УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 14. ГРУПИ СЛІВ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ: ВЛАСНЕ УКРАЇНСЬКІ Й ЗАПОЗИЧЕНІ (ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ) СЛОВА

Мета:

 • навчальна: ознайомити шестикласників з власне українськими та запозиченими словами;
 • розвивальна: розширювати мовознавчий світогляд;
 • виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідного слова та інших мов світу.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, морфологія, синтаксис, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, іноземні мови.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Словникова робота

► Напишіть слова (5-6) на букву а. Якого вони, на вашу думку, походження? Перевіримо з допомогою словника.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Робота з прислів'ями

► Прочитайте прислів’я і поговірки. Як ви розумієте їх зміст? Чи зустрілися в них слова іншомовного походження?

 1. Не всяк, хто читає, в читанні силу знає. 2. Гарна птиця пером, а людина — умом. 3. Здоров’я — всьому голова. 4. Здоров’я живе обережністю.
 2. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Коротко перекажіть його основний зміст. Назвіть слова іншомовного походження.

Мобільний телефон нині є неодмінним атрибутом кожної ділової людини. Послуговуючись ним, треба дотримуватися певних етичних норм, щоб не створювати незручностей для інших. Звичайно, традиційні правила спілкування по телефону, які названо вище, залишаються, але треба враховувати специфіку мобільного зв’язку, оскільки телефон завжди у його власника.

Отже, не можна:

 • користуватися мобільним телефоном під час перегляду спектаклю, кінофільму, на концертах, конференціях, під час нарад і, звичайно ж, під час навчальних занять. Краще переадресовувати вхідні дзвінки на поштову скриньку або ввімкнути вібродзвінок замість звукового сигналу;
 • класти телефон на стіл під час ділової зустрічі, у кав’ярні та аудиторії, щоб не засвідчити неповаги до співрозмовника чи викладача. Якщо все ж вхідний дзвінок перервав бесіду, треба розмову по телефону закінчити якнайшвидше і на час розмови відійти або вийти взагалі;
 • голосно розмовляти в транспорті, на вулиці;
 • гратися телефоном під час занять, демонструвати його функціональні можливості;
 • розмовляти по телефону, перебуваючи за кермом автомобіля, бо це відволікає вашу увагу.

Насамкінець треба зазначити, що загальне правило користування мобільним телефоном — не створювати незручностей, не виказувати неповагу до людей, які перебувають поруч.

 1. Робота зі словниками — тлумачним словником української мови та словником іншомовних слів

Визначте походження слів лексика, фонетика, морфема, морфологія, синтаксис, орфографія, пунктуація, стилістика; частина мови, іменник, наголос, звук, слово.

 1. Робота за підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал та виконайте вправу.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота на класній дошці та в зошитах

► Запишіть речення. Намагайтеся визначити слова власне українські та запозичені. Поясніть розділові знаки.

 1. Театр імені Пушкіна стояв у глибині парку (В. Собко). 2. Ей, нема в тебе, Мироне, принципової витримки, теж заманулось, на свою голову, полізти в оратори (М. Стельмах). 3. Україна — край орденоносний (В. Сосюра).
 2. Словникова робота

► Доберіть слова, утворені за допомогою поданих старогрецьких і латинських словотворчих елементів. З’ясуйте значення утворених слів. Запишіть їх.

Авто — (грецьк. само), аеро — (грецьк. повітря), агро — (грецьк. поле), лабор — (лат. труд), гео — (грецьк. земля), гум — (лат. людяний), полі — (грецьк. багато), теле — (грецьк. далеко), філ — (грецьк. друг, люблячий), фот — (грецьк. світло).

 1. Пояснювальний диктант

► Напишіть диктант. Зверніть увагу, слова якого походження переважають у тексті Лесі Українки. Виділене слово розберіть як частину мови.

Часто, лежачи над самісіньким морем, під навислим каменем, і дивлячись на фаланги хвиль, на ясний горизонт, здавалось мені, що опинилась у такій країні, де ще не було, чи вже нема людей.

Гори, що темніли геть навколо затоки, ставали неначе прозорі, немов сотні ясних віконець одчинялись і крізь них ясніло живе золото. На верхів’ї гір палали чабанські вогні далеко-далеко, і часто я не могла зважити, чи то зірка встає з-за гори, чи ватровий вогонь палає.

Море шуміло, дрібні камінці торохтіли, зачеплені хвилею, немов нарікали, що їм не дає спокою химерна вода. Чайки цілими зграями літали над водою, жалібно скиглячи, однаково і в погоду, і в негоду, вдень і вночі. Завжди поважні кримські садки стояли тихо, великої бурі треба, щоб вони зашуміли, як наші діброви. Каміння і скелі над берегом здавались ще більше нерухомими проти вічно живого, вічно рухомого моря, що при кожній хмарці, при кожній зміні небесного світла переміняло свій вид, але ніколи не розбивало гармонії картини (За Лесею Українкою).

 1. Пошуково-творча робота

► Складіть речення зі словами іншомовного походження, що зустрічаються в назвах вашого довкілля (магазини, клуби, їдальні, ресторани, інші об’єкти) і запишіть їх. Слова якого походження зустрілися у ваших реченнях?

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Аналіз речення з точки зору походження слів

Запишіть речення. Прочитайте. Визначте слова іншомовного походження. Слова якого походження в українській мові переважають?

Так чи інакше, але вся процесія, не змішуючи порядку, підійшла до стелажа; дівчинка, не спускаючи очей з ампули, відійшла трохи набік, а начальник лабораторії взявся до роботи (В. Собко).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Що нам дала робота по засвоєнню теми уроку? Які слова становлять основу української мови?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Теоретичний матеріал та вправа за підручником.

► Робота зі словником іншомовних слів (виписати 10 слів на букву Б, знайомих за значенням; з трьома із них скласти речення і записати).

► Підібрати текст із підручника будь-якого предмета і визначити наявність слів іншомовного походження.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити