УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 27. ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В РОЛІ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ

Мета:

 • навчальна: дати поняття про синтаксичну роль фразеологізмів;
 • розвивальна: розвивати гнучкість мислення учнів;
 • виховна: виховувати ціннісне ставлення до образних скарбів мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, фразеологія, синтаксис, пунктуація, орфографія, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, фольклор, соціокультура.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Виразне читання

► Виразно прочитайте уривок вірша Расула Гамзатова «Чути хочу чаруючу мову». Яка його основна думка? Поясніть розділові знаки.

Не шумлять комиші в тишині,

Вітер плаває по піднебессю,

Це зі мною говориш ти, Лесю,

А чи музику чути мені?

Говори, говори нею ти

І чаруй мене знову і знову,

Розумію я з кожних п’яти

Троє слів української мови.

Чую мови барвистий розмай,

Щиро радуюсь кожному слову,

Говори мені, серце втішай —

Чути хочу чаруючу мову.

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Повторення
 • Який розділ мови ми зараз вивчаємо?
 • Що називають фразеологізмом?
 • Які ви знаєте джерела фразеологізмів?
 • Назвіть різновиди фразеологізмів. Яка їхня стилістична роль?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. Синтаксичний розбір

► Запишіть речення. Прості вони чи складні? До якого стилю належать? Підкресліть усі члени речення.

 1. Пропуск транспортних засобів, вантажів та іншого майна через державний кордон України проводиться відповідно до законодавства України і міжнародних договорів України. 2. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива (Т. Шевченко).
 2. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитайте речення. Усно назвіть усі члени речення. Зверніть увагу, що фразеологізм виконує ту саму синтаксичну функцію, що і слово, тобто виступає як єдиний член речення. Перепишіть речення і підкресліть його члени. Якими членами речення виступають у них фразеологізми?

 1. Він пече раки. 2. Гула горобина ніч. 3. Тугий на вуха дід сидів у садочку. 4. Стара жінка зігнулась у три погибелі. 5. Чоловік лив крокодилячі сльози.
 2. Запис речень на дошці і в зошитах

► Запишіть речення під диктовку. Підкресліть члени речення. Якими членами речення виступають у них фразеологізми?

 1. Ходив мандрівник за тридев’ять земель. 2. Пішов від приятеля не солоно сьорбавши. 3. У підготовку до свята наш клас вніс і свою лепту. 4. Досвітні вогні переможні, урочі прорізали темряву ночі (Леся Українка). 5. Вся ця справа йому в печінках сиділа. 6. Не чистий на руку помічник ще й запізнювався.
 2. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Робота з картками

► Спишіть. Підкресліть члени речення. Проведіть взаємоперевірку. Чи правильно підкреслено фразеологізми як члени речення?

Картка 1

 1. Наша вчителька у школі завжди у всьому тон задає. 2. Стояв собі чоловік під хатою ні в тих ні в сих. 4. Багато ще треба «білих плям» заповнити сміливим дослідникам. 4. Та не потрібні нам і рожеві окуляри (Л. Дмитерко). 5. Чорна година вже відійшла.

Картка 2

 1. Вони жили душа в душу. 2. Брат не пас задніх. 3. Є ще порох у порохівницях. 4. Тремтіла його заяча душа.

Картка 3

 1. Марко наче в рот води набрав (Л. Яновська). 2. Він про людське око щось говорив. 3. Кілька років не було від нього ні слуху ні духу. 4. Повернувся додому блудний син.

Картка 4

 1. Хома одним махом замазав картину (М. Коцюбинський). 2. Це був веселий, дужий парубок, який ніколи не занепадав духом {О. Довженко). 3. Росте хлопець, як горох при дорозі. 4. З’явився оце вовк в овечій шкурі.

Картка 5

 1. Старий механізатор біля всіх машин богом почуває себе. 2. Я обходив його десятою дорогою 3. Він розказував нам сон рябої кобили. 4. Дана була йому іскра божа.
 2. Творча робота

► Складіть речення з наведеними фразеологізмами. Запишіть. Підкресліть члени речення. Якими членами речення в них виступають фразеологізми?

У поті лиця, по голівці гладити, дивитись крізь пальці, дешево й сердито, біла ворона, гострий на язик, жива легенда, розправляти крила.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

 • Якими членами речення є фразеологізми? Яку стилістичну роль вони відіграють у мовленні? Зверніть увагу, як вони використовуються в художній літературі. Один з поданих текстів запишіть.

Текст 1

Товариш мій якраз пішов для того,

Уже ж він знає, що до чого

Й. Гете

Текст 2

Чарує око пишнота,

Багатства щедрий дар,

Але душевна чистота

Сильніший має чар

Р. Берне

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

У чому були труднощі під час визначення синтаксичної ролі фразеологізмів?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Підібрати 5-7 речень із фразеологізмами. Записати і підкреслити члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити