УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Вступ

УРОК № 1. КРАСА Й БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Мета:

 • навчальна: поглибити знання про багатство і красу української мови;
 • розвивальна: розширити лінгвістичний кругозір учнів шостого класу;
 • виховна: виховувати шанобливе ставлення та любов до української мови як рідної та державної, повагу до інших мов.

Внутрішньопредметні зв'язки: різні рівні української мови та соціолінгвістичні відомості.

Міжпредметні зв'язки: українська й інші мови; українська та світова літератури.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Виразно прочитайте вірш. Яка його основна думка?

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема.

Скільки люду і мов на планеті —

Стільки дива, що й віри не йму.

Але буду і буду до смерті

Перед ними схилятись тому,

Що є мова і мого народу,

Що народ є і мій серед них.

Вирви з серця одвічну погорду,

Мов немає у світі малих.

Хай не буде братам переводу.

Бо не буде, як жару без дров,

Без братерства і твого народу.

Як і мови не буде без мов.

В. Забаштанський

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда

 • Яка, на вашу думку, роль мови в житті людини і суспільства?
 • Яка рідна мова у кожного з вас?
 • Яка державна мова в нашій країні?
 • Яку іноземну мову ви вивчаєте?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. Робота з текстом

► Прочитайте текст мовчки. Визначте його тему та основну думку. Поясніть правопис виділених слів. Назвіть прості та складні речення.

Я люблю Україну братньою любов’ю... Люблю за пісенність, величність і м’який гумор народної мови, що живила і поетичний голос Тараса Шевченка, і іскрометну іронію вічного слова Гоголя. Люблю її класичну літературу, що дала світові безсмертні імена Лесі Українки, Франка, Коцюбинського, Панаса Мирного... (М. Алексеев)

 1. Тренінг «Я — особистість»
 • Я учень (учениця)...
 • Я — прагну...
 • Для цього я буду...
 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте висловлювання про українську мову. Які її якості в них відбиті? Запишіть у зошити висловлювання, яке вам найбільше сподобалось. Виразно прочитайте. Поясніть орфограми у виділених словах.

 1. ...Українська мова в багатстві, витонченості і гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов’янства і не бідна аж ніяк на поняття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи (М. Драгоманов). 2. Я дуже люблю українську мову, мені здається, що вона звучить серед слов’янських мов так само, як італійська серед своїх сестер (Назим Хікмет). 3. Вічно слухав би солодкозвуку сопілку, тиху, мелодійну, глибоку, як Чорне море, широку, як неозорий простір, українську пісню (Д. Яворницький).
 2. Робота за підручником

Прочитайте теоретичні відомості з теми уроку. Складіть план відповіді (письмово).

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Коментоване письмо

► Про яке багатство української мови йдеться в цьому тексті? Зробіть фонетичний аналіз виділеного слова.

Поряд із Шевченком, Франком, Панасом Мирним, Коцюбинським та іншими нашими славними класиками Леся Українка наполегливо розвивала й зміцнювала нашу сучасну літературну мову, вдосконалювала художню стилістику... Вона розуміла свою відповідальність, тому постійно дбала за стильове, лексичне й синонімічне збагачення рідної мови, і це теж додає їй заслуги в нашій культурі, в нашому красному письменстві (О. Гончар).

 1. Самостійна робота (вправа за підручником).

Діалог з майстром слова (поет, письменник рідного краю) про красу та багатство української мови.

► Запишіть уривок одного із його художніх творів. Поясність відомі вам орфограми та постановку розділових знаків.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота в парах. Бесіда
 • Які функції мови ви знаєте?
 • Чи доводиться вам під час навчання порівнювати українську мову з іншими мовами?
 • Чим багата українська мова? За що ви любите українську мову?
 • Які ознаки української мови роблять її красивою?
 1. Заучування напам'ять

► Запам’ятайте ці рядки. Запишіть їх. Чому поет називає українську мову солов’їною?

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

В. Сосюра

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Аналіз учителем навчальної діяльності учнів на уроці
 2. Рефлексія

Що найбільше сподобалось на уроці? Що міцно засвоєно? Над чим ще слід працювати?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ)

► Вправа за підручником.

► Підібрати вірш про українську мову. Записати його в зошит. Підготуватися виразно прочитати. Уміти зробити мовний аналіз підібраного твору.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити