УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 26. ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. ПРИСЛІВ'Я, ПРИКАЗКИ, КРИЛАТІ ВИРАЗИ, АФОРИЗМИ ЯК РІЗНОВИДИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів із джерелами українських фразеологізмів, розширити знання про прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми та формувати вміння доречно їх використовувати;
 • розвивальна: розвивати інтерес до яскравих мовних засобів;
 • виховна: виховувати ціннісне ставлення до мудрості народної.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексика, синтаксис, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, інші науки, фольклор, соціокультура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Виразне читання

► Прочитайте уривок вірша. Яка його основна думка? Поясніть розділові знаки.

ПАМ’ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ

у Вашингтоні

Уклін доземний Вам, Тарасе,

У цій далекій стороні.

Ваш дух буремний не погасять

Ані небесні, ні земні

Владики. Мовою Вкраїни

Ви промовляєте крізь час,

На відстані Ваш голос лине

До всіх племен, народів, рас.

О. Доріченко

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Послухайте прислів’я. Як ви розумієте його зміст?

Без буков та граматики не вчать математики.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Про які джерела українських фразеологізмів ви дізнались?

Українська мова здавна славиться багатою фразеологією. Це усталені в мові вислови, прислів’я й приказки, різні жартівливі й анекдотичні вирази, крилаті слова тощо. У них відбита глибока мудрість народу, його вікова культура, боротьба проти неправди, кривди; виражено ставлення до праці, науки; засуджуються негативні риси людини. Наприклад: Чесне діло роби сміло. Сила та розум — краса людини. Неправдою світ пройдеш, та назад не вернешся.

Джерела української фразеології невичерпні: немає такої галузі соціального життя, у якій би не створювалися фразеологізми. Українська фразеологія формувалася впродовж віків, поповнювалася з таких джерел:

1) вислови з античної культури (золотий вік — щаслива пара, сіль землі — кращі люди);

2) виробничо-побутове життя (сім раз відміряти, а раз відрізати, латати дірки);

3) приказки, прислів’я (про вовка промовка, для доброго друга й коня з плуга);

4) дотепне народне мовлення (не до балачок, у всякої Пташки свої замашки);

5) висловлювання видатних людей: Хіба ревуть воли, як ясла повні? (Панас Мирний); А судді хто? (О. Грибоедов); Машина часу (Г. Уелс);

6) біблійські вислови (берегти як зіницю ока, співати Лазаря).

 1. Колективна робота

► Запишіть фразеологізми. Поясніть їхнє значення. Звідки, на вашу думку, вони походять? Використайте при цьому попередній текст.

 1. Золотий дощ (несподіване багатство). 2. Лити воду на чужий млин. 3. А хура й досі там. 4. Не називаю її раєм. 5. Побачиш своїх — кланяйся нашим. 6. Здоров’я — краще багатство.
 2. Робота з інтерактивною дошкою

► Прочитайте визначення. Запишіть їх. Наведіть свої приклади.

Прислів'я — влучний образний вислів, часто ритмічний за будовою, що має повчальний зміст; синтаксично закінчений (Яке коріння, таке й насіння).

Приказка — образний вислів, нерідко римований, близький до прислів’я, але без повчального змісту (Як рукою зняло; ні слуху — ні духу).

Крилаті вирази — поширені й загальновідомі влучні звороти мови, джерело яких може бути встановлене. Нетлінний фонд загальнолюдської культури (олімпійський спокій, лебедина пісня). Вони можуть складатися з одного слова (мавка) і з цілого речення.

Афоризм (грецьк.— вислів) — узагальнена, закінчена і глибока думка певного автора, висловлена у відточеній, відшліфованій формі: Очі дружби рідко помиляються (Вольтер).

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота за підручником
 3. Самостійна робота

► Перепишіть фразеологізми. Поясніть їх значення. Постарайтесь визначити їх різновиди й походження. Усно складіть речення.

 1. Тримай язик за зубами. 2. Альфа й омега. 3. Борітеся — поборете. 4. Без діла слабіє сила. 5. Кіт наплакав. 6. Випити чашу до дна. 7. Єдина справжня розкіш — це розкіш людського спілкування (Екзюпері).
 2. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Складання плану

► Складіть план теоретичного матеріалу, над яким ви працювали на уроці. Коротко перекажіть цю інформацію.

 1. Робота з класною дошкою і в зошитах

► Запишіть речення. Які з них є прислів’ями, крилатими виразами, афоризмами?

 1. З ким поведешся, від того й наберешся. 2. Сидіння між двома стільцями (М. Салтиков-Щедрін). 3. Коли хочеш бути щасливим, будь ним (Козьма Прутков). 4. Добра голова не скаже пусті слова. 5. Слово, моя ти єдиная зброя (Леся Українка). 6. Мова є вікова праця цілого покоління (В. Даль).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

 • Як, на вашу думку, нами опрацьована тема уроку?
 • Як я буду в майбутньому працювати над збагаченням своєї мови фразеологізмами?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Опрацювати теоретичний матеріал. Вправа за підручником

► Підібрати прислів’я (5) і приказки (5) записати їх. Пояснити їхній зміст.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити