Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 26. БУКВА Ь В ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Мета:

•   навчальна: поглибити знання семикласників про способи дієслів, зокрема про дієслова наказового способу та їх творення;

•   розвивальна: сприяти зміцненню навичок правильного написання слів з орфограмою «М'який знак у дієсловах наказового способу»;

•   виховна: на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння найуживаніших фразеологізмів.

•   Фонетика. Орфоепія: вимова дієслів на -ться, -шся.

•   Правопис: м'який знак у дієсловах наказового способу.

Міжпредметні зв'язки: метафора, уособлення, література

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Хочеш бути розумним,

Навчись розумно запитувати,

Уважно слухати, спокійно

Відповідати і припиняти розмову,

Коли нічого більше сказати.

І. Лафатер

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ. ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Пошуково-вибіркова робота

► Прочитати основні правила бесіди. Знайти й виписати дієслова наказового способу. Визначити їх особу й число. Сформулювати наявність чи відсутність м’якого знака в закінченнях виділених дієслів.

Основні правила бесіди

1. Не розмовляй занадто голосно.

2. Не говори злісно, суперечливо, жестикулюй помірно.

3. Обирай теми, які становлять спільний інтерес, зацікавлюють твого співрозмовника.

4. Своєчасно вмій підтримати розмову, висловлюйся правильно, вульгарних висловів не вживай.

5. Уважно вислухай співрозмовника, цікався його поглядами, проблемами, симпатіями.

6. Під час розмови дивись на свого співрозмовника і стеж за його реакцією.

7. Не говори без упину про власні біди, про свої й чужі проблеми.

8. Під час розмови стримуй свої почуття, у жодному разі не насміхайся зі співрозмовника.

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Відновлення — творче конструювання

► Записати зразки усної народної творчості, розташовуючи в логічній послідовності наведені слова і ставлячи їх у потрібній формі. Виділені слова записати у формі наказового способу.

1. Чужий, розум, учитися, але, свій, не, губити. 2. Бути, здоровенькі, себе, хвалити, не, інший, не, гудити. 3. Читати, книга, розум, набувати. 4. Вірити, більше, очі, свої, ніж, чужий, речам (мові). 5. Знайти — скакати не, згубити — плакати, не (Нар. творчість).

Матеріал для вчителя: 1. Чужому розуму вчись, а свого не губи. 2. Будьте здоровенькі! Себе не хваліть, інших не гудьте. 3. Читайте книги — розуму набувайте. 4. Вірте більше своїм очам, ніж чужим речам. 5. Знайдеш — не скач, згубиш — не плач.

Творча робота

► Наведені дієслова записати в усіх формах наказового способу. Пояснити наявність або відсутність м’якого знака. З виділеними дієсловами скласти три спонукальні речення-заклики до підвищення мовної культури. Учити, уміти, сказати, писати, затямити, облишити, читати.

Лексична п'ятихвилинка

► Наведені дієслова поставити у формі другої особи однини наказового способу. Дібрати до них антоніми.

Зразок. Уходити — уходь (приходь). Згадувати, будувати, вносити, звикати, байдикувати, крутити.

Орфографічний практикум

► Записати дієслова. Пояснити вживання орфограм, які зустрілися в диктанті.

Беріть, злазьте, плачте, голублю, здобуватимемо, сиплеш, бережеш, крикнете, хай зроблять, хочеш, стоятимете, гляньте, ходімо, сміймося, нехай цвіте, шукай.

Тестове завдання

1. Знайдіть рядок дієслів, у яких правильно вжито знак м’якшення.

А Затямьмо, пробачьмо, помножмо.

Б Облишьмо, дозвольмо, підносьмо.

В Учить, киньмо, випишіть.

Г Порадімо, поставьмо, приголубьмо.

2. У якому рядку дієслова в наказовому способі будемо писати зі знаком м’якшення?

А Захистити, захищати.

Б Рушити, перестати.

В Берегти, рушати.

Г Кинути, порадити

Ключ: 1-В, 2-Г.

ІV. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

► Подумати і дати відповідь на запитання.

♦  Як змінюються дієслова в наказовому способі?

♦  За яких умов м’який знак уживається в дієсловах наказового способу?

♦  Чи залежить закінчення дієслів наказового способу від дієвідміни дієслова?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти й записати пам’ятку на кожен день з теми «Привітання», використовуючи дієслова наказового способу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити