Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 25. ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

Мета:

•   навчальна: повторити й закріпити знання семикласників про дієслово, його морфологічні ознаки; сприяти зміцненню навичок змінювати дієслова теперішнього часу, правопису дієслів, що закінчуються на -ться, -шся, знаходити й пояснювати орфограми;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати, конструювати мовні явища, відтворювати деформоване висловлювання, що містить дієслова на -ться, -шся;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників найкращі моральні цінності.

Правопис: правопис -ться, -шся в кінці дієслів.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння найуживаніших фразеологізмів (зокрема прислів'їв і приказок).

•   Фонетика. Орфоепія: вимова дієслів на -ться, -шся.

•   Текст. Риторичний аспект: складання висловлювань.

Міжпредметні зв'язки: метафора, уособлення, література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Дослідження-відновлення

Відновити прислів’я: вставити потрібні за змістом дієслова на -ться, -шся. Записати речення. Визначити дієвідміну дієслів та інші морфологічні ознаки. 1. Не плюй у криницю, бо... і тобі води .... 2. Як ..., так і спатимеш. 3. Силуваним конем ... 4. Зло, причинене чужому теляті, ... на твоїй корові. 5. Людина людиною ..., а дерево — землею. 6. Держись за гриву, бо за хвіст ... 7. У ноги ..., а за п’яти кусає (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя: 1. Не плюй у криницю, бо прийдеться і тобі води напиться. 2. Як постелешся, так і спатимеш. 3. Силуваним конем не доробишся. 4. Зло, причинене чужому теляті, окотиться на твоїй корові. 5. Людина людиною тримається, а дерево — землею. 6. Держись за гриву, бо за хвіст не вдержишся. 7. У ноги кланяється, а за п’яти кусає.

► Прочитати дієслова на -ться, -шся, дотримуючи орфоепічних норм. Попереджувальний диктант

► Записати під диктовку текст. Пояснити правопис дієслів на -ться, -шся. Кістяне поле стелиться на всі боки скатертиною ніжної озимини. Повертаєшся до села, і світять тобі кетяги калини на сільській околиці. Не пригасають і тоді, коли гурт розходиться по хатах.

З приходом зими всі пам’ятають про калину. Красуються вогники червоних кетягів. Зірвеш одну ягоду, другу. Скривишся, але потім посміхнешся від такого цілющого смаку! (За Є. Гуцалом)

Колективна робота над текстом

► Прочитати текст. Визначити жанр висловлювання, стильову належність, тему й основну думку.

Оля й Ліда пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчата вже закінчили обідати, недалеко від них сів на дерево соловейко й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля й Ліда сиділи, боячись поворухнутися. Соловейко перестав співати. Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. Ліда зібрала недоїдки в газету, загорнула й поклала в сумку.

— Навіщо ти зібрала сміття? — запитала Оля. — Це ж у лісі... Ніхто не бачить (Б. Сухомлинський).

► Що відповіла Ліда на запитання Олі?

► Виписати виділені дієслова. Утворити від них форми другої особи однини, третьої особи множини теперішнього або майбутнього часу. Пояснити вживання м’якого знака в утворених дієсловах.

Лексико-фонетична п'ятихвилинка

► Уписати в горизонтальні рядки дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу, інфінітиви яких мають таке лексичне значення.

1. Проводити час за яким-небудь заняттям, що служить для розваги, відпочинку. 2. Швидко пересуватися. 3. Спрямовувати погляд, прагнучи побачити когось. 4. Доводити до сухого стану, робити сухим. 5. Радіти, показуючи це на обличчі.

Ключ: 1. Граєшся. 2. Несешся. 3. Дивишся. 4. Сушишся. 5. Смієшся.

Ти — редактор

► Прочитати висловлювання. Знайти помилки, обґрунтувати свій вибір, записати правильний варіант, підкреслюючи вивчені орфограми.

1. Мудрим ніхто неродиця. 2. Гідність людини визначаєця її вчинками. 3. Счасття не в хмарах ховається, а працею здобуваєцья. 4. Як дитина бігає і грайецья, то й здоровя усміхайеця.

Тестове завдання

1. Знайти речення, у якому правильно вжито м’який знак у дієслові.

А Не доб’єшся від тебе слова.

Б Вона поневіряється своїм батьком.

В Здаєця, гори перевертав би.

Г Як розженетьця Кожум’яка.

2. Позначте рядок дієслів, у яких замість пропусків треба вжити знак м’якшення.

А Косит..ся, винос..ся, умиваєт..ся.

Б Смієш..ся, піднос..ся, умиваєт..ся.

В Купаєш..ся, робит..ся, не спит..ся.

Г Зростаєш.., умиваєш..ся, варит..ся.

Ключ: 1-Б, 2-А.

IV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Дібрати й записати 4-5 народних висловів на морально-етичну тему з дієсловами на -ться, -шся. Записати дієслова фонетичною транскрипцією.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити