УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 21. СТИЛІСТИЧНА РОЛЬ ДІАЛЕКТИЗМІВ, ПРОФЕСІЙНИХ СЛІВ, ТЕРМІНІВ, ПРОСТОРІЧНИХ СЛІВ

Мета:

 • навчальна: навчати розуміти роль незагальновживаної лексики в системі української літературної мови;
 • розвивальна: розвивати художні смаки учнів засобами мови;
 • виховна: виховувати прагнення до відповідного стилістичного оформлення свого мовлення.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, стилістика, синтаксис, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, соціокультура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Виразне читання

► Виразно прочитайте вірш. Визначте його основну думку. Поясніть правопис виділених слів.

ЩИРА ВТІХА

Щира втіхо — рідна мово,

Краю отчого окраса, —

Є в тобі вогонь Тараса,

Щира втіхо — рідна мово.

Краю батьківського пісне,

Невмируща, незрівнянна.—

Ти — мов ружа полум’яна,

Краю батьківського пісне.

Рідна мово материнська,

Ти — душа мого народу.

Будь від роду і до роду,

Рідна мово материнська!

Я тебе ввібрав до серця

Із бабусиної казки.

Для любові і для ласки

Я тебе ввібрав до серця.

Передам у спадок дітям —

І дочці своїй, і сину

Ніжну мову солов’їну

Передам у спадок дітям.

Д. Кононенко

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Перехід до пояснення нового матеріалу

► Запишіть речення. Визначте в них стилістично забарвлені слова.

 1. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув на нас, спи ж ти, малесенький, пізній бо час (Л. Глібов). 2. Хто ж? — Не панського походження ...Простий собі трудяга (О. Гончар).
 2. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Робота з таблицею

► Користуючись таблицею, зробіть висновок, із якою стилістичною метою вживаються діалектизми, професійні слова, терміни і просторіччя.

Групи слів

Сфера вживання

Приклади

Діалектизми

У розмовній мові на окремих територіях та в художній літературі

Гралі (вила), п’ястук (кулак), вагани (ночви), аді (дивись), рискаль (лопата)

Професіоналізми

У сфері конкретної професії

Файл, підсака, листаж, доукомплектування, виховання

Терміни

У науковому стилі

Електрон, ізотермічний, екологічний, кардіограма

Просторічні слова

У розмовній мові

Канєшно, халепа, драла (в ліс), жерти

 1. Творча робота

► Використовуючи професійну лексику, укладіть уявлюваний діалог між спортсменами, лікарями, програмістами та іншими фахівцями (на вибір).

 1. Робота за підручником

► Прочитайте теоретичний матеріал і виконайте вправу на вживання термінів.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Вибіркове списування

► Прочитайте текст. Випишіть мовознавчі терміни. До якого стилю належить цей текст?

ЛЕКСИКА

Лексика — вся сукупність слів української мови. Ця сукупність є складною організованою системою, елементи якої тісно пов’язані спільністю чи протилежністю значень, стилістичного забарвлення, сфери вживання тощо.

Термін лексика вживається також на позначення певних груп слів, об’єднаних спільною ознакою (запозичена, застаріла, професійна, діалектна, поетична, просторічна, термінологічна тощо), а також на позначення сукупності слів, що вживаються певним письменником у його творах (лексика Шевченка, Франка, Коцюбинського).

 1. Аналіз тексту

► Прочитайте текст. Визначте діалектизми. З якою метою автор вживає їх у художньому тексті?

Уже третю добу сіє на полонині дрібний, мачкатий дощик. Закурились верхи, закуталось небо, і в сірій мряці пропали гори. Вівці ледве ходили, важкі, повні водою, як губка; одежа на вівчарях стала холодна й цупка. Тільки й спочинку було, що під дашком у струнці під час доїння (М. Коцюбинський).

 1. Творча робота

► Напишіть коротку замальовку, використовуючи такі професійні слова: гантелі, м’ячі, перекладина, баскетбольний щит, гімнастичні мати, шведська стінка, тренажери.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальна бесіда

 • Що таке діалектизми, професійні слова і терміни, просторічні слова?
 • Чи належать ці групи слів до загальновживаної лексики?
 • У яких стилях мовлення їх уживають? З якою метою?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Коментар вчителя про роботу учнів на уроці
 2. Рефлексія

Які питання теми уроку були зрозуміліші, а які складніші?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Допрацювати теоретичний матеріал та виконати вправи за підручником.

► Виписати невеликий текст із підручника вашого улюбленого предмета і визначити в ньому терміни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити