УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Лексикологія фразеологія уроки

УРОК № 30. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

 • навчальна: перевірити знання учнів з лексики та фразеології;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; логічне мислення; мовленнєві навички; працювати самостійно.
 • виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Лексикологія вивчає:

А слова як частини мови;

Б лексичне значення й вживання слів;

В граматичне значення слів та словозміну.

 1. Діалектні слова — це:

А слова, які розуміють і вживають усі;

Б слова, вживання яких обмежене певною місцевістю;

В слова, які використовують люди певних професій.

 1. Застарілі слова — це:

А слова, які перейшли в українську з інших мов;

Б слова, які використовують люди певних професій;

В слова, які вийшли з активного вжитку.

 1. Стійкі сполучення слів, які за змістом дорівнюють одному слову,— це:

А фразеологізми;

Б діалектизми;

В неологізми.

 1. Власне українські слова перелічені в рядку:

А душа, сонце, річка, небо;

Б мати, батько, брат, спільність;

В лелека, мрія, мимохіть, плесо.

 1. Неологізми перелічені в рядку:

А поштамт, ситро, хоровод, інтернат;

Б мобільник, факс, хіт, діджей, субсидія;

В чимчикувати, швендяти, вештатись.

 1. Діалектні слова входять до складу синонімічного рядка:

А гарний, вродливий;

Б смугастий, басаманистий;

В стежка, доріжка.

 1. Слова-терміни вжито в рядку:

А суфікс, діалект;

Б концерт, зірка;

В мовознавство, дзеркало.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням:

А хоч з лиця воду пий

1 мати досвід

Б як сніг на голову

2 соромитись

В показувати п’яти

3 вродливий

Г з’їсти зуби

4 тікати


5 несподівано

II варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Лексичне значення слова пояснюється:

А в орфографічних словниках;

Б у тлумачних словниках;

В у фразеологічних словниках.

 1. Наукові поняття позначаються:

А діалектизмами;

Б неологізмами;

В термінами.

 1. Неологізми — це слова:

А які вийшли з активного вжитку;

Б які недавно з’явилися в мові;

В якими користуються жителі певної місцевості.

 1. Фразеологія вивчає:

А лексичне значення і вживання слів;

Б лексичне значення і вживання стійких сполучень слів;

В лексичне значення і вживання наукових термінів.

 1. Фразеологізмом є таке словосполучення:

А побити носа;

Б побити тарілки;

В побити горщики.

 1. Професійні слова перелічені в рядку:

А рекрут, княгиня, перст;

Б стенокардія, хірургія, ін’єкція;

В рука, розмова, двері.

 1. Діалектні слова входять до складу синонімічного ряду:

А вуйко, дядько;

Б приємний, чемний;

В горизонт, небокрай.

 1. Слова-терміни ужито в рядку:

А мовознавство, дзеркало;

Б префікс, дефіс;

В зірка, концерт.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням:

А дати драла

1 відмовити

Б десята вода на киселі

2 вихваляти

В дати гарбуза

3 тікати

Г співати дифірамби

4 багато5 далека рідня
 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Збір зошитів
 3. Рефлексія
 • Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?
 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

б

б

в

а

в

б

б

а

А-3 , Б-5, В-4, Г-1

Варіант 2

б

в

б

б

в

б

а

б

А-3, Б-5, В-1, Г-2

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити