УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Словотвір. Орфографія

УРОК № 32. ТВОРЕННЯ НОВИХ СЛІВ ПРЕФІКСАЛЬНИМ, СУФІКСАЛЬНИМ, ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНИМ, БЕЗАФІКСНИМ СПОСОБАМИ, СКЛАДАННЯМ ОСНОВ. ПЕРЕХІД СЛІВ З ОДНІЄЇ ЧАСТИНИ МОВИ В ІНШУ

Мета:

 • навчальна: поглибити знання про способи творення слів, формувати вміння визначати твірну основу та спосіб творення слова;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів працювати з текстом, складати власні висловлювання, розвивати логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати інтерес до української мови, гордість за неї.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, орфографія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок закріплення вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Бесіда

 • Що, на вашу думку, робить мову багатою, виразною?
 • Назвіть, якими способами утворені слова з вірша.
 • Знайдіть у тексті звертання, поясніть розділові знаки.
 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
 2. Практична робота

► Доберіть до іменника мова прикметники, позначте їхні суфікси та закінчення. Зробіть висновок про те, як утворюються слова.

Мова: українська, рідна, співуча, милозвучна, солов’їна, красива, калинова.

 1. Перевірка домашнього завдання
 2. Гра «Знайди помилку»

► Визначте, чи правильно вказаний спосіб творення слів. Поставте «+» чи «—».

□ Добре — безафіксний

□ Річечка — суфіксальний

□ Заморський — префіксальний

□ Чотиригранник — складання основ

□ Міськрада — префіксальний

□ Вартовий — суфіксальний

□ Переклад — префіксальний

□ Антигуманний — префіксальний

□ Підвіконня — префіксально-суфіксальний

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст.

Здавна наші пращури склали символічну систему духовних цінностей, яка передається від покоління до покоління. З часом вона дещо змінюється, доповнюється, але головними завжди залишаються людська доброта, порядність, почуття гідності, любов до рідної землі та її народу, працелюбність, лагідне піклування про малих та старих, протистояння злу... Можна ще дуже довго перелічувати ті якості, які роблять людину Людиною. Та, мабуть, праматір’ю, їх основою є доброта. Її нам дарують з перших хвилин життя батьки, потім — вихователі, учителі, сторонні люди. Ця доброта немовби стає в душі тим ґрунтом, на якому зростають-квітнуть усі інші духовні цінності.

І от, коли доброта стає твоїм натхненням і зіркою — дороговказом, ти можеш і собі, й іншим щиро зізнатися: «Я — щаслива людина!»

► Дайте назву тексту. Визначте основну думку. Чи згодні ви з тим, що в основі духовної культури українців — доброта? Наведіть свої докази цієї точки зору.

► Утворіть нові слова від слова «добро». Виділіть префікси та суфікси.

► Запишіть перше речення. Поясніть орфограми в словах. Зробіть синтаксичний розбір речення.

 1. Розбір слів за будовою. Словотвірний розбір

► Розберіть наведені нижче слова за будовою. Зробіть словотвірний розбір.

Робітниця, перепустка, заручитися, розщедритися, босоніж, мимохідь, спів, київський, козацтво.

 1. Робота з опорною таблицею

► Заповніть другу частину таблиці, давши визначення лінгвістичних понять.

Словотвір


Твірна основа


Спільнокореневі слова


Форми одного слова


Способи творення слів


 1. Вибіркова робота

► Із наведених нижче слів випишіть ті, що утворилися за допомогою:

а) префіксів;

б) суфіксів.

Сільський, нещастя, роз’їхатись, намалювати, по-друге, сучасний, хтось, розказати, надзвичайний, крижина, ясніти, пролісок, чорнобильський, малювати, веселун, донині, ушосте.

► Які слова ви не виписали? Якими способами утворилися ці слова?

 1. Творча робота

► У наведених словах позначте корінь і префікс. Поясніть подвоєння.

Беззубий, беззвучний, беззоряне, піддався, беззахисний, беззбройний.

 1. Самостійна робота

► Випишіть із вірша спільнокореневі слова. Позначте префікси.

Їхали ми їхали,

До річки під’їхали,

Кладку переїхали,

В леваду заїхали,

На гору виїхали,

З гори з’їхали,

Стіжок сіна об’їхали,

На бадилинку наїхали —

Стали, забуксували.

Гаття назад додому!

А. Камінчук

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Тести
 3. Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксальним способом:

А прадід, написати, премудрий, прозелень;

Б перехід, прадавній, невесело, покохати;

В безмежний, контрудар, забагато, переддень;

Г насип, передбачити, преспокійно, ультрамодний.

 1. Позначте рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:

А слухач, барвистий, геройство, жовтизна;

Б радіти, весніти, сходити, вічно;

В по-столичному, боротьба, водій, ходіння;

Г підніжка, закрутка, захопленні, картоплина.

 1. Позначте рядок, у якому всі слова утворені префіксально-суфіксальним способом:

А затемнити, придорожній, обезсилити, передосінній;

Б недалеко, по-вашому, затінок, контрреволюційний;

В підземка, розшумітися, прибутковий, правічний;

Г сповільнити, по-українськи, безбарвний, передмісті.

 1. Гра «Збери слово»

Характеристика

Слово

Корінь -коп-, слово відповідає на питання що робити?

Копати

Корінь -їзд-, префікс від-, слово відповідає на питання що?

Від’їзд

Корінь -різ-, префікс по-, слово відповідає на питання що?

Поріз

Корінь -чист-, префікс по-, слово відповідає на питання що зробити?

Почистити

Корінь -сад-, префікс роз-, слово відповідає на питання що?

Розсада

Корінь -пис-, префікс с-, слово відповідає на питання що зробити?

Написати

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Коментар учителя щодо роботи учнів на уроці
 3. Рефлексія. Самооцінювання

► Поставте собі оцінку за знання теми «Способи творення слів».

► Напишіть, що з теми викликає у вас труднощі.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Складіть монологічне висловлювання на лінгвістичну тему «Способи словотвору».

► Придумайте лінгвістичну казку про словотвір.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити