УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

УРОК № 12. ТИПИ І СТИЛІ ТЕКСТУ. ПОНЯТТЯ ПРО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Мета:

 • навчальна: систематизувати й узагальнити вивчене з зазначеної теми;
 • розвивальна: розвивати пізнавальні здібності;
 • виховна: виховувати любов до природи.

Внутрішньопредметні зв'язки: мова і мовлення, синтаксис, пунктуація

й орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, діловодство.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Перевірка домашнього завдання
 4. Проблемне запитання

► Чи слід враховувати особливості мовленнєвої ситуації під час спілкування? Доведіть свою точку зору.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Самостійний аналіз теми уроку

► Яка частина її носить відносно новий характер?

 1. ПОГЛИБЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Робота з текстами

Текст 1

► Прочитайте текст. До якого типу він належить? Визначте стиль його.

ДІТИ І КВІТИ

Сьогодні, мабуть, уперше малюків з дитячих ясел вивели на прогулянку в парк. А там же — розмаїтий, строкатий килим квітів. Напевне, за квітами доглядали садівники такі ж добрі, як і няні з дитячих ясел.

Пустотливі малюки, які йшли кумедним ланцюжком, без команди зупинилися: задивились на живий квітчастий килими. На дитячих личках відбилося і запалахкотіло полум’я квітів: щічки стали червоні, як троянди, а очі загорілися синіми вогниками незабудок.

Принишкли в захопленні діти; завмерли в німому здивуванні квіти: вони ж бо думали, що більшої краси від них немає.

Як вони помилились! (М. Біднина)

► Поясніть розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір останнього речення. Напишіть вільний диктант.

Текст 2

► Прочитайте текст. Елементи яких типів поєднано в ньому?

Стежка петлями крутилась між деревами й кущами, гілля яких вкривали щедрі дарунки осені: синюватий з сріблястим пилком терен, червона шипшина, горіхи, дикі груші. На землю лунко сипались від найменшого подиху повітря жолуді. Вони шаром лежали на траві, що починала по верхах жовтіти, але яскраво зеленіла ще від кореня. Багатством усіх барв, які існують на світі, грало й листя. Високо вгорі час від часу вимальовувались тремтливі трикутники журавлиного переселення, і звідти линув прощальний їхній привіт. Осінь, чудова наддніпрянська осінь прийшла в степи, й хоч сама згадка про неї викликає печаль, та не до печалі було Стояну, перед яким розкривалось це багатство. Він жваво йшов покрученою стежкою, іноді зупинявся, не маючи сил одірватись від цієї краси, а раз вийшовши на гору, звідки відкривався краєвид високого неба, Дніпра, задніпрянських луків, не стримався й голосно промовив: «До чого ж тут хороше!» (С. Скляренко)

 1. Творча робота

► Напишіть короткий твір-роздум про своє село (місто).

 1. Робота з інтерактивною дошкою

► Прочитайте текст вголос. Що ви дізналися про офіційно-діловий стиль?

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Матеріали, викладені в формі цього стилю, задовольняють потреби писемного (рідше усного) спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових стосунках між інституціями й установами, в громадській, виробничій та іншій діяльності окремих членів суспільства. З офіційно-діловим стилем маємо справу в текстах указів, законів, наказів, розпоряджень, звітів, ухвал, у діловому листуванні. До найпомітніших рис цього стилю належать високий ступінь стандартизації мовних засобів, виразна логізація викладу, майже цілковита відсутність емоційності та образності.

 1. Робота за підручником

► Прочитайте відомості про офіційно-діловий стиль.

 1. Робота з видами ділових паперів офіційно-ділового стилю

Прочитайте список видів ділових паперів, написаних в офіційно- діловому стилі: запрошення, алфавітний список, оголошення, лист, адреса, телеграма (телефонограма, радіограма), заява, протокол, резолюція, доручення, розписка, грошовий переказ, акт, анкета, автобіографія, характеристика, наказ, розпорядження, інструкція, щоденник, довідка, свідоцтво, атестат, диплом, доповідна і пояснювальна записки, календарний план роботи, звіт та ін.

 1. Ознайомлення з анкетою

► Прочитайте текст. Про що б ви хотіли скласти анкету?

Колективне складання анкети.

Анкета — це ряд запитань, складених за певною формою, щоб дістати потрібні відомості про особу або явище. Анкетний метод опитування використовують газети, установи, навчальні заклади.

У школах анкетування проводять з метою встановлення ефективності проведених позакласних заходів, завантаженості навчальними та іншими видами роботи, охоплення їх шкільними гуртками, виявлення нахилів і мрій дітей, кола їхніх інтересів, для профорієнтаційної роботи тощо.

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Підсумкова бесіда

Які типи і стилі тексту ми сьогодні повторили? Над якими зразками офіційно-ділового стилю ми працювали?

 1. Рефлексія

Де в житті стануть у пригоді такі ділові папери?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником та теоретичний матеріал.

► Підібрати текст. Записати. Визначити тип і стиль його.

► Прокоментуйте основні ознаки офіційно-ділового стилю.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити