УСІ УРОКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ в 6 класі І семестр - 2014 рік

Повторення, узагальнення й поглиблення вивченого

УРОК № 6. СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В СКЛАДНОМУ РЕЧЕННІ

Мета:

 • навчальна: поглибити знання, уміння і навички з теми уроку;
 • розвивальна: розвивати вміння дотримувати грамотності та доцільності використання мовних (синтаксичних) одиниць;
 • виховна: виховувати готовність шанувати багатство, синтаксичне зокрема, української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис і пунктуація, культура мовлення.

Міжпредметні зв'язки: мови українська та російська, література, культура.

Тип уроку: систематизація й узагальнення вивченого матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. Фронтальна перевірка домашнього завдання
 3. Гра «Хто швидше»

► Із двох простих речень, записаних на дошці, використовуючи сполучники, утворіть складні і запишіть їх у зошити. Підкресліть головні члени речення. Які розділові знаки ви поставили?

 1. І літо минуло. Осінь прийшла і листям пожовклим всі стежки покрила (і). 2. Я люблю їздити на поле. Ниви зеленіють і хвилюються дружними сходами жита (коли).

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
 2. Письмо по пам'яті

► Послухайте текст. Почитайте його і запам’ятайте. Запишіть по пам’яті. Підкресліть головні члени речення. Які речення ви записали — прості чи складні? Обґрунтуйте свою відповідь. Поясніть, які знаки ви поставили.

Текст 1

ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Розкажи, як за горою

Сонечко сідає,

Як у Дніпра веселочка

Воду позичає.

Т. Шевченко

Текст 2

О мово рідна! їй гаряче віддав я серце надарма. Без мови рідної, юначе, й народи нашого нема (В. Сосюра).

 1. Робота з текстом

► Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

 • Що називається складним реченням?
 • Чим з’єднуються між собою в ньому прості речення?

Два і більше простих речень, між якими існують змістові зв’язки, виражені лексично і граматично та (або) інтонаційно, називаються складним реченням. Зв’язок між простими реченнями в складному є лексико-граматичним (сполучниковим), якщо він виражений морфологічними засобами — сполучниками та сполучними словами; зв’язок є тільки інтонаційним (безсполучниковим).

Складні речення будуються на основі граматичних зв’язків двох типів — сурядного і підрядного. Відповідно є два типи складних речень — складносурядні і складнопідрядні.

Наприклад: 1. Ліс кінчився, і перед нами раптом розгорнулася велична гірська панорама. 2. Хороші у степу отакі хвилини, коли зберуться всі разом і непомітно за розмовою почнуть пісню. 3. Мороз дужчав, загорялись яснії зорі в темно-зеленому небі, світилися ліхтарі по вулицях.

► Прочитайте із наведених прикладів сполучникове і безсполучникове складні речення.

► Зробіть морфологічний розбір виділеного слова (письмово).

 1. Тренувальні вправи

► Запишіть спочатку складні речення, що складаються з двох частин, а потім — з більшою кількістю таких частин. Поясніть розділові знаки.

 1. І раптом теплі небесні води густо злетіли на ниви в тінях сизої хмари, але сонце зараз десь близько засвітило веселку, і дощ

перестав (М. Коцюбинський). 2. Він замислився, але нараз лише його засяяло радістю (М. Коцюбинський). 3. Місяць зійшов пізно, і розтрушені, як віхті ромашкового сіна, хмари раптом просвітилися, задимились, ожили і побігли на захід (М. Стельмах). 4. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва. Земля квіточки викида, буяє травка молода все мертве ожива (П. Грабовський).

 1. Робота за підручником (вправи)
 2. Диктант з граматичним завданням

► Назвіть сполучники, з допомогою яких з’єднані частини складних речень. Поясніть постановку розділових знаків.

ВИСОКИЙ НАШ ПОЛІТ

З давніх-давен людина мріяла про політ. Вона задивлялась в загадкове небо, яке манило, кликало до себе. Скільки про це створено легенд! І про килими, що літають. І про те. Як людина раптом стає володарем крил, здіймається у височінь. Легенда про Ікара була не єдиною. Скільки було безіменних ікарів.

Мабуть, кожен з нас пригадує, як часто нам у дитинстві снилося, ніби ми літаємо. Легко і вільно несемося над полями і лісами та ріками. Дехто з письменників-фантастів доводить, що в тих дитячих снах у нас оживає те, що колись, давно-давно, пережили наші предки. Що вони й справді прилетіли з інших планет на нашу чудесну землю і були першими космонавтами у світі. Нехай це фантазія, але вона має свою привабливість. Приємно себе відчувати в якійсь мірі причетним до далекої легендарної космонавтики (І. Цюпа).

 1. Переклад

► Перекладіть речення українською мовою. Порівняйте будову складних речень і розділові знаки в них в українській і російській мовах.

 1. Либо ты ко мне придешь, либо встретимся на стадионе. 2. Деревня в это утро блестела и сверкала всеми красками, которые только были в природе (А. Иванов). 3. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце, на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса (М. Горький).
 2. Творча робота

► Добудуйте речення так, щоб вийшли складні речення.

 1. Почався новий навчальний рік, і .... 2. Я люблю читати книжки, тому що .... 3. В нашій школі працюють гуртки, які .... 4. Під час написання пошуково-дослідницьких робіт нам допомагають Інтернет-ресурси, у яких ....
 2. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
 3. Узагальнювальні запитання та завдання.

Що називається складним реченням? Наведіть приклади.

 1. Рефлексія

Який саме матеріал викликав труднощі сьогодні на уроці?

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (НА ВИБІР)

► Теоретичний матеріал та вправа за підручником.

► Підібрати 5-6 складних речень із двома і більше частинами та з різними сполучниками, що з’єднують ці частини в одне складне речення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити