УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 15. РОБОТА ІЗ ТЛУМАЧНИМ СЛОВНИКОМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І СЛОВНИКОМ ІНШОМОВНИХ СЛІВ

Мета:

 • навчальна: формувати навички користуватися словниками;
 • розвивальна: розширювати кругозір учнів шляхом ознайомлення із специфічною книгою-словником та різновидами словників;
 • виховна: виховувати культуру користування словниками.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, лексикографія, морфологія, синтаксис, орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, соціокультура.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Перевірка домашнього завдання
 4. Робота зі словниковою статтею

► Прочитайте текст і скажіть, які є словники.

Словник — 1. Словниковий склад мови, лексика. 2. Довідкове зібрання у вигляді книги (тепер і в комп’ютерному варіанті) слів, а також інших мовних одиниць з інформацією про значення, вживання, будову, походження тощо чи з перекладом їх на іншу мову (мовні, або лінгвістичні філологічні словники) або про поняття та предмети, що ними позначаються (енциклопедичні словники). Теорією і практикою створення словників займається лексикографія (Зі словника).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Презентація словників (української мови й іншомовних слів). Побудова словникових статей, правила користування словником тощо
 3. Робота із тлумачним словником української мови.

► Уточніть значення слів добро, вдячність, допомога, навчання, самовиховання. З двома-трьома із них (на вибір) складіть речення. Запишіть їх. Підкресліть другорядні члени речення.

 1. Вибіркова робота

► Ознайомтеся зі словами в словнику на будь-яку букву. Випишіть слова, які викликають ваш інтерес (5-6). Прочитайте тлумачення їх значень. Складіть із ними словосполучення і запишіть.

 1. Робота зі словником іншомовних слів

► Уточніть значення слів секція, спектакль, фотостудія, конкурс, олімпіада, фестиваль, комп’ютер, Інтернет ресурс. З двома-трьома з них (на вибір) складіть речення і запишіть.

 1. Самостійна робота

► Сформулюйте самостійно завдання роботи зі словником іншомовних слів і виконайте його. Ознайомте з виконаною роботою товариша по парті.

 1. Пошукова робота

► 3 допомогою словника іншомовних слів визначте, з яких мов запозичені подані слова. Визначте їхнє значення. Усно складіть із ними речення.

Гвардія, гітара, пельмені, епоха, ювелір, яхта.

 1. Творча робота

► Замініть наведені словосполучення іншомовними словами.

Зразок: тваринний світ — фауна.

Письменник, що пише п’єси; особа, яка керує оркестром; певний режим харчування; розмова між двома особами; рослинний світ.

Для довідок: дієта, диригент, діалог, драматург, флора.

 1. Синонімічна заміна

► Замініть іншомовні слова українськими. За допомогою словника уточніть їх значення переформувати, колосальний, коментувати, локальний, інтернаціональний.

Слова для довідок: роз’яснювати, міжнародний, місцевий, повідомляти, величезний.

 1. Переклад

► Перекладіть слова українською мовою. Порівняйте їхній правопис в українській і російській мовах. За допомогою словників іншомовних слів (иностранных слов) перевірте їх правопис. Запишіть парами, наприклад: аккорд (рос.) — акорд (укр.). Аккорд, аппарат, аттестат, бассейн, иллюстрация, объективный.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Читання мовчки

► Прочитайте поетичний текст. Яка його основна думка? Поясніть постановку розділових знаків.

Люблю, мов сонце,

материнську мову...

Нам кожна братня мова дорога.

Гріченко й Даль

ведуть у даль чудову.

О словників жага, віків снага!

Нам словники — аннали у напрузі,

І вірні друзі, і провідники.

В борінні, у горінні, в горі, друзі,

Не біймось заглядати в словники.

С. Литвин

 1. Індивідуальна робота

► Попрацюйте з одним зі словників (за бажанням).

 1. ПІД УРОКУ
 2. Висновок учнів про значення роботи зі словниками
 3. Рефлексія

Що конкретно дала робота з кожним словником сьогодні на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виписати по 5-7 слів із тлумачного словника української мови та зі словника іншомовних слів. Уточнити їхнє значення. Скласти речення. Записати й підкреслити члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити