Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 23. БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН

Мета:

•   навчальна: поглибити знання семикласників щодо правопису особових закінчень дієслів І і ІІ дієвідмін; сприяти зміцненню навичок визначення дієвідміни дієслів, правильно писати й пояснювати орфограми в особових закінченнях дієслів;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати дієслова І і ІІ дієвідмін у власних висловлюваннях;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати бережливе ставлення до флори і фауни.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння значення дієслів-омонімів.

•   Фонетика. Орфоепія: правильна вимова дієслів І, ІІ дієвідмін.

•   Культура мовлення і стилістика: використання в мовленні слів-синонімів. Міжпредметні зв'язки: метафора, уособлення, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ, СПРЯМОВАНИХ

НА ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Пояснювальний диктант

Прослухати текст. Записати його під диктовку. Знайти орфограму «Букви е, и в особових закінченнях дієслів». Визначити дієвідміну. Пояснити правопис. Як хороше мандрувати літом Україною! Проїжджаємо її шляхами і розкриваємо перед собою все нові й нові обрії. Вони манять і кличуть. Теплий вітер лоскоче лице. І біжимо ми до степових криниць попити холодної води, їдемо тобою, земле моя, і в серці зріє пісня (За І. Цюпою).

Вибіркова робота

► Продовжити зміст прислів’їв і приказок, дібравши їх продовження з довідки. Замість крапок поставити пропущені голосні е, и. Пояснити свій вибір за допомогою правил.

1. Як дбат..м..м, .... 2. Тим прихильнішою буде тобі земля, .... 3. Яким плугом ор..т.., ... 4. Бит..м..мо того, ... 5. Будуватимемо — ...

Довідка: чим нижче уклон..шся; таким і жать буд..те; хто не пильнує свого; так і мат..м..м; велику мороку мат..м..мо.

Творча робота

► Утворити від наведених дієслів складну і складену форми майбутнього часу в III особі множини. Знайти слово, від якого утворюється лише проста форма майбутнього часу.

Ходити, оберігати, збудувати, створювати, доглядати, виготовляти.

► Утворити від інфінітивів дієслова у складній формі майбутнього часу в III особі однини.

Саджати, зберігати, пропагувати, примножувати, захищати.

Гра «Четвертий зайвий»

► Прочитати наведені рядки слів. Перевірити правильність написання особових закінчень у дієсловах. Знайти четверте зайве. Записати правильний варіант слова.

1. Мовчете, лежите, кажеш, сваришся.

2. Мрієте, аплодуєте, ловете, чистите.

3. Лежиш, мовчиш, славеш, багрієте.

4. Пишите, робите, читаєш, працюємо.

Творче конструювання

► Наведені дієслова записати у формі II особи однини. Увести їх у словосполучення «дієслово + іменник».

Полити, знаходити, тріснути, деренчати, казати, цокотіти.

► Використовуючи виділені слова з попередньої вправи, скласти усне міні- висловлювання на тему «Збереження природних багатств — наш обов’язок».

Лексична п'ятихвилинка

► З’ясувати лексичне значення наведених дієслів, увести їх у прості речення. Обшукувати, ошукувати; підсумовувати, сумувати; плутати, путати.

Довідка

•   обшукувати — робити обшук, шукати кого-небудь, що-небудь; ошукувати — обманювати, обдурювати;

•   підсумовувати — підраховувати що-небудь, робити висновки, узагальнювати, сумувати — журитися;

•   плутати — безладно переплітати нитки, волосся тощо; помилятися чи свідомо вводити в обман; путати — стягувати путами ноги якої-небудь тварини, щоб обмежити її рух.

Тестове завдання

1. Позначте рядок слів, які у 2-й особі однини будуть мати закінчення -еш.

А Чистити, мріяти.

Б Волокти, кликати.

В Гуркотіти, стукотіти.

Г Гуркотати, волочити.

2. Позначте рядок слів, у яких допущені помилки в особових закінченнях.

А Втратиш, сяють, стрічаєш.

Б Будять, згаїш, біднієш.

В Вийдеш, вабиш, виміряєш.

Г Голосить, вкривається, радується.

Ключ: 1-Б, 2-Б.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Подумати і дати відповідь на запитання

♦  Які закінчення мають дієслова І дієвідміни в теперішньому й майбутньому часі?

♦  Які закінчення мають дієслова II дієвідміни в теперішньому й майбутньому часі?

♦  У якій особі дієслова І і II дієвідмін мають однакові закінчення? (У першій особі однини)

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виписати 5-6 фразеологічних зворотів, у яких уживаються дієслова у формі II особи однини теперішнього часу.

► Скласти ігрове завдання «Третє зайве», використовуючи дієслова з орфограмою «Букви е (є), и (ї) в особових закінченнях дієслів».





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити