УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Морфологія. Орфографія

УРОК № 56. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 З ТЕМИ «ІМЕННИК» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

 • навчальна: перевірити знання учнів про іменник;
 • розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;
 • виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 1. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. Іменник означає:

А дію предмета;

Б ознаку предмета;

В предмет.

 1. З великої букви пишуть:

А загальні назви;

Б власні назви;

В іменники — назви істот.

 1. Іменники спільного роду називають:

А осіб жіночої статі за професією;

Б малят безвідносно до їхньої статі;

В осіб як чоловічої, так і жіночої статі.

 1. У якому рядку перелічені іменники, що вживаються тільки в формі множини?

А Кияни, школярі, земляки;

Б Карпати, ворота, окуляри;

В солі, води, сталі.

 1. У якому реченні вжитий іменник в формі кличного відмінка?

А Зоре моя вечірняя, зійди над горою... (Т. Шевченко)

Б На траві, зоря, хустину не забудь! (В. Сосюра)

В Нічка розсипала зорі золотистії ... (С. Черкасенко)

 1. У якому рядку перераховані незмінні іменники?

А Київ, Харків, Одеса;

Б листоноша, суддя, стаття;

В маестро, метро, кашне.

 1. Скільки відмінків в українській мові?

А Вісім;

Б сім;

Г шість.

 1. Позначте рядок, у якому наведені іменники м’якої групи:

А снігур, звір, скляр;

Б лікар, кобзар, комар;

В воротар, димар, лицар.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між словом та способом його творення:

А черговий

1 безафіксний

Б безрукавка

2 складання основ або слів

В біг

3 префіксально-суфіксальний

Г книголюб

4 суфіксальний

5 перехід прикметників в іменники

II варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

 1. У якому рядку перелічені іменники, що вживаються тільки в формі множини?

А Карпати, ворота, окуляри;

Б кияни, школярі, земляки;

В солі, води, сталі.

 1. У якому рядку перелічені незмінні іменники?

А Маестро, метро, кашне;

Б Київ, Харків, Одеса;

В листоноша, суддя, стаття.

 1. Позначте рядок, у якому наведені іменники м’якої групи:

А воротар, димар, лицар;

Б снігур, звір, скляр;

В лікар, кобзар, комар.

 1. З великої букви пишуться:

А загальні назви;

Б іменники — назви істот;

В власні назви.

 1. Скільки відмінків в українській мові?

А Вісім;

Б шість;

В сім.

 1. У якому реченні вжитий іменник в формі кличного відмінка?

А На траві, зоря, хустину не забудь! (В. Сосюра)

Б Зоре моя вечірняя, зійди над горою... (Т. Шевченко)

В Нічка розсипала зорі золотистії ... (С. Черкасенко)

 1. Іменники спільного роду називають:

А малят безвідносно до їхньої статі;

Б осіб жіночої статі за професією;

В осіб як чоловічої, так і жіночої статі.

 1. Іменник означає:

А дію предмета;

Б предмет;

В ознаку предмета.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

 1. Установіть відповідність між словом та способом його творення:

А біг

1 суфіксальний

Б книголюб

2 складання основ або слів

В черговий

3 префіксально-суфіксальний

Г безрукавка

4 безафіксний


5 перехід прикметників в іменники

 1. IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Рефлексія

 • Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?
 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

б

в

б

а

в

б

в

А-5, Б-3, В-1, Г-2

Варіант 2

а

а

а

в

в

б

в

б

А-4, Б-2, В-5, Г-3

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити