УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 20. ГРУПИ СЛІВ ЗА ВЖИВАННЯМ: ЗАГАЛЬНОВЖИВАНІ І СТИЛІСТИЧНО ЗАБАРВЛЕНІ СЛОВА, ДІАЛЕКТНІ, ПРОФЕСІЙНІ СЛОВА Й ТЕРМІНИ, ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

Мета:

 • навчальна: дати поняття про загальновживані й стилістично забарвлені слова;
 • розвивальна: розвивати гнучкість мислення учнів;
 • виховна: виховувати уважне та шанобливе ставлення до слова.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, стилістика, синтаксис і пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, географія, біологія.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Виразне читання

► Виразно прочитайте уривки вірша. Яка основна думка в них виражена? Як ви ставитесь до слова? Назвіть у тексті звертання. Які розділові знаки при ньому стоять?

СЛОВА

У вас мудрість вічна і любов жива...

А хтось же вас народжував, слова,

Хтось ті суцвіття звуків винаходив,

Що стали потім мовами народів.

І хтось у серце проситься в імлі,

І кличе душу, і тривожить знову,

Стоїть і кличе древньо-стовіково.

Хоч не лишив нічого на землі,

А лиш одне — на віки вічне слово.

С. Тельнюк

 1. Відповіді на запитання
 • Які групи слів ми вже вивчали?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Словникова робота

► Прочитайте пари слів. Які, на вашу думку, є загальновживаними, а які стилістично забарвлені?

Дуб — дубок, синій — синісінький, старий — старезний, спати — спанюньки, пити — питоньки.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Про що в ньому йдеться?

Лексика сучасної української літературної мови охоплює велику кількість слів, не піддається точній статистиці, підрахункам, у нашій літературній мові налічується не менше одного мільйона слів, а лексичних значень ще більше.

За функціональними ознаками розрізняють загальновживану та функціонально обмежену (стилістично забарвлену, професійну, термінологічну, діалектну, просторічну) лексику. Переважна більшість слів загальновживані.

 1. Робота з таблицею

► Наведіть приклади загальновживаної лексики різних груп (письмово).

Загальновживана лексика

Групи загальновживаної лексики

Приклади

Назви явищ природи


Назви рослин і тварин


Назви осіб за родинністю


Назви осіб за професією


Назви побутових предметів


Назви ознак


Назви дій, процесів, станів


Назви на позначення кількості


Службові слова


 1. Поняття про стилістично забарвлену лексику

► Прочитайте. Зі словами стилістично забарвленими утворіть речення і запишіть.

До стилістично забарвленої лексики належать слова, що, крім свого основного значення, мають ще й стилістичне. Наприклад: допомагати — надати допомогу (діловий стиль), підсобити (розмовний); персональна справа — персоналка (розмовний); гарний — фай- ний (діалектне); нарив — абсцес (термінологічне).

 1. Робота з діалектизмами

► Прочитайте текст. Розкажіть про діалектизми, використовуючи наведені приклади.

Діалектизми — слова або словосполучення, характерні лише для певних територій, на яких функціонує загальнонародна національна мова.

Діалектизми відрізняються від літературної норми вимови {криниця — кирниця; зоря — зорйа, зора; кінь — куень); оформлення граматичних форм {буду ходити — буду ходив, рукою — руков, ходитиму — я му ходити); використовуються як синоніми або взагалі з іншим значенням {дядько — вуйко, буря — шарпан, сокира — киря, ярмарок — збір, урожай — врода).

 1. Визначення понять професіоналізми і терміни

► Прочитайте текст. Наведіть приклади професіоналізмів і термінів.

Професіоналізми — це слова, що позначають спеціальні поняття у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу. Наприклад, рибалки Приазов’я і Причорномор’я вживають такі назви вітрів: грего, бунація, каралкан, левант, майстро, трамонтан та ін.

Термін — спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, політики, мистецтва. У галузі однієї науки терміни утворюють систему (термінологію). Велика кількість термінів є словами іншомовного походження (лексика, географія, біологія, рентген).

За структурою терміни можуть бути як одним словом (аналіз, суфікс, гіпотеза), так і словосполученням {приватна власність, білий вірш, середній рід).

 1. Ознайомлення з просторічними словами

Під терміном просторічна лексика розуміють два різні поняття, а саме:

1) спотворені, помилкові слова в неграмотному мовленні (урем’я, звиняйте, скіко (скільки));

2) згрубіла, знижена лексика, що входить у систему загальновживаної мови, але вживання її не підтримується з етичних міркувань {витріщитись, дрихнути, жерти).

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Запис речень на дошці і в зошитах

► Запишіть речення. Визначте в них діалектизми, професіоналізми, терміни, просторічні слова. З якою метою вони вживаються?

 1. В курнику запіяв когут (І. Франко). 2. Чіпка собі блудить, як бовдур, не знає, що й розпочати (Панас Мирний). 3. Методкабінети проводять цікаві учнівські конкурси в районах, містах та областях. 4. Науковий стиль має такі підстилі: власне науковий, науково-популярний, науково-навчальний, науково-публіцистичний.
 2. Робота за підручником
 3. Творча робота

► Запишіть у чотири колонки слова: 1) діалектизми, професіоналізми, терміни, просторічні слова. З одним із професіоналізмів і термінів складіть речення (усно).

Терикон, косовиця, гімназія, курсор, поплавок; хтіти, меї, свеї, легінь (парубок), просе; домна, відмінок, гастрит, знаменник; роззява, телепень.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальна бесіда

 • На які дві частини ділиться лексика української літературної мови з точки зору її вживання?
 • Що характерне для загальновживаної лексики?
 • Назвіть групи слів незагальновживаної лексики. У яких стилях вони вживаються?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Стисла розповідь на тему уроку
 2. Рефлексія

Які групи слів за вживанням збагатили Ваші знання про склад української мови?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Теоретичні відомості і вправи за підручником.

► Дібрати по 2-3 терміни, професіоналізми; просторічні слова, діалектизми. Зі словами І і II груп скласти речення й записати в зошит.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити