УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 22. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Мета:

 • навчальна: поглибити знання, вміння і навички використання лексики офіційно-ділового стилю;
 • розвивальна: розвивати логічне мислення;
 • виховна: здійснювати соціалізацію учнів.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, стилістика, синтаксис, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, соціокультура.

Тип уроку: формування умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Бліцопитування
 • Який розділ ми зараз вивчаємо?
 • 3 якими лексичними групами слів ми працювали цього року?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ Словникова робота

► Прочитайте слова. Жанри якого стилю вони позначають? Інструкція, резюме, трудова крижка, наказ, факс, доповідна записка, договір, контракт, накладна, візитка картка.

 1. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Що в ньому говориться про офіційно-ділову лексику? Випишіть слова, що належать до офіційно-ділової лексики. З двома-трьома із них складіть речення.

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВА ЛЕКСИКА

Офіційно-ділова лексика — слова та словосполучення, що вживаються в офіційно-діловому стилі. Завданням цього стилю є точно, однозначно й уніфіковано (однаково) передавати інформацію. Для цього часто використовуються слова-канцеляризми: заслухати, ухвалити, інвентаризація, пасажироперевезення, довідка, протокол, перерозподіл, внаслідок того що, зважаючи на те що і ін.

 1. Самостійна робота

► Складіть речення з такими словами і словосполученнями офіційно-ділової лексики.

Свідоцтво, продукти харчування, поставити до відома, насамперед, я вважаю, графік, розпорядження.

 1. Редагування

► Користуючись довідкою, запишіть правильні словосполучення. Через відсутність, прийняти участь, здійснити вплив, не може бути визнаним задовільним, повинен бути направлений.

Слова для довідок: вплинути, треба направити, брати участь, у зв’язку з відсутністю, не можна визнати задовільним.

 1. Робота з таблицею

► Розгляньте таблицю. Доповніть своїми прикладами (по два-три).

Офіційно-ділова лексика

Слова-терміни

Характерні для ділового спілкування іменники на позначення дії та дієслова

Мовні звороти

бланк, автобіографія, звіт, трудова угода

вирішення, впорядкування, опалення; покращити, розробити, довести

з метою..., у зв’язку з тим що, на підставі

 1. Гра «Хто більше?»

Хто більше за 3 хвилини напише слів офіційно-ділової лексики, що закінчуються на -ення.

Відновлення, ...

 1. Робота за зразком

► Напишіть розписку за зразком.

РОЗПИСКА

Я, учень 6 класу Іваненко Леонід, отримав від завідувача бібліотеки М. І. Марецької для тимчасового користування на час канікул 2 (два) підручники з математики, 1 (один) з охорони безпеки життєдіяльності, 1 (один) «Український правопис».

24 жовтня 2015 р. (підпис)

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Письмова відповідь

Назвіть характерні риси офіційно-ділової лексики?

 1. Вибірковий диктант

► Випишіть лише слова офіційно-ділової лексики.

Недочувати, недовиконання, хвалили, ухвалили, витяг, писати, список, перелічували, перелік, приймальня.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Теоретичні відомості і вправа за підручником.

► Підібрати і записати не менше 20 слів офіційно-ділової лексики (терміни, іменники на позначення дії та дієслова, мовні звороти). З трьома-чотирма із них скласти речення і записати.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити