РІДНА МОВА 6 КЛАС
ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

І СЕМЕСТР


Передмова


ВСТУП

Урок № 1. Тема: Краса і багатство української мови


ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Урок № 2. Тема: Словосполучення і речення. Члени речення (у тому числі однорідні). Просте і складне речення

Урок № 3. Тема: Звертання. Вставні слова. Розділові знаки в простому реченні

Урок № 4. Тема: Зв’язне мовлення. Спілкування та мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Сприйняття чужого мовлення. Навчальне аудіювання


ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Урок № 5, 6. Тема: Походження слів: власне українські та запозичені слова. Ознайомлення з тлумачним словником і словником іншомовних слів. Правопис слів іншомовного походження

Урок № 7. Тема: Зв’язне мовлення. Загальні відомості про ситуацію спілкування та її складові. Створення власних висловлювань. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування

Урок № 8. Тема: Застарілі та нові слова (неологізми)

Урок № 9. Тема: Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Діалектні, професійні слова і терміни

Урок № 10. Тема: Зв’язне мовлення. Докладний усний переказ тексту розповідного характеру


СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

Урок № 11. Тема: Діалектні, професійні слова і терміни. Лексичний розбір слова

Урок № 12. Тема: Фразеологізми. Джерела української фразеології

Урок № 13. Тема: Фразеологізми в ролі членів речення. Тематичне тестування (Лексикологія. Фразеологія)


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Урок № 14. Тема: Загальна характеристика частин мови


ІМЕННИК

Урок № 15. Тема: Іменник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Урок № 16. Тема: Іменники, що означають назви істот і неістот. Загальні і власні назви. Велика літера і лапки у власних назвах

Урок № 17. Тема: Зв’язне мовлення. Стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення

Урок № 18. Тема: Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду. Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини

Урок № 19. Тема: Зв'язне мовлення. Особливості опису приміщення. Усний вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

Урок № 20. Тема: Відмінки іменників (повторення). Кличний відмінок. Типи відмін іменників

Урок № 21. Тема: Незмінювані іменники. Іменник як частина мови. Тематичне тестування

Урок № 22, 23. Тема: Зв'язне мовлення. Детальний письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення

Урок № 24. Тема: Відмінювання іменників першої відміни

Урок № 25. Тема: Відмінювання іменників другої відміни

Урок № 26. Тема: Відмінювання іменників другої відміни

Урок № 27. Тема: Зв’язне мовлення. Твір-опис приміщення за власним спостереженням

Урок № 28. Тема: Відмінювання іменників третьої відміни

Урок № 29. Тема: Відмінювання іменників четвертої відміни

Урок № 30. Тема: Зв’язне мовлення. Усний докладний переказ тексту наукового стилю

Урок № 31. Тема: Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині

Урок № 32. Тема: Відмінювання іменників (узагальнення). Тематичне тестування

Урок № 33. Тема: Основні способи творення іменників

Урок № 34. Тема: Букви е, и, і в суфіксах –ечок, -ечк, -ичок, -іння, -ення, -иння, -ив(о), -ев(о)

Урок № 35. Тема: Зв'язне мовлення. Особливості опису природи. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису природи

Урок № 36. Тема: Написання не з іменниками

Урок № 37. Тема: Написання і відмінювання жіночих і чоловічих імен по батькові

Урок № 38. Тема: Правопис іменників. Тематичне тестування

Урок № 39, 40. Тема: Зв'язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи


ПРИКМЕТНИК

Урок № 41. Тема: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники

Урок № 42, 43. Тема: Зв'язне мовлення. Твір-опис природи за картиною

Урок № 44. Тема: Повні і короткі форми прикметників

Урок № 45. Тема: Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників

Урок № 46. Тема: Прикметник (узагальнення). Тематичне тестування

Урок № 47. Тема: Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки

Урок № 48. Тема: Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання

Урок № 49. Тема: Прикметники твердої і м'якої груп. Відмінювання прикметників

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити