УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Словотвір. Орфографія

УРОК № 38. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННІ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СЬК-, -ЦЬК-, -ЗЬК- ТА ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСАМИ -СТВ(О), -ЗТВ(О), -ЦТВ(О)

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів зі змінами приголосних при творенні іменників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами —ств(о), -зтв(о), -цтв(о); формувати навички орфографічного письма;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати наполегливість у вивченні мови, любов до рідного краю, його історії та природи.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, історія.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хто зберіг любов до краю

І не зрікся свого роду,

Той ім’ям не вмре ніколи

В спогадах народу.

О. Олесь

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Орфографічна хвилинка

► Утворіть за допомогою суфікса -ин- іменники від прикметників, поясніть написання.

Зразок. Німецький — Німеччина.

Хмельницький, галицький, вінницький, херсонський, львівський, одеський, миколаївський, полтавський, харківський, турецький, донецький.

 1. Мовна задача

► Поясніть, чому в словах місячний, сонячний, пшеничний пишемо -чн-, а в словах сердешний, соняшник, торішній пишемо -шн-.

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з опорною таблицею

Кінцеві приголосні твірної основи

Суфікси

Зміни в суфіксі

Приклади

г, ж, жз

-ськ (ий)

-ств (о)

-зьк (ий)

-зтв (о)

Кривий Ріг — криворізький, Запоріжжя — запорізький Кавказ — кавказький, убогий — убозтво, боягуз — боягузтво

к, ч, ц

-ськ (ий)

-ств (о)

-цьк (ий)

-цтв (о)

Кременчук — кременчуцький, Вінниця — вінницький, Гадяч — гадяцький, козак — козацтво, ткач — ткацтво, молодець — молодецтво

х, ш, с

-ськ (ий)

-ств (о)

-ськ (ий)

-ств (о)

Черкаси — черкаський, Сиваш — сиваський, волох — волоський, птах — птаство, товариш — товариство

Зверніть увагу!

1. Виняток становлять поодинокі прикметники на -ськ- (-ий), утворені від слів іншомовного походження: тюркський, баскський, казахський, меккський.

2. Зміни приголосних не відбуваються в словах: людський, людство, братський, братство, студентський, студентство, туристський.

Запам'ятай! Хвацький, міський.

 1. Усне монологічне висловлювання

► Підготуйте усне монологічне висловлювання з теми за самостійно складеним планом.

► Прорецензуйте відповіді своїх товаришів.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Творче конструювання

► Від наведених власних назв утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-.

Сиваш, Лохвиця, Острог, Волноваха, Одеса, Арциз, Калуш.

► Складіть твір-мініатюру «Мій рідний край», увівши в нього 2-3 прикметника з суфіксом -ськ-.

 1. Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст. Визначте тип мовлення і стиль. Відпрацюйте вимову виділених слів.

ХОРТИЦЯ

З давніх-давен тут перехрещувалися шляхи народів та історичних подій...Саме тут прадавні предки наші збирались у походи проти печенігів і половців. Тут від меча печенізького князя поліг Святослав. Саме сюди — в Запорізьку Січ — до Богдана Хмельницького з усіх кінців сходився знедолений люд України, і саме звідси зайнялася пожежа грізного повстання, що змела з України хмари шляхти. Багато про що можуть розказати скелі, кожна п’ядь залитих кров’ю цих берегів (Я. Баш).

► Поясніть правопис слів: перехрещувалися, збирались, п’ядь, повстання.

► Випишіть із тексту слова з виучуваною орфограмою, поясніть їхній правопис.

 1. Лексична п'ятихвилинка

► Поясніть значення слів печеніги, половці, шляхта, п’ядь.

 1. Словотворча робота

► За допомогою суфіксів -ськ-, -цьк-, -зьк- утворіть нові слова. Виділіть суфікси й орфограми.

Турок, чех, козак, узбек, грек, козак, викладач, Прилуки, Париж, Рига, Прага.

► За допомогою суфіксів -ств(о), -зтв(о), -цтв(о) утворіть нові слова, виділіть орфограми.

Юнак, швець, шкідник. Студент, люд, птах, боягуз, товариш.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Диктант-переклад

► Перекладіть слова. Порівняйте написання слів в українській та російській мовах.

Абхазский, волжский, пражский, рижский, узбекский, чешский, половецкий, рыбацкий, казацкий, молодецкий.

 1. Пояснювальний диктант

► Запишіть текст під диктовку. Підкресліть вивчені орфограми. Тяжким лихом для українського народу були розбійницькі напади турків і татар. Народ страждав від грабіжницьких набігів ворогів. Наприкінці XV століття виникло українське козацтво. Укріплення на Придніпровщині назвали Запорізькою Січчю. Чутки про козацькі поселення на Січі поширювалися на Україні. Крім українців, тут були польські, чеські, навіть грецькі втікачі (3 підручника).

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

► Оцініть свою роботу на уроці.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Підготуйте усне монологічне висловлювання з вивченої теми, до кожного правила наведіть власні приклади.

► Складіть твір-мініатюру про рідний край, уживаючи слова з вивченою орфограмою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити