Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 40. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета:

•   навчальна: оцінити рівень навчальних досягнень семикласників з теми «Дієприкметник»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання дієприкметників у мовленні;

•   розвивальна: здійснити перевірку здатності семикласників читати мовчки незнайомий текст публіцистичного стилю монологічного характеру із належною швидкістю і розуміти й запам'ятовувати після одного прочитання фактичний зміст, виражально-зображувальні засоби прочитаного твору.

Форма проведення тематичної контрольної роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Обладнання: тестові завдання й комплект текстів для читання мовчки.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо перевірки рівня розумінняпрочитаного мовчки художнього тексту діалогічного характеру та швидкості читання.

IV. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗАКРИТОЇ Й ВІДКРИТОЇ ФОРМИ ЗА ВАРІАНТАМИ     

Варіант І

1. Позначити рядок, у якому всі слова — дієприкметники.

А Контужений, поранений, убитий, мертвий.

Б Заасфальтований, бетонний, асфальтовий, бетонований.

В Здобутий, збережений, позеленілий, терплячий.

Г Купаний, вимитий, висушений, чистий.

2. Позначити рядок, у якому всі дієприкметники активного стану.

А Ріжучий, посивілий, мелений, примирений.

Б Працюючий, палаючий, перетворений, знесилений.

В Зблідлий, атакуючий, змарнілий, зволожуючий.

Г Спечений, розтертий, почищений, палаючий.

3. Позначити рядок, у якому всі дієприкметники пасивного стану.

А Перекритий, одягнутий, зліплений, змарнілий.

Б Індустріалізований, палаючий, прикутий, роздутий.

В Ліквідований, тарифікований, колотий, тріснутий.

Г Конкуруючий, пригнічений, зраділий, киплячий.

4. Позначити рядок, у якому всі дієприкметники з часткою не пишемо окремо.

А Ніким не/ перевірене завдання, не/завершений твір.

Б Не/зрізане дерево, людина не/стомлена.

В Не/подаровані, а куплені цукерки, не/згадані імена.

Г Ніким не/розкраяна паляниця, закон не/діючий.

5. Позначити речення з безособовою формою на -но, -то.

А Вранці випливло ясне сонечко.

Б Полум’я билось у вітрі величезним червоним птахом.

В Проміння місяця ламалося в хвилі, блищало, миготіло, рябіло.

Г У полі жито копитами збито.

6.   Позначити рядок дієприкметників, у яких допущені помилки при написанні.

А Поросший, відсирівший.      Б Натоплена, переосмислений.

В Застебнутий, палаючий.      Г Зораний, заплутаний.

7.   Не можна утворити дієприкметники від усіх дієслів у рядку.

А Карбувати, качати.              Б Кадити, каятися.

В Квасити, калічити.               Г Квітчати, кликати.

8. Позначити речення, у якому треба відокремити дієприкметниковий зворот.

А Усіх здивувало нерозглянуте питання.

Б Освітлена місяцем шхуна стояла непорушно.

В Мигтів орошений дощами луг.

Г Вогонь гнаний вітром наступав з узвишшя.

9. Від наведених дієслів утворити активні дієприкметники. Увести один із них у самостійно складене речення.

Помолодіти, загоріти, зарости.

10. Записати речення, розставляючи розділові знаки. Виконати морфологічний розбір дієприкметника.

Доріжка колись вимощена цеглою тепер заросла зеленим мохом.

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої форми

Завдання з множинним вибором

Номер

завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Відповіді

В

В

Б

Г

Г

А

Б

Г

   

Кількість

балів

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

V. ОРГАНІЗОВАНИЙ ЗБІР ЗОШИТІВ ДЛЯ ТЕМАТИЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

VI. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Відповіді на запитання, що виникли в семикласників під час виконання тестових завдань.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виписати з підручника української літератури п’ять речень з дієприкметниковими зворотами, визначити їхню синтаксичну роль.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити