Рідна мова 7 клас плани-конспекти уроків

УРОК 1. Вступ. Мова – скарбниця духовності народу.

УРОК 2. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях

УРОК 3. Частини мови. Вивчені групи орфограм

УРОК 4. Зв’язне мовлення - Повторення вивченого про текст і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль. Навчальне аудіювання

УРОК 5. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

УРОК 6, 7. Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника)

УРОК 8, 9. Відмінювання дієприкметників. Голосні в закінченнях дієприкметників

УРОК 10. Зв’язне мовлення Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю

УРОК 11. Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників

УРОК 12. Перехід дієприкметників у прикметники

УРОК 13. Безособові дієслівні форми на –но, -то

УРОК 14, 15. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження

УРОК 16, 17. Не з дієприкметниками

УРОК 18. Тематичне тестування (тема: Дієприкметник). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з характеристикою людей (із вживанням дієприкметників)

УРОК 19, 20. Зв’язне мовлення - Письмовий стислий переказ тексту

УРОК 21. Зв’язне мовлення - Ділові папери. Розписка. Аналіз письмового переказу

УРОК 22. Зв’язне мовлення - Особливості будови опису зовнішності людини. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

УРОК 23. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот. Літера и в суфіксах дієприслівників

УРОК 24, 25. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівникові

УРОК 26. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їхнє творення

УРОК 27, 28. Зв’язне мовлення - Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини

УРОК 29, 30. Не з дієприслівниками

УРОК 31. Зв’язне мовлення - Аналіз письмового переказу

УРОК 32. Тематичне тестування (тема: Дієприслівник). Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Навчальне читання мовчки

УРОК 33, 34. Зв’язне мовлення - Письмовий твір-опис зовнішності людини (за власними спостереженнями)

УРОК 35. Зв’язне мовлення - Аналіз письмового твору

УРОК 36. Прислівник:загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

УРОК 37. Ступені порівняння прислівників

УРОК 38. Зв’язне мовлення - Особливості будови розповіді про процес праці. Усний вибірковий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

УРОК 39. Способи творення прислівників

УРОК 40, 41. Букви н та нн у прислівниках

УРОК 42, 43. Зв’язне мовлення - Письмовий докладний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці

УРОК 44, 45. Не, ні з прислівниками

УРОК 46. И та і в кінці прислівників

УРОК 47-49. Дефіс у прислівниках

УРОК 50. Зв’язне мовлення - Аналіз письмового переказу. Контрольне читання мовчки

УРОК 51-53. Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Прислівник, правопис прислівників)

УРОК 54. Контрольний диктант. Контрольне аудіювання


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити