Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок 52. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів із поділом прислівників на розряди за значенням; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, визначати їх розряд та роль у реченнях;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до природи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Лінгвістичне спостереження

► Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. Висловити своє ставлення до прочитаного.

Сонце прокинулось пізно, склало свої золотисті крила і повисло над лісом. Поглянуло згори довкола, та так ласкаво, що ліс враз зазолотився, засяяв. Тепер навіть столітні дуби приміряли зелену одіж. Дружно зашуміли, загомоніли, замахали вітами, застогнали, ніби навперебій кликали літо із сивої далини.

► Виписати словосполучення з прислівниками. З’ясувати, чи різняться прислівники за значенням. Поставити питання до прислівників і визначити, які саме ознаки дії вони позначають (місце, час, спосіб дії).

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне конструювання

► Спираючись на таблицю, скласти усне повідомлення на тему «Розряди прислівників за значенням»

Загальне значення

Розряд (що означають)

На які питання відповідають

Приклади


способу дії

як?

яким способом?

добре, тихо, холодно, разом, по-весняному


міри і ступеня

якою мірою? як багато?

утричі, дотла, ущент, ледве, трохи, значно

Ознака дії

місця

де? куди? звідки?

внизу, вгорі, ліворуч, назад, знадвору, вниз

часу

коли? відколи? доки?

сьогодні, увечері, торік, завжди, відтоді


причини

чому?

з якої причини?

зозла, спросоння, чогось, чомусь


мети

для чого? з якою метою?

навмисне, наперекір, нащо, навіщо

Коментар учителя. Прислівник — незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, іншої ознаки, предмета або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище: Надзвичайно весело, стежка навпростець, побачимося опівдні.

Прислівник не має закінчення. У реченні прислівник найчастіше пов’язаний за змістом із дієсловом-присудком і є обставиною: Дорога додому пролягала через ліс.

Іноді прислівник, пов’язаний за змістом із іменником, є означенням: Нам перейшли шлях уповні та місяць уповні заглянув у вікно.

Прислівник може бути вставним словом: Що таке, по-вашому, щастя?

Розряди прислівників за значенням:

♦ Якісно-означальні: як?: гарно, весело.

♦ Кількісно-означальні: скільки? наскільки? якою мірою?: дуже, ледве.

♦ Способу дії: як? яким способом?: босоніж, верхи.

♦ Місця дії: де? куди? звідки?: згори, праворуч.

♦ Часу дії: коли? з якого часу?: вчора, навіки.

♦ Причини дії: чому? через що?: спросоння, спересердя.

♦ Мети дії: з якою метою? для чого?: назло, напоказ.

Деякі прислівники можуть означати стан людини, природи або ставлення людини до висловлюваного: соромно, спекотно, потрібно. В односкладних реченнях такі прислівники виступають присудками: Мені самотньо на душі.

Я — конструктор

► Дібрати до прислівників антоніми з довідки й записати попарно.

Зараз, удень, голосно, назовні, брудно, сміливо, попереду, завжди, вгорі, знизу, здалеку.

Довідка: чисто, тихо, зблизька, позаду, вночі, боязко, внизу, всередину, ніколи, згори, потім.

► Прочитати утворені пари слів, правильно наголошуючи їх. З виділеними прислівниками скласти і записати речення.

VІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідницька лабораторія

► Прочитати словосполучення. Згрупувати прислівники залежно від того, що вони означають — причину, мету, міру чи ступінь дії.

Трохи повернути, забути спохвату, говорити наздогін, дуже хвилюватися, повторювати утретє, чимало набрати, залишити навмисне, чинити неспроста, виставляти напоказ, забути спросоння, спіткнутися зосліпу, поламати на зло, викинути зозла, розділити начетверо, перевершити набагато.

П'ятий зайвий

► Визначити розряд кожної групи. Знайти зайвий прислівник у рядках.

1. Швидко, добре, спокійно, тихо, вгорі. 2. Тут, там, донизу, згори, вночі. 3. Згарячу, зопалу, зосліпу, спросоння, досхочу. 4. Ледве, трохи, значно, дотла, дзвінко. 5. Сьогодні, торік, донині, завжди, назад.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.

► Підготувати усний виступ за вивченою темою.

tures.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити