УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Вступ

УРОК № 2. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ ТА ЇЇ СКЛАДНИКИ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Мета:

 • навчальна: дати поняття про ситуацію спілкування та її складники; вчити сприймати текст художнього стилю на слух;
 • розвивальна: розвивати культуру мовлення;
 • виховна: виховувати мовну особистість.

Внутрішньопредметні зв'язки: мова і мовлення, види, жанри і стилі текстів.

Міжпредметні зв'язки: мова і література, мова і життєві ситуації.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Бліцопитування
 • Що таке мовлення та його роль у житті людини?
 • Які види мовлення ви знаєте? Якими з них ви краще володієте?
 • 3 якими стилями української мови ви знайомились у попередніх класах?
 • Що таке спілкування? Яких правил спілкування слід дотримувати завжди?
 1. Робота з текстом

Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Поясніть розділові знаки.

Діяльність у будь-якій галузі не може здійснюватися без спілкування. Що б ми не робили, нам завжди необхідно взаєморозуміння з іншими людьми.

Основою культури спілкування є гуманне ставлення людини до людини. У культурі спілкування вагоме місце посідає розуміння почуття і настрою іншої людини, культура мовлення, уміння брати участь у дискусіях, розуміння гумору (За С. Фесенко).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Розумова розминка

► Прочитайте текст. Яка таємниця спілкування в ньому розкривається?

► Яка ж таємниця ефективного спілкування з людьми? Які риси особистості для цього необхідні?

Однією з важливих передумов налагодження спілкування є усмішка. Хоча часи й змінилися, але старе оповідання про сонце й вітер, які побилися об заклад, хто примусить чоловіка зняти плаща, не втратило свого значення й сьогодні. Пам’ятаєте? Прямував дорогою чоловік, одягнений у плащ, вітер сказав, що швидко примусить його роздягтися, проте як він не намагався, здіймаючи майже бурю, чоловік лише щільніше загортався у плащ. А сонце, посміхнувшись, лагідно пригріло своїми променями людину, і за кілька хвилин вона з радістю скинула з себе плащ і светр.

Отже, для того щоб до вас проявили розуміння, зацікавлення, необхідно самому стати приязнішим до людей. Дружня усмішка усуває настороженість. Це одна з таємниць, яка має велике значення в спілкуванні. Адже з доброзичливою людиною говорити набагато приємніше, ніж з похмурою (3 журналу).

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Поглиблення пройденого матеріалу

► Прочитайте текст. Що нового ви дізналися про спілкування? Запишіть ці відомості в зошит. Виділене слово розберіть за будовою.

Спілкування — це передача інформації від людини до людини. Спілкування — включає три процеси, такі як:

1) комунікація (обмін інформації);

2) інтеракція (обмін діями);

3) соціальна перцепція (сприйняття та розуміння партнера).

 1. Робота за підручником
 2. Самостійна робота

► Прочитайте текст. Порівняйте його з теоретичними відомостями про ситуацію спілкування, що подано в підручнику. Складіть план повної відповіді про ситуацію спілкування. Запишіть його в зошити.

Ситуація спілкування — один із компонентів інформаційної моделі, яка характеризується сферою спілкування, особливостями його функції, задачами мовлення. Це ситуація, у якій виникає спілкування між тим, хто говорить, і тим, хто слухає.

 1. Робота зі схемою

► Складіть схему (письмово) структурних аспектів ситуації спілкування: мовець, слухач, стосунки між тими, хто спілкується; настрій (тональність) спілкування; мета спілкування; засоби спілкування (мова, жести, міміка); спосіб спілкування (усний — письмовий, контактний — дистантний); місце спілкування.

Як ви розумієте кожну із цих складників ситуації спілкування? Розробіть правила, як треба враховувати все це при спілкуванні. Запишіть їх.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Навчальне аудіювання художнього тексту

► Послухайте текст. Яка ситуація спілкування представлена в тексті? Визначте стиль тексту. Назвіть основні ознаки художнього тексту. Усно перекажіть текст, зберігаючи мовні особливості тексту.

Мово рідна! Ти ж як море — безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю. Мільйонноголосо бриниш говірками, а вони шумлять і дзвенять і б’ють у наші груди, мов хвилі в морський берег.

Красо моя! В тобі мудрість віків, і пам’ять тисячоліть, і зойк матерів у годину лиху, і переможний гук лицарів твоїх у днину по- бідну, і пісня серця дівочого в коханні своїм, і крик новонародженого; в тобі, мово, неосяжна душа народу — його щирість і щедрість, радощі й печалі, його труд і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його. Арфо серця мого! Люблю зажуру пісень твоїх і невмирущий оптимізм гумору твого, і музику слів твоїх. Скарбе мій єдиний, з тобою я найбагатший і найдужчий у світі, без тебе — перекотиполе, що його вітер несе у сіру безвість, у млу небуття. Твердине моя, і захисток, і гордість, і розрада в годину смутку! Люблю тебе і в гніві, коли ти клекочеш, як вулкан, і гримиш громами на ворогів, і вбити можеш словом єдиним, як блискавкою. Люблю і твою ніжність, ласкавість, лагідність, коли ти одним-однісіньким словом зігріваєш, мов сонцем, і підносиш над хмари та між зорі, і повертаєш до діяння, до життя, наснаго моя і мудрий вічний вчителю мій.

Світлоносна! Ти завжди вабиш, чаруєш, кличеш на теплі й могутні хвилі свої. І я, вірний і вічний юнга твій, пливу й пливу твоїми просторами і не намилуюсь глибинами та безмежжям твоїм. Єдина печаль проймає, що не вистачить життя мого, аби переплисти твій лексичний океан. Бо ти є Вічність. Ти є Правда, Добро і Краса народу нашого.

То ж такою і будь вічно, мово рідна! А з тобою будемо вічними і ми, діти твої, на розкішних і безкінечних берегах твоїх (С. Плачинда).

 1. Переклад

► Прочитайте текст. Усно перекажіть його українською мовою. Визначте стиль та тему тексту. Які рослини можна назвати символом України.

РУССКАЯ БЕРЕЗА

Какое русское, какое очаровательно дерево — береза! Ни одно из деревьев не вмещает столько образов и сравнений. Береза — это воистину крестьянское дерево. В ней есть все: и бабий ситцевый платок, и побеленная хата, и русская печь, и половик, и холщовая рубашка.

Всматриваясь в кряжистые узловатые стволы, вспоминаешь мозолистые трудовые крестьянские руки, сноровисто делающие любую тяжелую работу и одновременно умеющие нежно, с ладони дать свежую травку в замшевый рот молочного телка. А молодые березки, тонконогие, пряменькие, как бы на цыпочках приподнявшиеся к голубому весеннему куполу неба, напоминают девичью красу, стройную, статную, с гибкой талией, с русыми косами, светлоокую, и вспомнится много, много русских имен, таких же милых и светлых. Смотришь на березу и слышишь деревенские хороводные песни, переливчатые звуки гармоники, балалаечные вариации, обязательно вспомнишь юность и детство, и в душе обнимешь это дерево, самое тебе близкое и дорогое (По В. Жукову).

 1. Коментоване письмо

► Запишіть текст, коментуючи написання слів та постановку розділових знаків. Кого із відомих жінок вашого краю ви можете назвати?

БЕРЕГИНІ

В Україні жінка здавна вважалася берегинею родинного вогнища.

Історія донесла чимало імен жінок, яких по праву називають українськими берегинями. Коли все доросле чоловіче населення воювало проти чужинців, жінки обробляли землю, вели господарство, виховували дітей. Далеко за межами України відома Маруся Чурай, яка складала невмирущі пісні козакам. Поетичні твори, що запалювали серця, народжувались з-під пера Лесі Українки... (З журналу)

 1. Спілкування за змодельованою ситуацією

Поспілкуйтеся з товаришем по парті за такою ситуацією: шестикласники зустрілися після літа і розповідають один одному про те, де вони побували, пов’язуючи з темою «Рідні краєвиди».

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Фронтальна бесіда

 • Що таке ситуація спілкування?
 • Назвіть її складники. Як їх необхідно враховувати?
 • Які ви знаєте правила спілкування?

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Коментарі вчителя щодо роботи учнів на уроці та її результатів
 2. Рефлексія

Який матеріал теми уроку ще потребує серйозного опрацювання?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Вправа за підручником.

► Підбір текстів (2-3), у яких відображено різні ситуації спілкування (письмово).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити