Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 53. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів з основними способами творення прислівників та правилами їх наголошування;

✵ розвивальна: формувати загальнопізнавальні вміння правильно утворювати прислівники за допомогою різних морфем, уживати утворені прислівники в тексті, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до людей праці.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Лінгвістичне спостереження

► Прочитати текст. Про що цей текст? Визначити тему й основну думку. Висловити своє ставлення до прочитаного. Чи спостерігали ви натхненне захоплення працею?

Є високе натхненне захоплення у всякій роботі, яку вмієте не просто добре, а дуже добре виконувати. Коли вона до того ж ще й важлива. Коли від тебе залежить, чи випустять вчасно літак, то натхнення охоплює душу, і згадка про ці хвилини залишається в серці невмирущою.

► Виписати прислівники. Якого вони розряду? Яку роль виконують прислівники в тексті?

► Звернути увагу на прислівник вчасно, визначити спосіб його творення.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Коментар учителя. Прислівники походять від різних самостійних частин мови: від іменників (гора — вгору), прикметників (тихий — тихо), числівників (два — вдруге), займенників (ваш — по-вашому), дієслів (хотіти — досхочу), від інших прислівників (тепер — дотепер).

Перевір на практиці (ситуативне завдання)

► Трапилася нагода використати здобуті знання на практиці. Доповнити таблицю «Способи творення прислівників» власними прикладами.

«Способи творення прислівників»

Спосіб творення

Словотворчі префікси, суфікси

Приклади

Префіксальний

ні-, від-, до-, поза-, після-, за-, не-


Суфіксальний

-о, -е, -чі, -еньк, -ісіньк, -сь, -ки


Префіксально-суфіксальний

по+ -и, -ому, (-єму), -і, -е, (-є)


Злиття основСкладання антонімічних пар або слів однакових чи близьких за значеннямПерехід інших частин мови у прислівникиVІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-характеристика

► Записати речення. Виписати прислівники.

Я не вертав. Я йшов собі помалу, бо щось так владно кликало мене туди, де гори ввечері палали. Усюди тихо, німо... Виросли хліба навдивовижу, зашуміли колоски кругом. І зозуля там безперестанку накувала нам щасливії літа.

► Спираючись на знання про способи творення інших частин мови, визначити, від яких частин мови утворилися виписані прислівники. Дослідити, які морфеми використано для творення цих прислівників.

Списування-відновлення

► Списати речення, розкриваючи дужки. Пояснити, як ви розрізняєте прислівники і співзвучні з ними слова, що належать до самостійних частин мови. Як ці слова називають?

1. (З) верху цього не видно. 2. (З) верху гори видно далеко. 3. Якщо (на) пам’ять не покладаєшся, запиши. 4. Заучуй правило (на) пам’ять. 5. Твір написаний (на) швидку. 6. (На) швидку їзду не сподівайся. 7. Вилийте воду не (в) перше, а (в) друге відро. 8. (В) перше познайомилися давно, а от тепер зустрілися (в) друге.

► З’ясувати спосіб творення прислівників.

Словниковий диктант

► Записати прислівники під диктовку. Перевірити правильність їх написання за словником. З’ясувати спосіб творення прислівників.

Праворуч, завидна, босоніж, натроє, нашвидкуруч, втридорога, тишком-нишком, мало-помалу, голіруч, горілиць, самохіть, запанібрата, заочі, сухо- насухо, обіруч, ледве-ледве, повсякчас, туди-сюди, мимохіть, мимохідь, обіруч.

► Прочитати прислівники, правильно їх наголошуючи. Підкреслити ті, що утворені злиттям основ слів.

► Запам’ятати слова з подвійним наголосом натроє, заочі.

► За допомогою тлумачного словника пояснити значення прислівників мимохіть і мимохідь. Скласти з ними речення.

П'ятий зайвий

► Знайти зайвий прислівник у рядках. З’ясувати, за якими ознаками ви його визначали.

1. Добре, згори, вдень, допізна, справа. 2. Донизу, двічі, швидко, охайніше, тепленько. 3. Згарячу, звисока, узимку, по-нашому, утричі. 4. Ледве-ледве, силоміць, воднораз, мимоволі, натщесерце.

VІІІ. ПДІСУМКИ УРОКУ

IX. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити