УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Морфологія. Орфографія

УРОК № 50. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ТВОРУ ТА ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЯ (ПРАКТИЧНО). СКЛАДНИЙ ПЛАН ГОТОВОГО ТЕКСТУ Й ПРОСТИЙ ПЛАН ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

Мета:

 • навчальна: удосконалювати вміння аналізувати тексти, усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати навички сприймання письмового тексту, створення простого й складного планів тексту; навички систематизації матеріалів до твору;
 • розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати кругозір учнів;
 • виховна: виховувати шанобливе ставлення до рідної природи.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, міфологія.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ТЕМОЮ, МЕТОЮ І ЗАВДАННЯМИ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комунікативний практикум

► Що таке план тексту?

► Навіщо складати план?

► Як ви систематизували матеріали твору-опису (домашнє завдання)?

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Слово вчителя

Складний план використовують для того, щоб чіткіше сформулювати мікротеми, більш детально з’ясувати мікрочастини тексту.

Складний план складається всього з трьох загальних пунктів (вступу, основної частини, висновків), але ці пункти поділяються на підпункти.

Структура складного плану така:

І. Вступ.

 1. Основна частина
 2. ...:

а) ...;

б) ...;

в) ...;

 1. ...:

а) ...;

б) ....

III. Висновки.

 1. Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте тип і стиль мовлення. Дайте заголовок.

Кожний народ мае свою систему міфів. До нас дійшли давньогрецькі міфи про олімпійських богів, скандинавські міфи й міфи багатьох інших народів. Початковий склад східнослов’янських міфів виник до того часу, коли з розрізнених східнослов’янських племен утворилася єдина держава — Київська Русь. Відбулося це в X столітті.

Відомості про слов’янську міфологію можна черпати тільки з давньоруських літописів періоду християнства й усних народних переказів, які передавалися з покоління в покоління. Тут слід відзначити, що після прийняття християнства віра у вищих богів порівняно швидко стерлася з народної пам’яті, поступившись своїм місцем християнським уявленням про Бога. Однак нижчі міфологічні істоти, якими народна уява заселила земні простори, не забулися. Віра в домашніх духів, русалок, які виходять з рік на поля в пору цвітіння злаків продовжувала існувати у свідомості народу. Більшість простих людей по суті залишилися язичниками. Така ситуація зберігалася на Русі впродовж декількох століть, і лише в XVI, як вважають учені, православ’я почало переважати у свідомості народу.

Наприклад, образ русалки відомий усім східним слов’янам, а про кікімору розповідають лише на Російській Півночі. Багато елементів язичницької картини світу змінилося під впливом християнської культури. У першу чергу це стосується календаря. Православний календар з його системою свят будувався з урахуванням важливих для язичника дат. Унаслідок цього в народному уявленні зміст багатьох християнських свят змінився під впливом тих язичницьких календарних дат, на які ці свята припали. І навпаки, язичницькі елементи свята були переосмислені під впливом християнської культури.

Традиційні міфологічні вірування краще за все збереглися в українських Карпатах і в Поліссі. Багато вчених вважають Полісся прабатьківщиною слов’ян, тому існуючі там стародавні перекази є дуже важливими для розуміння міфології Стародавньої Русі (З енциклопедії).

► Розділіть текст на уривки. Перечитайте кожний ще раз. Складіть складний план тексту.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО
 2. Робота з пам’яткою

► Прочитай пам’ятку. Що слід враховувати при складанні твору-опису?

Пам'ятка

 1. Визначте тему й головну думку свого майбутнього твору.
 2. Складіть повний і чіткий план, дотримуйтеся його під час написання творчої роботи.
 3. Тему розкривайте глибоко і всебічно. Дотримуйтеся пропорційності частин твору.
 4. Будьте послідовними у викладі думок.
 5. Висловлюйте своє ставлення до того, про що пишете, робіть висновки, узагальнення.
 6. Складання робочих матеріалів для твору

► Складіть простий план власного висловлювання на тему «Мій улюблений куточок природи».

► Підберіть і систематизуйте робочі матеріали для складання твору.

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Заслуховування планів декількох учнів
 3. Рефлексія

► Попрацюйте в парах. Запитайте один в одного, що було найцікавішим, а що - найскладнішим на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Складіть і запишіть план твору на тему «Моя улюблена пора року».

► Підберіть по три прислів’я про кожну пору року.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити