Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок №18. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

Мета:

•   навчальна: ознайомити семикласників із безособовими дієсловами;

•   розвивальна: формувати вміння розрізняти особові й безособові дієслова; удосконалювати вміння доречно вживати безособові дієслова в усному та писемному мовленні, визначити їх виражальні можливості;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити з різноманітністю флори й фауни в Україні й на Землі.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння найуживаніших фразеологічних зворотів, до складу яких входять дієслова.

•   Культура мовлення і стилістика: засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом.

•   Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й особі однини.

•   Міжпредметні зв'язки: використання дієслів у наукових текстах (географія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування нової компетенції).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Колективна робота з текстом (пошуково-вибірковий диктант)

► Прочитати текст. Визначити його тему й основну думку. Знайти й виписати дієслова, які не пов’язані з будь-якою особою. Визначити, що вони виражають.

Рослинний світ України нараховує близько 30 тисяч видів рослин, із яких понад 400 занесено до Червоної книги.

На сьогодні під лісами зайнято 14 % території України. Вони багаті на ягоди, гриби, плоди дикорослих рослин, лікарські рослини. Найбагатшими на лікарські рослини є райони Полісся та лісостепу, а також Карпати.

Тваринний світ України відрізняється розмаїтим видовим складом і нараховує майже 45 тисяч видів тварин.

В Україні створено 11 національних природних парків, 4 біосферних заповідники, 16 природних заповідників, численні дендропарки, є багато пам’яток садово-паркового мистецтва.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ,

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ І ТВОРЧИХ УМІНЬ З ТЕМИ

Творча робота

► Від наведених дієслів утворити безособові. Увести їх у самостійно складені речення на тему «Природа-помічниця».

Чує, бачить, живе, діє, працює, хоче.

► Визначити спосіб творення безособових дієслів.

Творче реконструювання

► Перебудувати речення так, щоб у кожному було безособове дієслово. Увести їх у зв’язне міні-висловлювання на тему «Мешканці Червоної книги». Створити, підрахувати, живе, розвиднятися, таланити, хотіти.

Ігрове завдання

► Розгадати кросворд. У горизонтальні рядки вписати дієслова, що вживаються тільки в безособовому значенні у формі однини теперішнього або минулого часу.

1. Явище природи, що свідчить про початок дня. 2. Дієслово на означення випадкового успіху у справах. 3. Явище природи, що свідчить про початок вечора. 4. Дієслово з часткою -ся, утворене від особового у третій особі однини, що означає впевненість у чомусь. 5. Стало холодніше. 6. Синонім до дієслова світає. 7. Синонім до дієслова пощастить. 8. Дієслово з часткою -ся, спільнокореневе з іменником життя. 9. Синонім до дієслова вечоріє. 10. Дієслово з часткою -ся, спільнокореневе з іменником сплюха. 11. Явище природи, характерне великою кількістю опадів.

Ключ: 1. Світає. 2. Щастить. 3. Вечоріє. 4. Віриться. 5. Похолодало. 6. Розвидняється. 7. Поталанить. 8. Живеться. 9. Смеркає. 10. Спиться. 11. Дощить.

Тестова робота

1.  Визначити речення, у якому є безособові дієслова.

А Високо під білими хмаринами плив шуліка.

Б А над Дніпром уже помітно світало.

В Степ, струснувши з себе росу, увесь горить.

Г Удень дріммот сидять нерухомо.

2. Установіть відповідність між назвами дієслів і прикладами.

А Дієслова дійсного способу

1 Оберігав би

Б Дієслово умовного способу

2 Висаджую

В Дієслова наказового способу

3 Розвиднялося

Г Безособове дієслово

4 Любімо

3. Визначити, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

1 Повіяло

А Іменник

2 Ранніми

Б Займенник

3 Осінніми холодами

В Прикметник

4 На

Г Прийменник

5 Все

Д Безособове дієслово

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

VII. ПІДСУМКИ УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему «Безособові дієслова».

► Скласти речення-відповіді на питання: як зберегти рослини і тварини, занесені до Червоної книги.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити