УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 16. АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ЗАСТАРІЛІ СЛОВА (АРХАЇЗМИ Й ІСТОРИЗМИ), НЕОЛОГІЗМИ

Мета:

 • навчальна: дати поняття про активну й пасивну лексику української мови;
 • розвивальна: розширювати лінгвістичний кругозір шестикласників;
 • виховна: виховувати шанобливе ставлення до слова.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, морфологія, синтаксис.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Перевірка домашнього завдання
 4. Спостереження над мовою твору

► Виразно прочитайте вірш. Яка його основна думка? Чи всі слова вірша для вас є звичними?

СЛОВО

Зустрілося слово, спинилося слово:

полюби мене кленово.

Даленіло в степу, мерехтіло, як мрево:

полюби мене тополево.

Блукало в гаю і гукало невпинно:

полюби мене черемшинно.

Зникало назавжди й приходило знову:

полюби мене калиново.

Наді мною тепер, наді мною, як небо:

полюби мене вишнево!

І. Сокульський

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Мовознавчий аналіз

► Запишіть речення. Поясніть значення виділених слів. Чи є вони активно вживаними?

 1. Багато спудеїв духовних семінарів піїтами були, народ оспівували по-своєму. 2. Верига, в святковому жупані червоного сукна, біля каганця читав святе письмо, переписане од руки (П. Панч).
 2. Робота з текстом

► Прочитайте речення. Які нові слова (неологізми) в них стали загальновживаними, а які є авторськими? Одне-два речення запишіть у зошити.

 1. Любим сидів за портативним електролічильним апаратом, який до винаходу лічильних машин з електронного пам’яттю здавався чудом техніки (М. Руденко).
 2. Весна, весна! Яка блакить,

який кругом прозор!

Садками ходить брунькоцвіт,

а в небі — злотозор.

П. Тичина

 1. І стежив я, і я веснів:

Акордились планети.

П. Тичина

 1. Мріяла ген над нами

Зоревійна путь

П. Усенко

 1. Переказ

Послухайте текст. Перекажіть його. Запишіть під диктовку, що таке архаїзми, історизми і неологізми в українській мові.

Лексична система української мови весь час розвивається. Однак її основне ядро характеризується стійкістю. До нього належать назви родинних стосунків, частин організму людини і тварини, назви птахів, рослин, предметів, почуттів, дій, ознак, числові поняття тощо. Це слова загальновживані. Вони складають активну лексику мови.

Крім цього, є слова, користування якими обмежене або територією, або часом, або професією. Такі слова здебільшого належать до неактивного (пасивного) словника. До них відносяться, наприклад, застарілі слова (архаїзми, історизми) і неологізми.

Архаїзми (грецьк. стародавній) — старі назви, які в сучасній мові замінені іншими: боян — співець, уста — губи, ректи — говорити, вельми — дуже.

Історизми — назви предметів, які зникли із життя суспільства: кольчуга, князь, поміщик, соха, ступа.

До пасивного словника, як правило, належать і неологізми (гр. новий) — нові слова, на позначення нових реалій, що виникли в процесі розвитку суспільного життя. Згодом більшість із них стають загальновживаними: космодром, радіотелемеханіка, відеомагнітофон, інтернет.

Багато неологізмів створюються в художніх текстах. Це авторські неологізми. Вони не набувають загальновживаного характеру, але у своїх текстах забезпечують їх образність (лірити, трояндо-шовково (П. Тичина), дипломатити, залізно (М. Рильський), ясінь, гречінь (А. Малишко), піднебесність, заокеанець, всніжити, зашовковитися (М. Стельмах) й ін.).

Архаїзми, історизми і неологізми виконують стилістичну роль.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Запис і лексичний аналіз речень на дошці і в зошитах

► Назвіть слова активної і пасивної лексики.

 1. Йшли списники, мечники, лучники, сховавши в колчани рій бистрих стріл — разючий дощ війни (М. Бажан). 2. ...Як бувало во дні они, возвисили свій Божий глас; Німим отверзуться уста ... (Т. Шевченко) 3. І так щодня, щовечора, щоранку. Так щодуші! — мигтять у всі кінці (Л. Костенко).
 2. Робота за підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал з теми уроку. Виконайте практичні вправи.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Обмін інформацією
 • Яка лексика української мови називається активною?
 • Назвіть групи пасивної лексики.
 • У яких стилях мовлення частіше зустрічається пасивна лексика?
 1. Групування

► Випишіть в одну колонку архаїзми, в другу — історизми, в третю — неологізми.

Шаровари, аероплан, очіпок, гетьман; розкрилено, сонцебризний, акордитись; град, страж, вої (воїн), ланіти (щоки).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Коментування й оцінювання роботи учнів на уроці вчителем
 2. Рефлексія

Що сподобалось на уроці? Як плануєте працювати над словом у подальшому навчанні та упродовж життя?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Теоретичний матеріал і практичні завдання за підручником.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити