УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 29. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПЛАН РОБОТИ. ОГОЛОШЕННЯ

Мета:

 • навчальна: формувати практичні вміння і навички;
 • розвивальна: розвивати культуру ділового спілкування;
 • виховна: виховувати повагу до співрозмовника, до правил ділового спілкування.

Внутрішньопредметні зв'язки: мова, мовлення, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, соціокультура.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Перевірка домашнього завдання
 3. Повторення
 • Які стилі мовлення ви знаєте?
 • Від чого це залежить?
 • 3 якими стилями мови ви найчастіше зустрічаєтесь у школі?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Перехід до теми уроку

 • Які ділові папери ви вчились писати в початковій школі та в п’ятому і шостому класах?
 1. ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Що нового ви дізналися про ділові папери?

Випишіть види ділових паперів. Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

У своїй життєдіяльності людина встановлює різні ділові зв’язки з іншими людьми, з установами, державою. Усе це фіксується, відбивається в службових документах, ділових паперах. Ділові папери в нашій країні складаються відповідно до національного стандарту України «Державна уніфікована документація».

У складному механізмі соціального життя діловий папір-документ — надзвичайно важлива справа.

 1. Робота зі зразками ділових паперів

Прочитайте теоретичні відомості про довідку. Ознайомтеся зі зразком.

Довідка — це документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.

Довідки бувають особисті і службові, зовнішні (завіряються печаткою) та внутрішні (підписуються укладачем).

Довідка містить такі обов’язкові реквізити:

 1. Назву організації, що видає довідку.
 2. Дату видачі й номер довідки.
 3. Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видається довідка.
 4. Текст довідки.
 5. Призначення довідки.
 6. Підписи службових осіб, печатки, без якої довідка не має юридичної сили.

Наприклад:

Київська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 47

ДОВІДКА

27.09.2015 № 9 м. Київ

Єрмоленко Надія Петрівна учениця 6 класу.

Довідка видана для подання в Будинок дитячої творчості.

Директор школи   (підпис)  О. С. Іванов

Секретар    (підпис)  Н. К. Моторна

План роботи

► Повторіть відомості про план роботи (урок № 3). Складіть план проведення вашого дозвілля до кінця семестру.

 1. Оголошення

► Прочитайте текст. Ознайомтесь зі зразком оголошення. Напишіть оголошення про проведення конкурсу на кращого читача серед шестикласників.

Оголошення — це інформація про будь-які події: відкриття навчальних закладів, проведення урочистостей, концертів, обмін книгами і т.ін. Оголошення дають як окремі організації, так і приватні особи. Наприклад:

ОГОЛОШЕННЯ

Ліцей «Мрія» оголошує набір учнів 5-7 класів у проліцейські класи технічного напряму.

Прийом документів за адресою: вул. Житомирська, 3, кім. 215.

Тел.243-675

 1. Про телефонну розмову

У наш час телефон — не лише один із найефективніших засобів зв’язку, а й спосіб налагодження офіційних ділових контактів між установами, спосіб підтримання приватних стосунків між людьми. По телефону здійснюються перемовини, домовляються про важливі ділові зустрічі, вирішують численні оперативні питання, що виникають у процесі управлінської діяльності, надають консультації, звертаються із проханнями, запрошеннями, висловлюють подяки, вибачення.

Телефонна розмова — один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстра-мовними причинами:

 • співрозмовники не бачать одне одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо;
 • обмеженість у часі (телефонна бесіда не може бути надто тривалою);
 • наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, слабкий).

Фахівці з проблем усного ділового спілкування пропонують дотримуватися певних правил ведення телефонної розмови, наприклад: привітатися, назвати себе, чітко говорити, бути доброзичливим, тактовним, уважно вислуховувати відповіді на свої запитання та ін.

Переказ за складним планом

► Поясніть розділові знаки в останньому реченні.

Про доповідну і пояснювальну записки

Доповідною запискою називається письмове повідомлення з будь- якого питання керівництву установи з висновками й пропозиціями. Доповідна записка інформує керівника установи про стан справ, певні явища і факти, про виконану роботу, конкретну ситуацію та ін.

Пояснювальна записка — це вступ до якогось основного документа: плану, звіту, проекту або пояснення співробітників на вимогу адміністрації про серйозні порушення трудової дисципліни, невиконання інструкції, розпорядження тощо. Учні можуть писати доповідні записки про виконання якоїсь роботи, проведення екскурсії та ін.

Голові учнівського комітету

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

про участь учнів 6 класу в допомозі ветеранам

Довожу до відома, що учні 6 класу упродовж останнього місяця у вільний від занять час активно допомагали ветеранам нашого села.

Щодня розносили їм газети, допомагали по господарству, ходили в магазин, аптеку, розповідали про справи в школі, про свої успіхи, слухали їхні спогади, наставляння.

Особливо дружні стосунки з ветеранами склалися в Клименко В., Осадчої Н., Рідкоус О.

Прошу відзначити їх.

Староста 6 класу

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 38

(підпис)

► Напишіть доповідну записку свого змісту.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Гра «Хто більше»

► Напишіть назви відомих вам ділових паперів.

 1. Виразне читання

Виразно прочитайте уривок вірша. Яка його основна думка? До якого стилю належить цей текст? Поясніть правопис м’якого знака в словах.

ОДА МОВІ ЛЮДСЬКІЙ

Я славлю спільність мов

і славлю їх одмінність,

Основу всіх основ —

правічну їх родинність:

Це ж — зоряний вінок,

братерська непоборність,

І в кожній з мов-зірок —

чарівна неповторність.

Я славлю інших мов

із рідною співзвучність:

Беру й вертаю знов

музичність,

точність,

влучність.

І. Муратов

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Коментарі вчителя про результати уроку
 3. Рефлексія (Чим збагатив мене сьогоднішній урок?)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Робота в шкільній бібліотеці

► Підібрати літературу про ділові папери і переписати зразок 2-3 документів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити