Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 51. ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів із прислівником як самостійною частиною мови, з'ясувати його морфологічні ознаки; розкрити особливості використання прислівників в усному та писемному мовленні;

✵ розвивальна: формувати вміння знаходити прислівники в контексті, визначати їх синтаксичну роль;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: засвоєння нових знань та формування комунікативних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІI. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-аналіз (робота біля дошки)

► Записати речення, вказати в них слова, що означають ознаку дії, ознаку іншої ознаки. Поставити до цих слів питання.

Вслухайтесь, як зворушено шумить гай. Як лякливо тріпочуть листям осики, таємниче шумлять берези, і глухо гудуть дуби. Внизу поміж ними зітхає ліщина, скаржиться на долю свою, що вона в затінку не бачить неба. Але й високі сосни, вирвавшись зеленими верхів’ями до неба, до сонця, теж чомусь шумлять журливо.

Я люблю слухати ліс, як він шумить, як говорять між собою дерева. В лісі все так схоже на життя людей. У кожного деревця свої незгоди, свої скарги, свої радощі й буяння. У лісі знаходиться місце для могутніх дубів і слабкої пискливої осички, для білокорих красунь беріз і завжди настовбурченого, нелюдимого глоду. Тут живуть поруч велетенські бронзові осики і темнокорі крихкі кущі чорниці (І. Цюпа).

лінгвістична діагностика

► Записати речення. Знайти слова, що відповідають на питання прислівника. Визначити, до слова якої частини мови належить прислівник, що він означає, яким членом речення виступає.

Ще порівняно недавно на луках і узліссях наших сіл люди бачили суцільні калинові гаї. В Україні безліч населених пунктів на честь них названо Калинівками. Зараз самої калини дуже мало, але назви залишилися й досі.

► Сформулювати визначення прислівника як частини мови, спираючись на таблицю-опору.

Дослідження-характеристика

► Прочитати текст. Визначити тему, основну думку. Яка роль у тексті належить прислівникам? Вилучити прислівники і прочитати текст. Що він утратив? Очам відкрився чудовий краєвид. Далеко-далеко, до синьої смуги лісу, хвилювались високі очерети. Навпроти села стрімко зводилися вгору стіни Миколаївського монастиря, схожого на старовинну фортецю. Ліворуч від монастиря над самою водою повисли башти Калинівської фортеці.

На рівнині пролягло лише кілька вулиць... Цей куток називався Калинівкою. Майже під кожною хатою росло по кілька великих кущів калини. Вже давно опало з кущів листя, на гілках тільки лишилися великі кетяги ягід. Освітлені сонцем, вони скидалися здаля на червоні хустки, розвішані по садках попід хатами (За Ю. Мушкетиком).

Самостійна робота (за варіантами)

► Записати речення, підкреслити в кожному члени речення. Назвати речення прості й складні. Якими членами речення виступають прислівники?

Варіант 1

1. Добре річці з притоками. 2. З піснею кожному легко. 3. Краще певне ремесло, ніж безмежне поле. 4. На старому вогнищі легко вогонь розводити. 5. Гострий ніж швидше відріже шмат. 6. Вчитися ніколи не пізно. 7. Важко знайти голку в скирті сіна. 8. Добре з усіх боків очі мати (з чужої пряжі батоги плести). 9. Від роботи тяжко, а без роботи важко. 10. Погано жити безтурботному й безсловесному (Народна творчість).

Варіант 2

1. Од людської щирості і волі нам так в серці радісно було! 2. Як ясно навколо! Як думам широко! Як зору привільно, надійно чуттям! 3. Імлисто ідушно в маленькому залі. 4. Душно від сонця, немов у печі! 5. Нас ваблять кольори живі, як споконвіку повелося. 6. Мов за спиною в мене крила, так легко й радісно мені. 7. Як свіжо й радісно, як молодо кругом!

Творче моделювання

► Від наведених прикметників утворити прислівники їз суфіксами -о або -е. Важкий блідий, добрий, гарячий, сміливий, голосний.

► Пояснити, чи змінюється наголос в утворених прислівниках на -е. Дослідити, як розмежувати прикметники середнього роду із закінченням -е та прислівники на -е.

Зразок: гаряче літо — сперечатися гаряче.

► Скласти з двома парами словосполучень речення.

Хто швидше

► Переписати речення, на місці крапок уставляючи прислівники. З’ясувати синтаксичну роль прислівників. У яких реченнях прислівники вживаються у ролі іменників?

1. Краще ... зранку, ніж нічого до вечора. 2. «Завтра» оманливе, певне лише «...». 3. «Вчора» не доженеш, а від «...»не втечеш. 4. Одне «...» краще двох «завтра» (Народна творчість).

Для довідок: Трішки. Вчора. Завтра. Сьогодні.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Незакінчене речення

♦ Найцікавішим на уроці було...

♦ Найлегшим завданням було ...

♦ Найскладнішою вправою виявилася ...

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити