Розробки уроків - Українська мова 7 клас - 2015 рік

Урок № 7. ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

•   навчальна: повторити й поглибити знання учнів про дієслово як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак дієслова; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити дієслова в текстах, визначати їх роль у реченнях;

•   розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

•   виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу привернути увагу дітей до культурних скарбів України.

Внутрішньопредметні зв'язки:

•   Лексикологія й фразеологія: уживання дієслів-синонімів, антонімів у переносному значенні; засвоєння найуживаніших фразеологізмів (зокрема приказок і прислів'їв), крилатих висловів, до складу яких входять дієслова.

•   Культура мовлення й стилістика: засвоєння дієслівних словосполучень із керованим залежним словом. Уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

•   Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами у 2-й особі однини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Соціокультурна лінія: звичаї й традиції рідного краю.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

► Розгадайте кросворд, впишіть у клітинки дієслова.

1. Наказовий спосіб дієслова підійти в 2-й особі однини. (Підійди) 2. Дієслово іти у 3-й особі чоловічого роду минулого часу. (Ішов) 3. Дієслово грати у 3-й особі однини теперішнього часу. (Грає) 4. Наказовий спосіб дієслова стоїть у 2-й особі однини. (Стій) 5. Неозначена форма дієслова оволодіють. (Оволодіти) 6. Дієслово принести у 3-й особі множини минулого часу. (Принесли) 7. Дієслово працювати у 3-й особі однини чоловічого роду минулого часу. (Працював) 8. Дієслово обрати у 3-й особі множини минулого часу. (Обрали)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

VI. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з використанням узагальнювальної таблиці про дієслово як частину мови

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Відтворення деформованого тексту

► Прочитайте. Відновіть деформований текст, уставивши на місці крапок потрібні за змістом дієслова у відповідній формі. Зробіть висновок про роль дієслів у мовленні.

МОЛЧАНСЬКИЙ МОНАСТИР

Молчанський монастир більше чотирьох століть... оплотом православної віри для багатьох людей, страждущих... і... животворну силу слова Божого. ...монастир наприкінці XVI століття. Архітектурний ансамбль компактно, на вершині присеймського пагорба. У будові монастиря органічно... елементи української і російської архітектури. Це викликано тим, що Путивль як порубіжне місто здавна... українці та росіяни (З журналу).

Довідка: є; торкнутися; відчути; збудовувати; ґрунтуватися; зливатися; населяти.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вправа підручника.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити