Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 16. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

Мета:

•   навчальна: поглибити знання семикласників про способи дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів;

•   розвивальна: удосконалювати навички правильного й доречного використання способових дієслів в усному та писемному мовленні;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до природи.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: уживання дієслів синонімів, антонімів у прямому й переносному значеннях.

•   Фонетика. Орфоепія: правильна вимова дієслів та інших частин мови.

•   Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні слів-синонімів.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

Міжпредметні зв'язки: метафора, уособлення, усна народна творчість, література.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільна робота

► Прочитати речення. Знайти й виписати з них у три колонки дієслова, що виражають: 1) реальну дію; 2) не реальну, а бажану, можливу дію; 3) спонукання до дії.

1. Багато лісу — не губи, мало лісу бережи.2. Не бережеш паростки — не побачиш і дерева. 3. Хто про Землю дбає, вона тому повертає. 4. Чисто було б там, де б не смітили. 5. Не про землю будеш піклуватись — золотим зерном будеш милуватись. 6. Не псуй джерела — онуки проклянуть. 7. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. 8. З природою живи в дружбі, то й буде вона тобі в службі. 9. Природа — це книга, яку необхідно прочитати і правильно зрозуміти. 10. Природа не знає зупинки у своєму рухові і карає будь-яку бездіяльність.

Дієслова, що означають реальну дію

Дієслова, що означають не реальну, а бажану, можливу дію

Дієслова, що виражають спонукання до дії

     

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими

Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою електроної презентації.

IV. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ, УДОСКОНАЛЕННЯ,  

ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ І ТВОРЧИХ УМІНЬ З ТЕМИ

Гра «Хто швидше»

► Згадати й записати крилаті вислови про природу та її збереження, у яких є дієслова дійсного, умовного й наказового способів.

Творча робота

► Доберіть до наведених дієслів у неозначеній формі особові форми дієслів дійсного, умовного й наказового способів. Заповніть таблицю.

Інфінітив

Дійсний спосіб

Умовний спосіб

Наказовий спосіб

Теперішній час

Минулий час

Майбутній час

Учитися

Розуміти

Стати

Радіти

Шкодити

Поводитися

Стежити

Залишати

Допомагати

турбуватися

Учуся

Учився

Учитимуся

Учився б

Учись

► Використовуючи новоутворені дієслова з таблиці, складіть і запишіть добрі поради сучасникам щодо збереження природи.

Матеріал для вчителя. 1. Учись розуміти природу, стань її другом і захисником! 2. Не зашкодь природі своїм недбайливим ставленням. 3. Робімо для природи тільки корисне! 4. Товаришуймо зі всіма живими істотами, не знищуймо їх. 5. Стеж за чистотою природного середовища, не залишай за собою слідів перебування в ньому.

Орфоепічна п'ятихвилинка

► Розставити наголос у наведених словах, визначити, якою частиною мови вони є. У дієсловах зазначити спосіб.

Дресирувати, абихто, бармен, безвилазний, брикнути, було, бурхати, бурхнути, ведмедиця, вербовий, веретено, вибоїна, вибранець, вигнанець, вигода (користь), вигода (зручність), видання, визвольний, визнання.

Довідка для вчителя

1. Люби природу не як символ душі своєї,

Люби природу не для себе,

Люби для неї! (М. Рильський)

2. Лише природа робить велике даром (О. Герцен).

3. Природа не терпить пустоти (Л. Костенко).

Антонімічна п'ятихвилинка

► У порожні клітинки правої частини фігури вписати антоніми до наведених дієслів у тій же формі наказового способу. Визначити особу й число дієслів.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити правила §.

► Виконати вправу за підручником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити