УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

УРОК № 5. ЗВЕРТАННЯ, ВСТАВНІ СЛОВА, ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ РЕЧЕННІ

Мета:

 • навчальна: повторити та поглибити знання, уміння та навички з відповідних питань;
 • розвивальна: розвивати пізнавальні здібності;
 • виховна: виховувати прагнення до самовдосконалення.

Внутрішньопредметні зв'язки: граматика, пунктуація, орфографія, розвиток мовлення.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, культура.

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ
 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 3. Перевірка домашнього завдання
 4. Вибірковий диктант із граматичним завдання (записати прості речення і підкреслити в них всі члени речення)
 5. І літо минуло, і осінь прийшла і листя пожовклим всі стежки покрило (Л. Глібов). 2. Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева (В. Сосюра). 3. Човен повернув гострий ріг піскуватої коси і вступив в Чорне море. 4. Я люблю чарівні мелодії української народної пісні, хвилюючу красу української лірики, прекрасну українську мову, народну говірку... (М. Горький)

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Діяльнісне налаштування учнів на виконання завдань уроку шляхом спільного з учителем їх визначення.

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК
 2. Лінгвістичний аналіз

► Запишіть речення. Підкресліть однорідні члени і поясніть розділові знаки при них.

 1. На високих горбах шуміли під вітром віковічні дуби, липи, клени, ясени (А. Шиян). 2. Сніг лежить білий, сріблястий. Довго барилась зима, а оце впала на землю (Ю. Яновський). 3. Явором, чебрецем, м’ятою, любистком запахло літо (К. Гордієнко). 4. Над селами, над нивами, лугами та долинами велика хмара йшла (Л. Глібов).
 2. Пошуково-розподільна робота

► Випишіть, розставляючи розділові знаки, спочатку речення зі звертаннями, а потім зі вставними словами. Чи є звертання та вставні слова членами речення? Чи всі речення виписали? Чи якесь залишилось? Чому?

 1. Ви певне помічали, що у нас буває і танцюють, наче діло роблять (М. Стельмах). 2. Там кажуть з гір всю країну видно (Леся Українка). 3. Зеленійся рідне поле, українська ниво! (І. Франко) 4. Світи нам день безсмертними огнями, шуміть сади роди зерно земля! (В. Сосюра) 5. Мені осіння ніч короткою здається (Леся Українка). 6. Промова здається удалась йому (М. Коцюбинський).
 2. Робота в парах

► Складіть речення зі звертанням чи з вставними словами, чи з однорідними членами і продиктуйте один одному (товаришеві по парті). Організуйте взаємоперевірку.

 1. Робота за підручником. Переказ

► Виразно прочитайте текст. Знайдіть у ньому однорідні члени речення, звертання та вставні слова. Поясніть при них розділові знаки. Напишіть стислий переказ, використовуючи і однорідні члени речення, вставні слова, і звертання. Правильно поставте розділові знаки.

Надзвичайна мова наша є таємницею. В ній всі тони і відтінки. Всі переходи звуків від твердих до найніжніших... Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, все крупно, зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі.

Пригадаймо такі слова, як «оксамит», «перла», «намисто», «рушник», «хустка», «знамено».. Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як «світанок», «сонячний промінь», «весняний струмок», «голуба далечінь», «блакитна високість» ...А скільки таких слів існує, і за кожним — глибинна суть і краса!

У величезному мовному запасі вибрати потрібне слово — то велике вміння, і, навпаки, якщо ви користуєтеся словом неточним, то це, власне, те саме, коли б замість відточеного олівця на уроці малювання ви користувалися б цвяхом.

Знання рідної мови визначає багатство, широчінь інтелектуальних і естетичних інтересів особистості. Якщо ти, юначе, не знаєш рідної материнської мови або цураєшся її, сам засуджуєш себе на злиденність душі, стаєш безбатченком (За В. Сухомлинським).

 1. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 2. Коментар учителя щодо навчальної діяльності учнів на уроці.
 3. Рефлексія

Чи вмію я доречно використовувати у своєму мовленні звертання, вставні слова та різні однорідні члени речення? Як вони збагачують мою мову?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вправа за підручником.

► Напишіть міні-твір на тему «Я і українська мова й література», використовуючи однорідні члени речення, звертання та вставні слова. Правильно розставте розділові знаки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити