УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Словотвір. Орфографія

УРОК № 41. СКЛАДНІ СЛОВА. СПОЛУЧНІ О, Е В СКЛАДНИХ СЛОВАХ. ПРАВОПИС СКЛАДНИХ СЛІВ РАЗОМ ТА ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета:

 • навчальна: поглибити знання учнів про складні слова; формувати навички визначення складних слів; ознайомити з правилами написання складних слів разом та через дефіс;
 • розвивальна: формувати загально-пізнавальні вміння знаходити складні слова в текстах; розвивати правописні навики; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати інтерес до української мови, традицій українського народу.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, синтаксис, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Спостереження над мовним матеріалом

небосхил  небесний

життєдайний  життєвий

срібнокрилі  крилатий

► Визначте в кожному слові корінь.

► Чим відрізняються слова, наведені в різних колонках?

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Лінгвістичне дослідження

► Розділіть слова на три колонки. Який критерій ви використали? Працездатність, прапороносець, блідо-рожевий, чорнозем, сільськогосподарський, ВНЗ, КНЕУ.

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з підручником

► Проаналізуйте основні правила орфограми «Правопис складних слів».

 1. Лінгвістична задача

► 3 наведених слів доберіть приклади на кожне правило орфограми «Правопис складних слів».

Чорногуз, ясноокий, рудоволосий, синьоокий, давньоруський, середньовіччя, пізньоцвіт, землетрус, краєвид, боєприпаси, зорепад, авіабілети, універмаг, тихо-тихо, хліб-сіль.

 1. Робота з таблицею

► Проаналізуйте правила, зазначені в таблиці.

Пишуться разом

Пишуться через дефіс

Якщо утворені від підрядного словосполучення: борода сива — сивобородий

Якщо утворені від сурядних сполучень слів (ці слова можна з’єднати сурядним сполучником): історичний і культурний — історико- культурний.

Винятки: жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, сліпоглухонімий, хитромудрий, зловорожий

Усі складноскорочені слова та похідні від них: універмаг, музучилище

Повторення того самого слова з метою підсилення його значення: довгий-довгий, тихо-тихо

Усі слова з першими частинами: авіа-, фіто-, електро-, кіно- й под.

Поєднання синонімічних або антонімічних слів: купівля-продаж, плаче-ридає


Слова із тим самим коренем, але з різними префіксами, суфіксами, закінченнями: старий-престарий, мало-помалу

Близькі за значенням слова, що передають одне поняття: хліб-сіль (їжа), щастя-доля (талан)

Складні слова іншомовного походження: вакуум-апарат, екс-чемпіон, рок-опера і под

 1. Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст. Визначте тип мовлення, стиль тексту.

Увечорі небо стає сірувато-рожевим. На тлі оранжево-попелястої зірниці чорні зграї ворон, що летять на ночівлю, розпростерши крила, здаються якимись фантастичними істотами. Ліс стоїть задумливий, тихий, тільки листя тріпоче від тривожного повіву вітру. Поле з кожною хвилиною все більше темніє. Здається, ніби сутінки розтікаються хвилями із балок і ярів, покривають землю, застилають ліс. На сірому небосхилі покотилась, упала зірочка.

► Випишіть із тексту складні слова. Поясніть їхній правопис.

► Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

 1. Колективна робота

► Вставте сполучні о, е, є. Поясніть свій вибір.

Пар..плав, земл..мір, ліс..степ, стал..вар, нафт..провід, піш..хід, місяц..хід, каш..вар, верб..ліз, кор..їд, чорн..зем, пил..сос, житт..пис, кра..знавство, бур..вій, гряз..вод..лікарня.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Усна робота

► Складіть усне монологічне висловлювання на лінгвістичну тему «Складні слова та їхній правопис».

 1. Творча робота

► Із наведених слів утворіть складні слова, уживаючи єднальні голосні. Поясніть правопис за допомогою правила.

Зразок. Праця, любити — працелюб.

Рука, писати; чорний, слива; сіно, косити; хвиля, різати; білий, сніг; сірий, очі; чорний, брови; русявий, коси; овочі, сховати; низький, хмари; північ, схід; багато, багато; жовтий, гарячий.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Запишіть слова під диктовку. Поясніть правопис.

Школа-інтернат, червоно-коричневий, чавуносховище, північно-східний, падолист, краєвид, мовно-літературний, п’ятиденна, скляно-керамічний, піваркуша, сінов’язалка, напівтемрява, півночі, пів-Дніпра.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. ТЕСТИ

1-й варіант

 1. Укажіть правильне твердження:

А Складні слова — слова, у яких два префікси.

Б Словотвір — розділ лінгвістики, що вивчає значущі частини слова.

В Орфографія — розділ лінгвістики, що вивчає правила написання складних слів.

Г Суфіксальне словотворення — це спосіб творення слів за допомогою словотворчих суфіксів.

 1. Укажіть рядок, де всі слова написані правильно:

А безкраїй, бескорисливий, відкриття;

Б розтягнути, розчин, розхитати;

В натпотужний, обпалити, обтрусити;

Г роскопав, розламав, розказав.

 1. Укажіть рядок, у якому слова утворені префіксальним способом:

А прибігти, переписати, льодохід;

Б підписати, записати, підземний;

В денний, заговорити, пробігати;

Г переговорити, переддень.

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:

А телефонувати, пакунок, подорожній;

Б низько, холодненький, дубок;

В розкричатися, розщедритися, молодість;

Г безмежний, закидати, відходити.

 1. Укажіть рядок, де всі слова складні:

А синьоокий, яснозорий, середньовіччя;

Б радіокомітет, легкоатлет, зіркість;

В життєпис, одноденний, небесний;

Г атомохід, овочесховище, пакувати.

 1. Позначте рядок слів, у якому від усіх прикметників за допомогою суфікса -ин- можна утворити іменники із -чч-:

А німецький, одеський;

Б полтавський, херсонський;

В козацький, вінницький;

Г кріпацький, Миколаївський.

2-й варіант

 1. Укажіть правильне твердження:

А Префіксальне словотворення — це спосіб творення слів за допомогою словотворчих префіксів.

Б Префікс — значуща частина мови.

В Складні слова — слова, які мають два суфікси.

Г Суфікс — змінювана частина слова.

 1. Укажіть рядок, де всі слова написані правильно:

А безрадісний, безводний, бесшумний;

Б бесхмарний, беззвучний, розгорнути;

В розвантажити, розплести, розкрити;

Г розв’язати, розмалював, роспитав.

 1. Укажіть рядок, у якому слова утворені префіксальним способом:

А перелісок, лісок, лісовик;

Б пречудовий, позавчора, промова;

В супершвидкий, прадід, батьківський;

Г антивірус, дочитати, читач.

 1. Укажіть рядок, у якому всі слова утворені суфіксальним способом:

А відповідально, лісостеп, співбесідник;

Б по-літньому, літній, квітчасте;

В табунець, сердечний, степовий;

Г рукавиця, річниця, безрадісний.

 1. Укажіть рядок, де всі слова складні:

А далекобійний, широколистий, залізобетон;

Б науково-технічний, всюдихід, зеленуватий;

В новобудова, жовтогарячий, жовтуватий;

Г вихідний, лісозаготівля, переходити.

 1. Позначте рядок, у якому обидва слова треба писати з -чч-:

А Полтавщина, Галичина;

Б Доне..ина, Київщина;

В Туре..ина, коза..ина;

Г Львівщина, Наддніпрянщина.

Рефлексія

 • Які слова називаються складними?
 • Як з’єднуються частини складних слів?
 • За яких умов складні слова пишемо через дефіс?
 • Що нового дізналися на уроці?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть лінгвістичну казку про складні слова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити