Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 29. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

•   навчальна: ознайомити семикласників з дієприкметником як особливою формою дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієприкметники в текстах, визначати їх роль у реченнях;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити зі звичаями і традиціями рідного краю, виховувати повагу до національної культури.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких входять дієприкметники.

•   Текст (риторичний аспект): створення текстів з уживанням дієприкметників

•   Культура мовлення і стилістика: правильне вживання дієприкметників у власному мовленні.

Міжпредметні зв'язки: використання дієприкметників у наукових текстах (історія).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Бесіда

• Які ви знаєте форми дієслова?

• Які особливості, порівняно з іншими дієслівними формами, має дієприкметник?

Спостереження над мовним матеріалом

► Порівняйте наведені приклади і скажіть.

• На які питання відповідає дієприкметник?

• Чим подібний до прикметника і що називає?

Дієприслівник

Дієприкметник

Прикметник

Успадкувавши

Успадкований

Давній

Дотримуються

Збережений

Традиційний

ІІІ. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником.

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Пошуково-вибіркова робота

► Прочитайте текст. Визначте його тему й основну думку. Знайдіть дієприкметники, випишіть їх і вкажіть морфологічні ознаки й синтаксичну роль.

КОЛЯДА

Коляда — це свято на честь світлих богів літа й тепла. Усі народні звичаї й обряди на Різдво, Святого Василя й на Водохреща — це давні язичницькі обряди, прилучені до християнських свят.

На свято Коляди, як і на Купала, діються великі дива на землі, тому вечори від Різдва до Водохреща звуться в народі Святими. По заході сонця в той час не можна робити справи, гріх виносити сміття з хати, зібране за день. На Водохреща кроплять водою, освяченою в церкві, хату, худобу, бджіл. Кутю варять із зерна, хати посипають зерном, на покуті ставлять сніп колосків, зібраних цього року, вечерю починають із хліба, спеченого з борошна нового врожаю.

Творча робота

► Від наведених дієслів утворити дієприкметники. Увести їх у самостійно складені прості речення за темою «Обереги мого життя»

Берегти, вишивати, малювати, садити, рости, нанизати, виховувати, знати, міцніти.

Фразеологічна п'ятихвилинка

► Прочитати стійкі порівняння, з’ясувати їхнє лексичне значення, за потреби скористайтеся довідкою. Знайти дієприкметники.

Біжить як посолений; як намальований; став, як укопаний; опустив крила, як обскубана курка; бігає, як ошпарений.

Довідка: дуже швидко біжить; вродливий; став нерухомо; засумував, утратив енергію; безладно метушитися.

Вибірково-розподільна робота

► Прочитати висловлювання усної народної творчості. Запам’ятати їх. Знайти й виписати у відповідні колонки таблиці дієслова, прикметники, дієприкметники.

Серед численних жіночих свят, шанованих нашими предками, найзнаменнішим є празник святої великомучениці Катерини, що припадає на 7 грудня.

Дослідники християнських вірувань вважають, що в давнину це було свято Дівочої долі.

За народною уявою образ долі — не опредметнене явище, яке існує поряд з людиною і назавжди її супроводжує в усіх діях. Відтак у тяжкі години люди повсякчас зверталися за поміччю до власної долі (За В. Скуратівським).

Дослідження-трансформація

► У наведених реченнях знайти дієслова, які можна замінити дієприкметниками. Записати новоутворені речення.

1. Рушник, який вишила мама. 2. Верба, яку посадив мій прадідусь. 3. Традиції, які зберегли й донесли до сучасників наші пращури.

Орфоепічна п'ятихвилинка

► Визначити, якою частиною мови є наведені слова. Розставити в них наголос. Ввігнутий, вимірний, вірші, журний, забавка, занедбаний, зірвиголова, корисливий, лазуровий, милувати, мармуровий, навчений, нарозхват, новий, одноколірний, оздоровити, покоївка, прийнятий.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

♦   Що називають дієприкметником?

♦  Що спільного в дієприкметниках з прикметником і дієсловом?

♦  Чим відрізняється дієприкметник від прикметника і дієслова?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення в науковому стилі за темою «Дієприкметник як особлива форма дієслова».

► Скласти міні-висловлювання за темою «Звичаї і традиції моєї родини, використавши не менше п’яти дієприкметників.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити