УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Словотвір. Орфографія

УРОК № 43. НАПИСАННЯ СЛІВ З ПІВ-. СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ САМОСТІЙНИХ ЧАСТИН МОВИ

Мета:

 • навчальна: закріпити й систематизувати знання учнів із теми; узагальнити знання школярів про правила написання слів із пів-;
 • розвивальна: формувати вміння учнів правильно писати слова з пів-; розвивати вміння школярів працювати колективно та самостійно; логічне мислення, творчу уяву; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати інтерес, толерантність, почуття взаємоповаги.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, синтаксис, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: література, українознавство.

Тип уроку: урок закріплення вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Бліцопитування
 • Назвіть основні способи словотвору, наведіть приклади.
 • Що називають словотвірним ланцюжком?
 • Які слова ми називаємо складними?
 • Розкажіть про правопис складних слів.
 1. Спостереження над мовним матеріалом

півгодини  пів-Європи

пів’яблука  пів-Києва

піваркуша  пів до восьмої

 • До якої частини мови належать слова?
 • Зробіть висновок про написання слів з пів-.
 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Робота з підручником

► Прочитайте правила написання слів з пів-.

► Наведіть власні приклади до кожного правила.

 1. Робота з текстом
 2. Аудіювання

► Прослухайте уважно текст.

ДРУЖБА — ЦЕ ВЕЛИКА ЦІННІСТЬ

«Виключити з життя дружбу — все одно, що позбавити світ сонячного світла», — писав Цицерон.

Однією з основних духовних потреб людини є спілкування. Спілкування з тим, кому можна довіряти, хто завжди зрозуміє та підтримає, на кого можна покластися в будь-якій життєвій ситуації. Саме таким і повинен бути справжній друг — щирим, відданим, порядним. У великому світі людині важко знайти собі такого друга, але ще важче — не втратити його через якусь дрібницю. Справжнім є саме той друг, із яким разом пройшли і радощі, і печалі, і який і в радощах, і в печалях залишився поруч.

Справжня дружба — це такі стосунки, які вимагають відданості, а іноді й самопожертви. У дружбі інтереси товариша повинні важити не менше, ніж власні.

Не можна плутати щиру дружбу із приятельськими стосунками, тому що приятелів у людини може бути безліч, але справжній друг — завжди один. У приятелів можуть бути схожі інтереси, спільне місце роботи або навчання, але між ними немає справжнього духовного єднання, яке робить людей одним цілим (наскільки це можливо). Дружба — це тонка та тендітна річ, і потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб вона не втратила свого блиску (З журналу).

► Запишіть прикметники, якими автор тексту характеризує почуття дружби.

► Складіть монологічне висловлювання на тему «Чи можна до дружби додати префікс пів-?»

 1. Лексична п'ятихвилинка

► Поясніть значення слів та словосполучень духовна потреба, самопожертва, відданість, духовне єднання.

 1. Колективна робота

► Додайте до наведених слів пів-.

Кілограм, літр, острів, Україна, Крим, світ, річка, країна, дерево, озеро, яр, Львів, країна, апельсин.

► Прокоментуйте, коли пів- зі словом пишеться разом і коли через дефіс

► Складіть речення. Зробіть його синтаксичний розбір.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Усна робота

► Порівняйте правопис слів з пів- в російській та українській мовах.

російська

українська

пол-Донецка

Пів-Донецька

пол-огурца

півогірка

пол-лимона

півлимона

полкниги

півкниги

полстоловой

пів’їдальні

 1. Словотворча робота

► Розділіть слова у дві колонки: перша — префіксальний спосіб творення, друга — суфіксальний, третя — префіксально- суфіксальний.

Безмежний, безпартійний, приморозок, примочка, приписка, підкладка, по-українськи, загривок, зарубіжний, заслужений, приказка, надчутливий, прикордонний, мовний, крицевий.

 1. Творча робота. Стань творцем!

► Утворіть від наведених слів якомога більше нових.

Вода, хліб, зоря.

► До кожного з наведених слів знайдіть твірне слово. Визначте твірну основу і спосіб словотворення.

Плавати, витівка, відвідувач, планерист, фронтовичка, рівнина, шефствувати, смертельний.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Практична робота

► Морфемна робота. Зробіть розбір слів за будовою.

Напровесні, метро, перерозподіл, КПІ, етнографічний, незаселений, примірюватися, безрукавка, попурі, неперевершеність.

► Словотворча робота. Зробіть словотвірний розбір слів.

Учитель, вивіз, промова, безперешкодний, добродій.

► Орфографічна робота. Поясніть правопис слів.

(Залізо) прокат, (електро) зварка, (коротко) часний, (красно) мовний, (руко) писний, (вагоно) ремонтний, (блакитно) окий, (стале) вар, (крає) вид, (життє) дайний, (давньо) руський.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Лінгвістична гра «Словотвір. Хто перший?»

► Укажіть спосіб словотвору.

Річечка, подорожній, пакунок, минуле, степовий, рукавиця, читач, застереження, розшук, широколистий, Київгаз, пальне.

 1. Рефлексія

► Заповніть таблицю «Мої знання з теми «Словотвір».

Які запитання теми залишилися для мене незрозумілими?


Які нові поняття засвоїв?


Чого навчився?


Які нові орфограми вивчив?


Яка оцінка, на мій погляд, відповідає моїм знанням та навичкам з теми?


VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Підготуйтеся до контрольної роботи, звернувшись до тих запитань, що залишилися незрозумілими в процесі вивчення теми.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити