УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Словотвір. Орфографія

УРОК № 33. СЛОВОТВІРНИЙ ЛАНЦЮЖОК. СЛОВОТВІРНИЙ РОЗБІР СЛОВА

Мета:

 • навчальна: повторити й систематизувати знання учнів про основні способи словотвору; формувати уміння визначати спосіб творення слова; дати поняття про словотвірний ланцюжок;
 • розвивальна: розвивати мовленнєво-комунікативні вміння, здібність до критичного мислення, навички самостійної та колективної роботи, збагачувати словниковий запас;
 • виховна: виховувати захоплення красою природи, бажання здобувати знання.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, синтаксис, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, біологія, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Орфографічний практикум

► До наведених слів додайте префікс з-, (зі-, с-). Запишіть утворені слова. Визначте спосіб словотвору. Виділіть орфограму.

Бігати, формувати, писати, грати, питати, фотографувати, гнути, чистити, шити, м’яти, сипати.

► Від наведених слів утворіть антоніми за допомогою префіксів роз-, без-.

Плановий, озброїти, сильний, грамотний, взутися, димний, модний.

 1. Лінгвістична задача

► Визначте, якою частиною мови є виділені слова, яким способом вони утворені.

 1. Черговий учень добросовісно виконував покладені на нього обов’язки. 2. Черговий зайшов до класу і зробив оголошення.
 2. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 3. Робота з підручником
 4. Слово вчителя

Під час словотворення виникають групи споріднених слів, які можна розмістити з урахуванням послідовності приєднання префіксів і суфіксів, утворивши словотвірний ланцюжок.

клей → клеїти → приклеювати → приклеюватися

Клей → клеїти → приклеїти → приклеювати → приклеюватися.

Одне слово може мати кілька словотвірних ланцюжків, що містять різну кількість слів. Словотвірне гніздо — це сукупність спільнокореневих слів, розміщених відповідно до послідовності їх творення:

ліс →

лісок

пролісок


лісовий

лісовий


безлісся


У словотвірному ланцюжку новоутворене слово служить твірною базою для наступних слів.

Синій → синіти → посиніти

Рука → рукав → безрукавка

 1. Робота з текстом

► Прочитайте текст. Визначте тип мовлення і стиль тексту.

ЧОРНОБРИВЦІ

Їх можна зустріти повсюди — на квітникових грядках, клумбах, у садах, парках, скверах, на присадибних ділянках.

Українська назва цих квітів пов’язана з однойменною назвою одного з видів народної вишивки — чорнобривцем.

Ці квіти немов увібрали в себе весь жар літньої пори. їхні яскраві суцвіття виграють у сонячному промені всіма відтінками лимонних та золотисто-жовтих, жовтогарячих, червонувато-коричневих фарб.

► Що нового ви довідалися про чорнобривці?

► Поясніть значення слова суцвіття.

► Поясніть написання слів: присадибних, пов’язана, промінні, червонувато-коричневих, жовтогарячих.

► За схемою виконайте словотвірний розбір виділених слів.

Схема

1) До якої частини мови належить слово?

2) Твірне слово або основа.

3) Словотвірний засіб.

4) Спосіб творення.

5) Звукові зміни при словотворенні (чергування голосних чи приголосних звуків)

6) Графічний запис словотвірного аналізу.

Зразок

1) Повсюди — прислівник;

2) всюди;

3) префікс по-;

4) префіксальний;

5) немає;

6) повсюди — всюди.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Робота в парах

► Складіть словотвірний ланцюжок від слів:

Квітка, цвіт, дорога.

► Зробіть словотвірний розбір слів:

Відтінки, увібрали, виграють.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Практична робота

► Зробіть розбір наведених слів:

а) за будовою;

б) словотвірний.

► Зробіть висновок про те, у чому відмінність цих двох розборів. Розподілити, козацтво, рученька, гіркуватий, вечеряти.

 1. Самостійна робота

► Зробіть словотвірний розбір слів.

I варіант

Застереження, переказати, учнівський, трубач, комп’ютерний, вершник.

II варіант

Переносить, затемнення, школярський, шахіст, провулок, громадськість.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Рефлексія
 • Заповніть схему

□ зрозумів ...

□ довідався ...

□ Я на уроці робив ...

□ виконував ...

□ працював ...

 1. Оцінювання роботи учнів на уроці

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть текст про улюблену квітку, виконайте словотвірний аналіз трьох слів зі свого тексту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити