Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 17. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО Й НАКАЗОВОГО СПОСОБІВ

Мета:

•   навчальна: поглибити знання семикласників про способи творення дієслів умовного та наказового способів;

•   розвивальна: формувати вміння правильно визначати спосіб дієслова, розрізняти й доречно використовувати в мовленні дієслова умовного й наказового способів; удосконалювати культуру усного й писемного мовлення;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття поваги до природи.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологічних зворотів.

•   Фонетика. Орфоепія: правильна вимова слів, які є різними частинами мови.

•   Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні дієслів дійсного, умовного й наказового способів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Міжпредметні зв'язки: використання простих і складних речень у публіцистичному стилі (екологія).

Людина відібрала поверхню земної кулі в мудрої громади звірів і рослин

і стала самотньою: їй нема з ким погратися в квача і піжмурки,

у спустошеному спокої темрява довкола, нема гри, нема товариша.

В. Хлебніков

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ЗАВДАННЯ УРОКУ. ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вибіркова робота

► Прочитати мовчки текст. Визначити стиль мовлення. Знайти дієслова, визначити їх спосіб (дійсний, умовний чи наказовий).

Ми вже неодноразово переконувалися в тому, що життя — найчарівніше диво, яке виникло природним шляхом. Усе, що живе на Землі, законний нащадок природи. Тому ми — родичі не тільки з усіма людьми, а й з тваринами й рослинами.

Якщо людина з розумінням ставилася би до природи, то руйнування екосистеми можна було б уникнути.

Ми часто чуємо: «Охороняймо природу», але не замислюємося над його значенням (З журналу).

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Пошуково-вибіркова робота

► Виразно прочитати вірш Павла Тичини «Що місяцю зіроньки кажуть». З’ясувати, про чиї сльози і чому говорить поет. Виписати дієслова, визначити їхній спосіб.

ЩО МІСЯЦЮ ЗІРОНЬКИ КАЖУТЬ...

Що місяцю зіроньки кажуть ясненькі?

Що шепчуть квітки уночі над рікою?

Про що зітха вітер? Що чують тумани,

Коли гай зелений цілують-милують?

Хотів би я знати, про що той струмочок

У мріях своїх гомонить між травою?

Що листячко шепче, мов дише, в садочку?

Про що очерет пісню сумную дзвонить?

Хотів би я знати,— та хто теє скаже!

Хто скаже мені, що могили гадають.

Чого реве вітер північний в діброві,

Чого він лютує, чому так радіє?

Скриплять і ридають дерева під вітром.

Чого болить серце, чи доля їх гірка?

Чи давлять важкії, понурії хмари?

І плаче травиця сама при дорозі.

Що бачить у сні став глибокий, таємний?

Кому усміхаються рожі червоні?

А роси! Хто скаже, чиї вони сльози,

Такі дивні, чисті, мов перли коштовні!

Тестова робота

1. Визначити рядок, у якому записана правильна форма дієслова в наказовому способі.

А Сидимо.                                      Б  Давай намалюємо.

В Нехай пише.                               Г  Працюємо.

2. Визначити рядок, у якому неправильно утворено форму наказового способу дієслова.

А Ходімо.                                       Б  Пішли.

В Заспівай.                                    Г  Хай ідуть.

3. Визначити рядок, у якому неправильно утворено форму наказового способу дієслова.

А Заспіваємо.                                 Б  Заспіваймо.

В Заспівай.                                    Г  Заспівайте.

Ключ: 1 В, 2 Б, 3 А.

Творча робота

► Утворити від дієслів форми умовного й наказового способів і заповнити таблицю.

Дієслова

Умовний спосіб

Наказовий спосіб

Зберігати

Сіяти

Зеленіти

Нагадувати

   

► Використовуючи новоутворені дієслова, написати від імені птахів і звірів листа до людей, у якому звернутися з певними проханнями (подумати, про що саме прохали би брати наші менші).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити теоретичний матеріал, вправа за підручником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити