Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 41. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

✵ навчальна: дати поняття про дієприслівник як особливу форму дієслова, навчити знаходити в реченні дієприслівники, визначати їхню роль; формувати вміння правильно інтонувати речення з дієприслівником, розрізняти дієприслівники і дієприкметники; домогтися засвоєння мовного матеріалу та правильного написання прислівників; збагачувати словниковий запас учнів;

✵ розвивальна: розвивати логічне мислення, увагу, зв'язне мовлення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати дбайливе ставлення до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

♦ Які ви знаєте форми дієслова?

♦ Яку форму дієслова ви вже вивчили? Наведіть приклади.

♦ Які ознаки дієслова і прикметника має дієприкметник?

Камінь спотикання (робота біля дошки)

► Записати речення, з’ясувати належність кожного слова до тієї чи тієї частини мови.

Через край хлюпнули рясні краплини, відбившись легким плеском у темній глибині.

► Виділити в реченні підмет. Підкреслити слова, що вказують на основну і додаткову дію, дати їм характеристику. Зробити висновок.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником

► Опрацювати матеріал підручника, порівняти з матеріалом опорного конспекту. З’ясувати, який матеріал відсутній у конспекті, а якого немає в підручнику.

► Поставити запитання один одному за темою, використовуючи матеріал опорного конспекту.

Аналіз думок

► Прочитати текст. Знайти дієприслівники. З’ясувати, на яку дію вони вказують і яку синтаксичну функцію виконують у реченні.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідницька лабораторія

► Прочитати тест. Виписати речення з дієприслівниками, підкреслити і вказати їх значення та граматичні ознаки.

Одбившись від табуна, кінь попрямував до озерця. Над ним стрижі в’ються. Чому? Ідучи, кінь піднімав з трави мух і комарів. Ось і ловлять їх серпокрилі. Не відстають від них і бабки. До чого ж ненаситні... А що вже гарні! Красивішої комахи, напевно, немає — тіло витончене, крила прозорі, блискучі. А літає як?! То прямо, як літак, то, ніби вертоліт, зривається вбік, зринаючи вгору і стрімко падаючи вниз. Мрія багатьох конструкторів створити літальний апарат, подібний до бабки (За А. Давидовим).

► За таблицею-опорою зробити висновки про морфологічні ознаки та синтаксичну роль дієприслівників.

► Порівняти морфолого-синтаксичні ознаки слів блискучі і падаючи. Зробити висновки.

Хто швидше?

► Порівняти речення. Чи кожне з них має граматичну основу? Чому? Чому одні речення завершені, а інші ні?

Трава зеленіє

Зазеленівши трава...

Верба зітхає

Верба зітхаючи.

Сонечко сміється

Засміявшись сонечко.

► Списати речення, доповнюючи ті, які не завершені. Визначити роль дієслова і дієприслівника в реченні, поставити до дієприслівників запитання.

Творче редагування

► Переробити текст, замінюючи, де це можливо, дієслова на дієприслівники.

Підкреслити дієприслівники.

Здалека доносяться різні співи — то сходяться на «вулицю» і співають парубки і дівчата. Ось пройшов парубок вулицею. Йде він тихо, недбало, похитується; подерта свитина висить на одному плечі. Проходить він біля хати, завів пісню... Виспівує і йде до греблі. Там, біля греблі, під вербами, збирається молодь на вулицю. Почув пісню свого товариша, наймита, москалик і собі подав голос, коли виходив з хати. Хутко замовкли одинокі співи, а під вербами загули співи двох великих гуртів дівчат і парубків (За Лесею Українкою).

Лабораторія перекладача (робота у групах)

► Перекласти і записати речення.

Из капелек, падающих в воздухе, состоит туман. Облака — это тот же туман, скопившийся высоко над землей.

Далі, далі... (робота у групах)

► Від наведених дієслів утворити дієприслівники. На які питання вони відповідають?

1. Говорити, сіяти, вслухатися, капати, накинути, виконати, записати.

2. Казати, писати, повідомити, стежити, кликати, ненавидіти, бурмотіти.

3. Боротися, рокотати, палахкотати, палахкотіти, торохтіти, біліти.

4. Полоти, волочитися, бажати, належати, садити, різати, білити, потіти.

Лінгвістичне конструювання

► З 2-3 утвореними дієприслівниками скласти речення, з’ясувати їхні граматичні ознаки і синтаксичну роль.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити