сергій Васильківський: Альбом / Упоряд. М.М.Безхутрий. - К.: Мистецтво, 1987. – 167 с.

1 Див: Шевченко Л.Ю. та ін. Сучасна українська мова: Довідник/Л.Ю.Шевченко, В.В.Різун, Ю.В.Лисенко; За ред. О.Д.Пономаріва. - К.: Либідь, 1993.



Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити