УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Морфологія. Орфографія

УРОК № 45. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТИН МОВИ

Мета:

 • навчальна: поглибити знання про морфологію як розділ науки про мову, його зміст і завдання; розвивати вміння і навички розпізнавати вивчені частини мови в реченнях, розуміти їхню роль у мовленні, визначати відомі граматичні ознаки; формувати вміння розпізнавати самостійні та службові частини мови в реченні та тексті; усвідомити різницю між самостійними та службовими частинами мови;
 • розвивальна: формувати уміння узагальнювати набуті знання; розвивати логічне мислення школярів, уміння аналізувати й узагальнювати; розвивати усне і писемне мовлення, пам'ять, спостережливість;
 • виховна: виховувати естетичні смаки, любов і повагу до рідної мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок повторення й узагальнення знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Комунікативний практикум

► Прочитайте епіграф. Чи згодні ви з автором? Доведіть свою точку зору.

► Які художні засоби використала поетеса? З якою метою?

Слово вчителя. Наша мова — це океан слів, а граматика — мудрий господар, володар цього океану. Сила граматики в тому, що вона групує нескінченну кількість слів у певні групи, класи. Один із таких найважливіших класів — частини мови.

► Ми поглибимо знання про морфологію як розділ мовознавчої науки. А з якими розділами науки про мову ви вже знайомі? Що вони вивчають?

□ Фонетика (вивчає звуки).

□ Графіка (букви).

□ Орфографія (правильне написання).

□ Орфоепія (правильна вимова).

□ Лексикологія (лексика, значення, вживання і походження).

□ Словотвір (способи творення слів).

□ Стилістика (стилі мовлення).

□ Фразеологія (стійкі сполучення слів).

□ Пунктуація (уживання розділових знаків).

□ Синтаксис (словосполучення і речення).

□ Морфеміка (значущі частини слова).

 1. Лінгвістичне дослідження

► Проаналізуйте епіграф з точки зору належності слів до частин мови. Які частини мови не представлені в уривку?

 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота з підручником

► Назвіть спільні й відмінні ознаки частин мови.

Робота з текстом

► Прослухайте вірш. Поясніть його назву. Які ознаки кожної частини мови називає автор?

ЗЛИТКИ ЗОЛОТІ

Чи ти задумувавсь, відкіль оті

у нашій мові злитки золоті?

Як намистини, диво калинове —

частини мови!

Який співець, поет, який письменник

уперше слово вигадав — іменник?

Іменник! Він узяв собі на плечі

велике діло — визначати речі,—

ім’я, найменування і наймення:

робота. Біль. І радість. І натхнення.

Ну а візьмімо назву — дієслово,

само підказує, що діє слово!

Ще й прикладу на нього не навів,

а вже до півдесятка дієслів!

Прикметник дасть іменнику-предмету

якусь його ознаку чи прикмету.

Числівник може визначить тобі

число речей, порядок при лічбі.

А поспитай звичайного займенника,

за кого він у мові? За іменника!

(Хоч може цей наш скромний посередник

замінювать числівник і прикметник.)

Прислівник звик, незмінюваний в мові,

ознаки різні виражать при слові.

Сполучник каже: скромну роль я маю,

але слова я в мові сполучаю.

І частка мовить: слово я службове,

але людині чесно я служу.

І, будьте певні, в інтересах мови

і так і ні де треба я скажу.

А вигук може пролунать, як дзвін,

у мові, мабуть, найщиріший він!

«Ура! — гукнеш ти друзям неодмінно. —

Сьогодні з мови я дістав «відмінно»!»

Частини мови! Назви наче й звичні,

полюбиш їх — красиві, поетичні!

«Відмінно» заслужив ти. Знав — чудово.

Це за любов найвища з нагород.

Хто ж так назвав оці частини мови?

Назвали вчені.

Й підхопив народ!

Д. Білоус

► Запишіть перше речення вірша. Зробіть його синтаксичний розбір.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Усна робота

► Складіть монологічне висловлювання на лінгвістичну тему «Частини мови».

 1. Творча робота. Стань творцем!

► Замість крапок вставте прикметники.

Мово моя ...,

..., материнська,

Я знаю тебе не вивчену —

Просту, домашню, ...,

Не з-за морів покликану,

Не з словників насмикану

Ти у мене із кореня,

Полем мені наговорена,

Дзвоном коси прокована,

В ... воді смакована.

В. Бичко

(українська, батьківська, звичну, чистій)

► Які труднощі під час виконання роботи у вас виникли?

► Порівняйте свої варіанти з авторськими.

 1. Лексична робота

► Доберіть до наведених слів антоніми.

Згадати, заборонити, пишатися, заснути, нагріти, схвалити.

► Розкажіть про морфологічні ознаки дієслова на прикладі одного слова.

► Складіть речення з однією парою антонімів.

 1. Ігрова хвилинка

► Знайдіть «четверте зайве» слово, аргументуйте свої докази, виділіть орфограми.

□ Три, трійка, третій, троє, (іменник + числівники)

□ Навесні, взимку, літні, зранку, (прикметник + прислівники)

□ Я, к, його, тебе, (прийменник + займенники)

□ Стук-стук, ах, ку-ку, ойкає (дієслово + вигуки)

Ні, але, та, або. (частка + сполучники)

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Складіть прислів’я з наведених слів. Знайдіть числівники. Якими членами речення вони є?

За, поженешся, жодного, не, зайцями, двома, спіймаєш.

Хата, не, господинь, де, там, сім, метена.

► Запишіть прислівники. З двома складіть речення.

Вранці, рік у рік, восени, навпростець, спідлоба, часто-густо, збоку, зверху, на жаль, взимку, з краю в край, тишком-нишком, з боку на бік, щодня, без сумніву, напам’ять, по-моєму, зроду-віку, по совісті, надворі, назавжди.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія «Мікрофон»

► Поставте своїм однокласникам запитання з теми уроку.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть лінгвістичну казку про частини мови.

► Запишіть 4-5 прислів’їв про мову, над кожним словом вкажіть частину мови.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити