Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Рідна мова 7 клас плани-конспекти уроків

Уроки № 44, 45

Тема: Не, ні з прислівниками.

Мета: пояснити правила написання не, ні з прислівниками; формувати вміння визначати в словах орфограму “Не, ні з прислівниками” та обгрунтовувати вибір написання; виховувати смак до влучного й образного слова; розвивати увагу, уяву, спостережливість, память.

Тип уроків: уроки вивчення нового матеріалу.

Обладнання: роздавальний матеріал, підручник.

 

Хід уроків

І. Перевірка домашнього завдання.

*Робота біля дошки.Виконання індивідуальних завдань двома-трьома учнями.

 

Картка 1

 

Переписати, вставляючи на місці крапок н або нн. В останньому реченні підкреслити всі члени речення.

 

Спотворе..о тоді пісні мої бриніли, оті нові, неспівані пісні. Стурбова..о думки крилами тріпотіли, мов над огнем метелики нічні. (Леся Українка.) Спить у блакитній льолі наша земля дити..о. (Б.Олійник.) Це за стіною стише..о, розміре..о годинник бє. (П.Тичина.) Стоїть мій кінь на тихому припоні і втомле..о дожовує овес. (Б.Олійник.) Підкажи найлагідніше слово, я його слухня..о повторю. (Л.Костенко.) Джмелями літаки собі гудуть, і джміль до них гуде собі спросо..я. (І.Драч.)

Картка 2

 

Витлумачити значення фразеологізмів. Пояснити написання прислівників. Ввести фразеологізми до самостійно складених речень.

Говорити (казати, діяти) навмання. Верзти як спросоння. Блукати попідтинню.

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

* Пояснення вчителя.

Префікс не- вживається:

·       у прислівниках (як і в іменниках, прикметниках, займенниках), які разом з не- виражають одне поняття; таке слово можна замінити близьким до нього за значенням (напр.: невесело – сумно; недалеко- близько);

·       у прислівниках, утворених від прикметників дієприкметникового походження, що мають наголошені суфікси –анн-, -янн-, -енн- (напр.: незрівнянно, несказанно);

·       як частина префікса недо- в прислівниках, що означають вияв неповної якості (напр.:недоречно, недоцільно, недостатньо).

Ні в прислівниках є, як правило, префіксом і тому пишеться разом (напр.: нізащо, нітрохи). У фразеологічних звротах ні здебільшого виступає часткою (напр.: ні сіло ні впало; ні в сих ні в тих).

* Робота з підручником.Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 94).

ІV. Виконання вправ на закріплення.

Прочитати речення.До виділених слів усно дібрати синоніми. Пояснити написання не з прислівниками.

 

Серед скель і долин бачив чистих джерел я немало. (Д.Луценко.) Скоро казку повідати, та нескоропуть верстати. (Н.Забіла.) Самій недовго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті. (Леся Українка.) Живописець вмілою рукою у годину теплу і ясну переніс на аркуші весну із недавно скреслою рікою. (П.Воронько.) Вечір мяко й нечутно вимикає опуклу люстру сонця. (Б.Олійник.)

 

Прочитати речення.Вказати слова, які без не не вживаються. Якими частинами мови вони є?

 

Стрічалися ми рідко, ненароком. Дзвін був невимовно ласкавий. (П.Воронько.) Щось і вдома, й на роботі справ невперевід. (Т.Майданович.) Незабаром музеї можуть стати музейною рідкістю. (М.Левицький.) Нестерпно до крику, коли ти бездарний. Нестерпніше, тяжче, коли ти з талантом. (І.Драч.) Самохідним комбайном зберем врожай негайно. (Нар.творч.)

 

Переписати речення, підкреслити в кожному члени речення. Якими членами речення є прислівники? Пояснити написання прислівників з не.

Без солі – не смачно. Без хліба – не ситно. Дурному не скучно й самому.

Народна творчість.

 

Переписати, знімаючи рискуПозначити в словах орфограму “Не з прислівниками”. Виділені слова розібрати за будовою.

Грамоти вчиться - не/одмінно знадбиться. Коли грибно, то не/хлібно. Лінощі йдуть попереду, бідність – не/відступно за ними. Лінощі не/швидко йдуть, злидні їх наздоженуть. Що поспішно, те не/доладно.Із золотом, як з вогнем, тепло й не/безпечно. Не/тяжко псові в зуби дати, тяжко з зубів виривати. Головою працювати не/легше, ніж лопатою махати. Криві дрова горять не/гірше від рівних. Добрий приклад і повторити не/соромно. Не/солено їсти – що з немилим цілуватися. Тепер не/модно жити прохолодно. Смирне щеня, та не/надовго. То не/складно, що не/ладно.

Народна творчість.

Пояснювальний диктант. Позначити в словах орфограму “Не з прислівниками”.

І. І нечутно лине довга ніч зимова. (В.Сосюра.) Он несподівано упала зірка. (П.Тичина.) Криниця в зимових полях несхибно дивиться на шлях. (І.Драч.) Незнані води незабаром перед очима заблищать. (М.Рильський.) Я раз невчасно звела собі веснянку. (Леся Українка.) Спада на думку вже насамохіть, що осінь у мені заговорила. (М.Самійленко.) Немилосердно гне зневіра. (В.Забаштанський.) Сонце ніби знехотя йшло на відпочинок, дерева стояли неворушно. (І.Нечуй-Левицький.)

ІІ. Хоч ненастанно стяг мій з вітром бився, та не високо плив в руці слабій. (І.Франко.) В генах нащадкам перейде незнищено память. (Б.Олійник.) Скільки нам ще треба підіймати! А себе непросто як здіймати! (І.Драч.) А найближчі друзі ненароком заглядають в душу добрим оком. (Д.Павличко.) Не завтра добрим словом, а сьогодні озватись би хоч пошепки до вас! Не завтра, а сьогодні насінину посіяти в душі і засвітить! (М.Самійленко.) Додому прийдем, сядем за столом, усім полком своїм, не поодинці. (А.Малишко.) Ступа неквапно сивочолий кінь. (С.Репях.) Все несподівано на світі. (Л.Глібов.) Нечутно кріт продрібцював і зник в торішнім листі. (М.Самійленко.)

 

Cловник. Ген - елементарна одиниця спадковості, за допомогою якої відбувається запис, зберігання й передавання інформації в ряді поколінь.

* Диктант з коментуванням.

І. Прийдешні покоління недаремно усіх нас разом зватимуть “народ”. (Т.Майданович.) Хочеш вік прожить немарно ти? Вищої шукай собі мети. (Б.Грінченко.) Душе моя! Мов гілка з пнем предивно, так ти зрослась зо мною нерозривно. (І.Франко.) Надзвичайна широчінь несамохіть зворушила високі почування в серці. (І.Нечуй-Левицький.) У тім’ї, у скроні натруджена думка б’є вперто, невпинно. (П.Воронько.)

ІІ. Лихо в світі не довічно мучить нас і боре, бо так само, як і щастя, так минає й горе. (Б.Грінченко.) Коли недбало робиться переклад, то це гербарій, кожна квітка – мертва. (Т.Майданович.) Новаторство і мода – з давнини дві незрівнянно різні величини. (Д.Луценко.) Душі усе незатишніш стає. (М.Самійленко.) Не бачив я зорі, але вона живе в мені, як сяйва дивина, що ллється в душу невідомо звідки. (Д.Павличко.) Виглядай мене в віконечко! Незабаром я прийду. Принесу я серце – сонечко. (Олександр Олесь.) Я іду, і вються спогади незримо. (В.Сосюра.)

* Переписати прислівя, на місці крапок уставляючи пропущені прислівники.

Нога, що поспішає, ... спіткнеться. ... заробити хліба трудом, ганьба - стидом. Найняв куцого без хвоста ... . З гнилого лісу хата не .... Бідняк живе обачно: раз на день їсть та й то не .... ... смішний початок сльозами закінчується.

Народна творчість.

Для довідок. Неодмінно. Не соромно. Неспроста. Не надовго. Не смачно. Нерідко.

* Попереджувальний диктант.Позначити в словах орфограму “Ні з прислівниками”.

І. Не приймав я підлості нітрохи. Я волошка, споконвік волошка, я не заздрю іншим анітрошки. Школярських днів нам не забуть ніколи, не проказати їх, не проспівати. (А.Малишко.) Вже очерет скосили на льоду. І гай нінащо звівся на виду. (О.Довгий.) І того, що втрачено колись, вже нізащо в світі не вернути. (Л.Дмитерко.) Про померлих говорять або гарно, або ніяк. (Ант. вираз.)

ІІ. Кмітливому потрібен тільки натяк, а безтолочі – все ніяк. Дірок багато, а вилізти нікуди. Ніколи не пізно до праці. Робити є де, заробити ніде. Мельник ніколи не миється, а все білий. Нікуди не дів, хіба вовк зїв. З гори далеко, на гору високо, то краще ніяк. Ніколи й носа витерти. Осла хоч як гнуздай, коня з нього ніколи не вийде. Сказавши “так”, не кажи “ніяк”. Очі б їли і пили, а губи аніруш.

Народна творчість.

* Переписати, знявши риску та вставляючи пропущені букви.

І. Я самотністю ні/коли власну душу не/сушив. (П.Тичина.) Нам з тобою, видно, по дорозі, бо ішли й ні/куди не/пр..йшли. (Л.Костенко.) Ми з вами мов та буря на воді, що хвилю все вперед жене, спокою ні/де й ні/в/чому їй не/даючи. (П.Тичина.)

ІІ. Народ ні/як не/стане няньчитись з таким, який йому чужий. Ні/коли, як з огнем, з ідеями не/грайся. (П.Тичина.) Ні/гніту прес, ні/лесті муть ні/коли уст не розімкнуть, доки над краєм дзвонять пута. (П.Усенко.) Ні/де не/має літа. Лиш там, де лось л..жав, з..мля була зігріта. (Л.Костенко.)

Подані фразеологізми ввести до самостійно складених реченьУ яких іразеологізмах не, ні є частиками, у яких – префіксами? У яких виразах ні - ні є сполучниками?

 

Дихнути ніколи. Подітися нікуди. Ніде голки встромити (оком зачепитись). На Миколи та й ніколи. Ні багато, ні мало. Ні взад, ні вперед. Не складно, та ладно. Правду кажи вчасно і невчасно. Неждано й негадано. Не сьогодні – завтра. Недовго ряст топтати. Не щоднини, а щогодини. Плюнути нікуди.

 

ІV. Підбиття підсумків уроку.

 

V. Домашнє завданняВправа 275.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.