Розробки уроків - Українська мова 7 клас І семестр - 2015 рік

Урок № 1. МОВА — СКАРБНИЦЯ ДУХОВНОСТІ НАРОДУ. ЛІТЕРАТУРНА НОРМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Урок № 2. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Урок № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТЕКСТ, ЙОГО СТРУКТУРНІ ОСОБИСТОСТІ, МОВНІ ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВЯЗКУ В ТЕКСТІ. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Урок № 4. ЧАСТИНИ МОВИ. ВИВЧЕНІ ГРУПИ ОРФОГРАМ В ІМЕННИКАХ І ПРИКМЕТНИКАХ

Урок № 5. ПРАВОПИС І ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ ТА ЗАЙМЕННИКІВ

Урок № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. НАВЧАЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ МОНОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Урок № 7. ДІЄСЛОВО: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 8. ФОРМИ ДІЄСЛОВА. НЕОЗНАЧЕНА ФОРМА ДІЄСЛОВА (ІНФІНІТИВ) ТА ОСОБОВІ ФОРМИ

Урок № 9. ДІЄПРИКМЕТНИК, ДІЄПРИСЛІВНИК, БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО (ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ)

Урок № 10. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ТИПИ МОВЛЕННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Урок № 11. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Урок № 12. ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄСЛОВА

Урок № 13. ЧАСИ ДІЄСЛОВА. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС

Урок № 14. МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ. МАЙБУТНІЙ ЧАС

Урок № 15. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Урок № 16. СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

Урок № 17. ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО Й НАКАЗОВОГО СПОСОБІВ

Урок №18. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

Урок № 19-20. УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4-5.

Урок №21. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Урок № 22. ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ

Урок № 23. БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І ТА ІІ ДІЄВІДМІН

Урок № 24. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 6. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 25. ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

Урок № 26. БУКВА Ь В ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Урок № 27. НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ

Урок № 28. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Урок № 29. ДІЄПРИКМЕТНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 30. АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

Урок № 31. ТВОРЕННЯ Й ВІДМІНЮВАННЯ АКТИВНИХ І ПАСИВНИХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО Й МИНУЛОГО ЧАСУ

Урок № 32. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 33. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ У ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 34. БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Урок № 35. НАПИСАННЯ Н У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА НН У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Урок № 36. НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Урок № 37. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

Урок № 38. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ

Урок № 39 ДІЄПРИКМЕТНИКОВИЙ ЗВОРОТ. ВІДОКРЕМЛЕННЯ КОМАМИ ДІЄПРИКМЕТНИКОВИХ ЗВОРОТІВ (ПІСЛЯ ОЗНАЧУВАНИХ ІМЕННИКІВ)

Урок № 40. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити