УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 28. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ СЛОВНИКОМ

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів із фразеологічним одномовним словником, особливостями роботи з ним та з двомовним;
 • розвивальна: розвивати інтерес до словників, потребу користуватися ними;
 • виховна: виховувати шанобливе ставлення до словників та їхніх авторів.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, фразеологія, граматика, стилістика, пунктуація, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, соціокультура.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Повторення

З якими словниками ви вже знайомились?

Зверніть увагу, які ще бувають словники, а саме: тлумачний, термінологічний, історичний, етимологічний, словник синонімів, антонімів, омонімів, фразеологічний словник, словник діалектних слів, словник іноземних слів, прикладні словники, енциклопедичні словники, словники мови письменників, словник скорочень, орфографічний, орфоепічний, словотвірний, словник правильності мовлення, частотний словник, електронні словники, перекладні та ін.. Крім того, у кожній галузі є свої спеціальні словники.

Питанням створення словників займається розділ мовознавства — лексикографія (від грецьк. «словник», «пишу»).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. Виставка словників
 2. Виразне читання

► Виразно прочитайте уривок вірша. Яка його основна думка? Поясніть написання НЕ з дієсловами.

Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля.

Не майте гніву до моїх порад

І не лінуйтесь доглядать свій сад.

М. Рильський

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з текстом

► Прочитайте (послухайте) текст. Що в ньому сказано про словники і конкретно про фразеологічний словник?

Користування різного типу словниками забезпечує розвиток різнобічних інтересів, оперативне отримання необхідної кваліфікованої інформації.

Досить велика потреба в тлумачному фразеологічному словнику, у якому розкривається значення фразеологізму, наводяться приклади його використання, подається граматична і стилістична характеристика. У передмові пояснюється будова словника, структура словникової статті.

Укладені також і двомовні фразеологічні словники.

 1. Знайомство з фразеологічним словником

► Зверніть увагу на побудову словника та словникової статті. Розкажіть про це.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з фразеологічним словником

► Уточніть з допомогою словника значення наведених фразеологізмів. З двома-трьома із них складіть речення і запишіть.

В очах замигтіли білі метелики, вішати ярлик, плавом пливе, пташине молоко, серед зими льоду не випросиш, (хлопець) хоч куди, звівся на ноги, було та загуло, ні в тин ні в ворота, з корабля на бал.

До наведених фразеологізмів підберіть фразеологічні синоніми, антоніми. Запишіть.

Синоніми: зуби проїв, голова варить, як на голках, як корова язиком злизала.

Антоніми: аж душа радіє, бистрий на розум, взяти голими руками, гопки ставати, як шовковий.

► Користуючись перекладними словниками українсько-російським та російсько-українським, перекладіть підібрані вами фразеологізми з однієї мови іншою. Запишіть. Наприклад:

Українська

Російська

Апетит з їдою прибуває

Аппетит приходит во время еды

Без жартів

Кроме шуток, без шуток, шутки в сторону, шутки прочь

Благословляється на світ

Светает, рассветает, брезжит, брезжится, заря занимается, заря брезжит

Бійся не того собаки, що гавкає, а того, що лащиться

Не той собаки бойся, что громко лает, а той, что исподтишка хватает

Російська

Українська

Надвоє сказала

Надвое баба ворожила; казала Настя, як удасться

Борода выросла, а ума не вынесла

Борода до пояса, а розуму ні волоса;

борода по коліна, а розуму, як у дитини;

у бороді гречка цвіте, а в голові й не орано;

шовкова борідка, та розуму рідко

Все как єсть

Геть усе; чисто все; геть-чисто все

► Випишіть по 5-7 фразеологізмів і їх значення з одномовного фразеологічного словника. З двома-трьома із них складіть речення і запишіть.

 1. Робота з прислів'ями, приказками, крилатими виразами і афоризмами

► Запишіть речення. Визначте серед них афоризми, прислів’я, крилаті вирази, приказки. Яку стилістичну роль вони відіграють? Поясніть розділові знаки.

 1. Потрібен ти йому як п’яте колесо до воза. 2. Не штука — наука, а штука — розум. 3. Мовлення — ріка, а мова — джерело його (Г. Сковорода). 4. Людина — це звучить гордо (М. Горький).
 2. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальна бесіда

 • Що таке фразеологізм? Наведіть приклади.
 • Крім власне фразеологізмів, що ще входить до їхнього складу?
 • Якими членами речення можуть бути фразеологізми?
 • У чому особливість побудови фразеологічного словника?
 • Яку стилістичну роль відіграють фразеологізми?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Рефлексія

Що мені дала робота з фразеологічним словником?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Робота з фразеологічним словником

► Виписати із словника 5-7 фразеологізмів з їхніми значеннями. З трьома-чотирма скласти речення і записати. Підкреслити всі члени речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити