Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 22. ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

Мета:

•   навчальна: повторити й поглибити знання семикласників про дієслова І і ІІ дієвідмін; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати належність дієслів до певної дієвідміни; сприяти зміцненню навичок правильного написання їх особових закінчень; редагувати деформовані тексти;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і ІІ дієвідмін у зв'язних висловлюваннях;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників шанобливе ставлення до природи, підвищувати екологічну культуру.

Внутрішньопредметні зв'язки:

• Фонетика. Орфоепія: правильна вимова різних частин мови.

• Культура мовлення і стилістика: засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом.

Міжпредметні зв'язки: метафора, уособлення, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

За чисті води, чисті ріки Боротись будемо навіки. Хай стане чистою земля! Бо в ній господар — ти і я.

Ю. Олійник

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА

Вибіркова робота

► Записати текст, знайти дієслова теперішнього, майбутнього й минулого часів. Визначити морфологічні ознаки. Усно продовжити розповідь.

День за днем земля все більше й більше випорожнюється, віддаючи людству свої багатства. Щодня викачуються мільйони тонн нафти, природного газу, вугілля, торфу й інших корисних копалин. Людина просто безжалісно пожирає їх, але ж вони не вічні! А скільки рік, озер, водойм і морів стало жертвою викидів отруйних речовин?

Подумаймо про майбутнє, про наступні покоління. Почнімо ставитися до природи дбайливо уже сьогодні, просто зараз.

IV. ЗІСТАВЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ІЗ БАЗОВИМ

► За допомогою теоретичного матеріалу пригадати вивчене про дієслова І і ІІ дієвідмін. Знайти нову інформацію.

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ,

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ І ТВОРЧИХ УМІНЬ З ТЕМИ

Вибірково-розподільна робота

► Прочитати вірш Лесі Вознюк «Якби я був чарівником». Виписати у два стовпчики дієслова І та ІІ дієвідміни, обґрунтувати свій вибір. Визначити час дієслів.

Якби я був чарівником,—

намріялося Віті,—

то став би я помічником

природи в цілім світі.

Чарівна паличка в руках —

за мить зростають липки,

у чистих ріках та ставках

вже плюскаються рибки.

За хвильку дощики рясні

помиють все довкола,

барвисті квіти запашні

укриють гори й доли.

В дитячі мрії, як на те,

навідалася ненька:

— Тут справжній чарівник росте,

хоча іще маленький.

Твоє, синочку, деревце

тріпоче зелен-листом,

співає дзвінко джерельце,

бо ти його почистив.

І ось такі чарівники

зростять дубки та липки,

в джерельні ріки та ставки

пливтимуть вдячні рибки.

То ж підростай, не розгуби

дитячі світлі мрії,

і все розквітне навкруги

веселкою надії.

Орфоепічна п'ятихвилинка

Виразний, впереміж, гетьманщина, гнобити, горицвіт, грейпфрут, дезертирувати, димлячи, дідівський, добридень, документ, дресирувати, заіржавіти, задобрити, закупорити, запитання.

Дослідження-відновлення

► Установити відповідність між основами дієслів і їх закінченнями у 3-й особі множини теперішнього часу. Аргументувати свій вибір.

А -ять

Б -ать

В -уть

Г -ють

1   хоч..

2    біж..

3   кле..

4    біга..

5   мол..

6   диш..

7   лет..

Ключ: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г, 5 — Г, 6 — В, 7 — А.

Пошуково-вибіркова робота

► Прочитати зразки усної народної творчості. Виписати ті, у яких дієслова вживаються у формі теперішнього або майбутнього часу. Визначити дієвідміну дієслів, виділити закінчення.

1. Усякий зшиє, та не всякий викроїть. 2. Гарно того вчити, хто хоче все знати. 3. Дерево за плодами, а людина — за ділами пізнаються. 4. Діло майстра величає. 5. Доки не впрієш, доти не вмітимеш. 6. Знатимеш ремесло — годуватиме воно (Нар. творчість).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Подумати і дати відповідь на запитання.

♦ Унаслідок чого відбувається чергування приголосних у дієсловах?

♦ Чи однакові зміни відбуваються при зміні в дієсловах І і II дієвідмін?

♦ Які приголосні можуть чергуватися при зміні форми дієслова?

♦ Що таке дієвідмінювання? (Зміна дієслів за особами й числами)

♦ Як визначити дієвідміну за основою інфінітива?

♦ Які ще існують способи визначення дієвідміни дієслів?

VII.  ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виконати завдання за підручником.

► Дібрати з поетичних творів українських письменників уривки, у яких зображено красу рідного краю. Знайти дієслова і визначити їх дієвідміни.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити