Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 14. МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ. МАЙБУТНІЙ ЧАС

Мета:

•   навчальна: закріпити й поглибити знання учнів про часи дієслова, навчити знаходити в тексті дієслова теперішнього, минулого та майбутнього часу, виробляти в учнів уміння розрізняти часові форми дієслів;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів у текстах;

•   виховна: за допомогою дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, уміння бачити її красу й різноманітність.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: використання найуживаніших фразеологізмів (зокрема приказок і прислів'їв), крилатих висловів, до складу яких входять дієслова.

•   Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й особі однини; у 3-й особі множини.

Соціокультурна лінія: Я і природа.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі повторення.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

► Відновити приказки, додавши до дієслів фразеологічні звороти з довідки. Пояснити значення відновлених висловів. Визначити час дієслів.

•   Написав (як?) ...

•   Зник (як?) ...

•   Поміняв (що на що?) ...

•   Звалився (як?) ...

•   Отримав (що від чого?) ...

Довідка: як курка лапою, шило на мило, дірку від бублика, як вітром здуло, як сніг на голову.

► З двома-трьома висловами скласти речення. Визначити синтаксичну функцію фразеологізмів.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Дієслова у формі минулого часу означають дію або стан, які відбулися до моменту розмови: сказав, пояснила, злякало, ходили.

Дієслова минулого часу змінюються за родами (в однині) та числами: розповів, розповіла, розповіло, розповіли.

Дієслова минулого часу утворюються додаванням до основи неозначеної форми суфікса -в- у чоловічому роді та суфікса -л- у формі жіночого й середнього роду та у множині: малюва-ти — малюва-в, малюва-л-а, малюва-л-о, малюва-л-и.

Минулий час дієслів чоловічого роду утворюється без суфікса, якщо основа неозначеної форми закінчується на приголосний: біг-ти — біг, нес-ти — ніс, допомог-ти — допоміг.

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Прочитайте прислів’я, поясніть, яку людську рису увиразнює кожне з них. Визначте дієслова минулого часу, з’ясуйте рід і число кожного.

1. Пройшов крізь сито й решето. 2. Стовкла воду в ступі. 3. Заробив, як комар надзижчав. 4. Оце пошила: на кота мале, а на пса велике. 5. Люди працювали, а він повітрям торгував. 6. Зачепилася за пень, простояла цілий день. 7. Не мав що робити, то пішов воду гатити. 8. Тільки й діла зробила, що рукава засучила. 9. Захворів на хитрощі. 10. Як їв, то упрів, як працював, то задрімав. 11. Зачинили мудреці вовка між вівці.

► Значення одного з прислів’їв розкрийте у формі оповідання (усно). Уживайте дієслова минулого часу.

► Перепишіть. Визначте дієслова минулого часу. З’ясуйте вид, перехідність, число й рід цих дієслів.

Це було темного зимового вечора. Сонце сховалося за обрій. Зарожевів сніговий килим. Стало тихо. Замерехтіли зорі в глибокому небі.

Раптом із півночі насунула чорна хмара, попливла над снігами. Потемнів сніговий килим. Посипалися сніжинки. Тихо лягали вони на поле, ліс, дорогу. Я прислухався до тихого снігопаду і чув ніжний дзвін. Немов десь далеко бриніла велика кришталева чаша, до якої доторкався срібний молоточок. Що воно дзвенить? Іду, прислухаюся. Дзвін линув від маленької ялинки, що росте на шкільному подвір’ї. То дзвеніли маленькі сніжинки. Висіли на ялинкових гілочках, доторкалися одна до одної, немов срібні дзвіночки. І дзвеніли, дзвеніли... Аж місяць прислухався (За В. Сухомлинським).

► Підкресліть вивчені орфограми. Складіть висловлювання «Мої спогади про літній вечір». Уживайте дієслова минулого часу.

► Поспостерігайте: чи всі дієслова в тексті, у якому йдеться про минулі події, ужито у формі минулого часу. Спробуйте пояснити доцільність уживання дієслів теперішнього часу в значенні минулого.

Зауважте!

Інколи теперішній час навмисне вживають у значенні минулого. У таких випадках теперішній час є засобом наближення до читача (слухача) подій минулого.

Форми наказового способу на зразок ходім, ходімте, давайте підемо (замість ходімо), ідіте (замість ідіть) не є нормативними, вони допустимі лише в розмовному стилі)

► До дієслів записати всі можливі форми минулого часу. Виділити суфікси, характерні для дієслів минулого часу.

Вести, гасити, дивитися, здійснювати, куштувати.

► Дібрати до дієслів синоніми. З окремими скласти речення. Виділити граматичні основи.

Матеріал для вчителя. Вести — провадити, проводжати, проводити, заводити, упроваджувати, запроваджувати. Гасити — загашувати, пригашувати, притушувати. Дивитися — глядіти, зирити, спостерігати, подивлятися, зиркати. Здійснювати — реалізувати, втілювати, виконувати, справджувати. Куштувати — пробувати, дегустувати, смакувати, пригублювати.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Я на уроці:

•   дізнався.

•   навчився.

•   зрозумів.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготуватися до контрольної роботи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити