УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Морфологія. Орфографія

УРОК № 46. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

 • навчальна: повторити, узагальнити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, зміцнювати навички визначення морфологічних ознак іменників, учити правильно використовувати іменники в мовленні; визначати їхню роль у реченнях;
 • розвивальна: розвивати в учнів навички зв'язного мовлення, мислення, творчі здібності, стимулювати бажання досліджувати й аналізувати мовні явища;
 • виховна: виховувати позитивне ставлення та виховувати повагу до рідного слова, любов до України.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, синтаксис, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок повторення й узагальнення вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
 2. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 1. Лінгвістичне дослідження

► Прочитайте речення. Знайдіть усі іменники, поясніть їхнє лексичне значення. На які запитання вони відповідають?

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова — найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свій досвід і мудрість, перемоги й поразки, культуру, традиції, надії і сподівання.

► Порівняйте кількість іменників з кількістю слів інших частин мови. Зробіть висновок про частоту вживання іменників.

Слово вчителя

Випередити іменник у кількості слів неспроможна жодна частина мови. В 11-томному «Словнику української мови» нараховується близько 135 тис. слів. Серед них іменників майже половина. Порівняно з іменниками дієслів удвічі менше.

 1. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
 2. Робота з підручником

► Розділіть зошит на дві частини. Прочитайте параграф. Заповніть табличку.

Повторив уже знайоме про іменник

Про що дізнався 1. Комунікативний практикум

► Розкажіть про іменник за схемою.

 1. Робота з текстом

► Прочитайте виразно текст.

Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

Так народу без мови нема.

В. Забаштанський

► Випишіть іменники. Визначте постійні та непостійні морфологічні ознаки. Якими членами речення виступають іменники?

 1. Розподільна робота

► Запишіть іменники у дві колонки: ужиті в однині та множині.

Доля, ножиці, екзамени, озеро, приклади, радощі, берег, радість, експеримент, дочка, обеліски, птахи, іграшка, абрикоси, дерева, ліс, олівець, експонати.

► Наведіть приклади іменників, що вживаються тільки в однині, та іменників, що вживаються тільки в множині.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Пояснювальний диктант

► Запишіть під диктовку. Поясніть орфограми та пунктограми.

ДОБРА БЕРІЗКА

Стоїть на узліссі гарна береза. Дятел шукав шкідливих комах і продовбав у корі берези дірку. Напився соку й полетів. Побіг струмочок по дереву.

Прилетіли синички і зяблики. Вони напилися живильної рідини. Закружляли біля берізки метелики. На запах солодкого гостинця прилетіли мушки та комарі. Усіх пригощала соком добра береза (3 книги-календаря «Дванадцять місяців»).

 1. Творча робота. Стань творцем!

► Закінчіть прислів’я. Назвіть іменники, укажіть їхні граматичні ознаки.

Тримай голову в холоді, а ... . Кров — не водиця, проливати — ... . Дарованому коню ... . Краще погана дорога, ніж поганий ... .

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Провідміняйте зазначені іменники.

Дитина, люди, стіл, допомога, черга.

► Виконайте словотвірний розбір поданих слів. Зробіть висновок про способи творення іменників.

Людство, придорожній, прикраса, черговий, синь, скелелаз.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

 1. Лінгвістична гра «Угадай іменник»

► Назвіть іменник за лексичним значенням.

1) Оцінка, цифрове позначення (бал).

2) Танцювальний вечір (бал).

3) Дерево, що має лапате листя з гострими кінцями й глибокими вирізами (клен).

4) Пуп’янок квітки (бутон).

5) Назва дванадцятого місяця календарного року (грудень).

6) Сукупність слів певної мови (лексика).

7) Зібрання слів (інколи також морфем або словосполук), розташованих у певному порядку (словник).

 1. Рефлексія

► Складіть запитання до вивченої на уроці теми.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Виконайте вправу за підручником.

► Напишіть твір-мініатюру «Прихід зими» (5-7 речень), іменники підкресліть.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити