УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Словотвір. Орфографія

УРОК № 44. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

 • навчальна: перевірити знання учнів про словотвір, знання вивчених орфограм;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

1-й варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Для утворення нових слів можуть служити такі морфеми:

А корінь, префікс, суфікс, закінчення;

Б префікс, суфікс;

В корінь, суфікс, префікс;

Г корінь, суфікс, закінчення.

 1. Позначте рядок іменників з буквою щ:

А Гали..ина, Чернігів..ина;

Б Німе..ина, Хмельни..ина;

В Оде..ина, Херсон..ина;

Г Туре..ина, Вінни..ина.

 1. Позначте рядок слів із суфіксом -цьк-:

А Оде..ий, че..ий;

Б пари..ий, виклада..ий;

В кавка..ий, остро..ий;

Г тка..ий, молоде..ий.

 1. Позначте рядок іменників із буквами -чч-, утворених від прикметників:

А Харків..ий, Київ..ина;

Б Туре..ина, Німе..ина;

В Харків..ина, Орлов..ина;

Г Вінни..ина, Гали..ина.

 1. Позначте рядок іменників, утворених за допомогою суфікса -ств-:

А неу..о, стріле..о;

Б товари..о, садівни..о;

В агент..о, людс..о;

Г студент..о, боягу..о.

 1. Позначте рядок слів, утворених безафіксним способом:

А вправа, розмова, юннат;

Б синь, зелень, спів;

В сінокіс, перелісок, їзда;

Г лісовий, пролісок, нежить.

 1. У якому рядку правильно вказане слово, від якого утворилося наведене?

А Ніжно

ніжність;

Б захмарний

хмара;

В чорноземний

чорнозем;

Г примирення

миритися.

 1. Позначте словосполучення, у якому вжиті слова, утворені шляхом переходу однієї частини мови в іншу:

А солодкий голос;

Б затишна кімната;

В сумлінний виконавець;

Г сучасна операційна.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між словом та способом його утворення:

А безрукавка

1 префіксальний

Б виліт

2 суфіксальний

В черговий

3 префіксально-суфіксальний

Г безхмарний

4 безафіксний

5 перехід з однієї частини мови в іншу

2-й варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Для утворення нових слів можуть служити такі морфеми:

А префікс, суфікс;

Б префікс, корінь, суфікс;

В корінь, суфікс, закінчення;

Г корінь, префікс, закінчення.

 1. Позначте рядок іменників з буквою щ:

А Туре..ина, Вінни..ина;

Б Німе..ина, Хмельни..ина;

В Оде. .ина, Львів..ина;

Г Гали..ина, Чернігів..ина.

 1. Позначте рядок слів із суфіксом —цьк-:

А пари..ий, виклада..ий;

Б Оде..ий, че..ий;

В тка..ий, молоде..ий;

Г кавка..ий, остро..ий.

 1. Позначте рядок іменників із буквами -чч-, утворених від прикметників:

А Туре..ина, Німе..ина;

Б Харків..ий, Київ..ина;

В Вінни..ина, Гали..ина;

Г Харків..ина, Орлов..ина.

 1. Позначте рядок іменників, утворених за допомогою суфікса -ств-:

А садівни..о, товари..о;

Б агент..о, люде..о;

В стріле..о, неу..о;

Г студент..о, боягу..о.

 1. Позначте рядок слів, утворених безсуфіксним способом:

А сінокіс, перелісок, їзда;

Б юнь, блакить, спів;

В вправа, розмова, юннат;

Г лісовий, пролісок, нежить.

 1. У якому рядку правильно вказане слово, від якого утворилося наведене?

А переписування

писати;

Б пароплав

плавати;

В ніжно

ніжний;

Г прихований

схованка.

 1. Позначте словосполучення, у якому вжиті слова, утворені шляхом переходу однієї частини мови в іншу:

А цікава книга;

Б сумлінний черговий;

В солодкий чай;

Г добре працювати.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між словом та способом його утворення:

А тваринка

1 префіксальний

Б синь

2 суфіксальний

В пролісок

3 префіксально-суфіксальний

Г перевищувати

4 безафіксний


5 перехід з однієї частини мови в іншу

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

 • Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?
 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

б

в

а

б

в

б

в

г

А-3, Б-4, В-5, Г-1

Варіант 2

а

в

в

а

б

б

в

б

А-2, Б-4, В-1, Г-3

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити